Έντυπη Έκδοση

ΞΕΚΡΕΜΑΣΤΟΙ ΟΣΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Διαδοχική κοροϊδία

«Καρμανιόλα» για χιλιάδες ασφαλισμένους που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και έτη απασχόλησης και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με ευνοϊκότερους όρους δημιουργεί στο ΙΚΑ εγκύκλιος για τη διαδοχική ασφάλιση, που «κλείνει την πόρτα» στη συνταξιοδότηση, μεταφέροντάς τους στα νέα όρια ηλικίας (62 έτη για μειωμένη και 67 για πλήρη σύνταξη).

Εως και 9 χρόνια αργότερα η σύνταξη για μητέρες με ανήλικο Εως και 9 χρόνια αργότερα η σύνταξη για μητέρες με ανήλικο Η εγκύκλιος ουσιαστικά ανατρέπει το νόμο Λοβέρδου (3863), επικαλούμενη παλαιότερη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (του 1996), καταργώντας το δικαίωμα των ασφαλισμένων, που συμπληρώνουν τον απαραίτητο χρόνο ασφάλισης σε άλλα Ταμεία, ιδιαίτερα στον ΟΑΕΕ, να προσμετρούν χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ, μέσω εξαγοράς πλασματικών ετών, ώστε να συνταξιοδοτούνται με μειωμένα όρια ηλικίας. Αυτό επηρεάζει κυρίως τις μητέρες, στις οποίες ανεβάζει το όριο συνταξιοδότησης μέχρι και 9 χρόνια.

Μάλιστα, με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο που απεστάλη σε όλα τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ ζητείται η ακύρωση όσων περιπτώσεων έχουν αντιμετωπιστεί διαφορετικά και αφορούν συνταξιοδοτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί, προκειμένου να ανακληθούν.

Και αυτό γιατί όσοι μετακινήθηκαν στο ΙΚΑ από άλλο ταμείο (ΟΑΕΕ) προκειμένου να αναγνωρίσουν έτη ασφάλισης και να πετύχουν ευνοϊκότερους όρους συνταξιοδότησης από αυτούς που προβλέπει το Ταμείο Αυτοαπασχολουμένων (62ο έτος για μειωμένη 67ο για πλήρη), με βάση τις διατάξεις του νόμου Λοβέρδου (που προβλέπονταν το 2010, 2011 και 2012, για τις γυναίκες με ανήλικο κ.ά.) μένουν ξεκρέμαστοι.

Ουσιαστικά η «εμπλοκή» αφορά ασφαλισμένους που εργάστηκαν ως μισθωτοί τα πρώτα χρόνια της ασφάλισής τους και είχαν ΙΚΑ, ενώ στη συνέχεια δραστηριοποιήθηκαν ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Σε αυτή την περίπτωση το Ταμείο τους δεν τους έδινε σύνταξη προ του 60ού έτους της ηλικίας τους (μειωμένη).

Οταν διαπίστωσαν ότι με 38 χρόνια το 2013 οδεύουν στο 62ο έτος της ηλικίας για συνταξιοδότηση, επιχείρησαν να μετακινηθούν στο ΙΚΑ. Ετσι ώστε να συνταξιοδοτηθούν φέτος στο 58ο ή 59ο έτος με 35ετία το 2010, το 2011 ή και το 2012.

Το ΙΚΑ όμως αναφέρει ότι μπορεί ο ασφαλισμένος στα πλαίσια των νέων διατάξεων για τη διαδοχική ασφάλιση να αιτηθεί σύνταξη από τον προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα, αλλά με τις προϋποθέσεις (όρια και ηλικία) που ίσχυαν ενόσω ο ασφαλισμένος ήταν εγγεγραμμένος στα μητρώα του.

Επίσης αναφέρει ότι στις περιπτώσεις απονομής της σύνταξης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως προηγούμενου φορέα του τελευταίου, θα εξετάζεται με ολόκληρο το χρόνο της διαδοχικής ασφάλισης εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας του Ιδρύματος.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1 Μητέρα ασφαλισμένη αρχικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ασφαλίζεται στη συνέχεια στον ΟΑΕΕ μέχρι το 2009, έχοντας ανήλικο τέκνο και 5.500 Ημέρες Ασφάλισης (ΗΑ).Το 2011 εισέρχεται και πάλι στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ενώ το τέκνο εξακολουθεί να είναι ανήλικο. Η ασφαλισμένη κατοχυρώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ως μητέρα ανηλίκου με τις προϋποθέσεις του Ν. 3863/2010 για το έτος 2011, δηλαδή για μειωμένη στο 52ο και πλήρη στο 57ο έτος της ηλικίας της.

2 Η ίδια ασφαλισμένη εισέρχεται και πάλι στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το 2011 αλλά το τέκνο έχει ήδη ενηλικιωθεί το έτος 2010. Η ασφαλισμένη δεν κατοχυρώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ως μητέρα ανηλίκου, διότι λείπει η απαραίτητη προϋπόθεση, να είναι α νήλικο το τέκνο, κατά τη στιγμή της κατοχύρωσης του δικαιώματος κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010.

3 Μητέρα ασφαλισμένη αρχικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ασφαλίζεται στη συνέχεια στον ΟΑΕΕ μέχρι το 2005, έχοντας ανήλικο τέκνο και 5.500 ΗΑ. Το 2009 εισέρχεται εκ νέου στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ενώ το τέκνο έχει ήδη ενηλικιωθεί. Η ασφαλισμένη κατοχυρώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 144 του Ν. 3655/2008, δηλαδή 50ό έτος για μειωμένη και 55ο για πλήρη σύμφωνα και με τις οδηγίες της εγκυκλίου 77/10 του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

4 Αρχικά ασφαλισμένη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ασφαλίζεται στη συνέχεια στον ΟΑΕΕ μέχρι το 2011, έχοντας συνολικά 4.500 ΗΑ και ηλικία 55 ετών.Το 2012 εισέρχεται και πάλι στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η ασφαλισμένη κατοχυρώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις προϋποθέσεις του έτους 2012, δηλαδή στο 57ο έτος της ηλικίας της για μειωμένη σύνταξη (εφ' όσον έχει ανά 100 ημέρες ασφάλισης την τελευταία 5ετία πριν από την αίτηση ή τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας), για δε πλήρη στο 67ο (Ν. 4093/2012).

5 Η ίδια ασφαλισμένη εισέρχεται και πάλι στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το 2013. Η ασφαλισμένη κατοχυρώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα για μεν μειωμένη σύνταξη στο 62ο (εφ' όσον έχει ανά 100 ημέρες ασφάλισης την τελευταία 5ετία πριν από την αίτηση ή τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας), για δε πλήρη στο 67ο έτος της ηλικίας της (Ν. 4093/2012).

6 Αρχικά ασφαλισμένη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει το 2010 τελευταίο φορέα ασφάλισης τον ΟΑΕΕ, ηλικία 54 ετών και 9.000 ΗΑ συνολικά. Το 2011 εισέρχεται εκ νέου στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η ασφαλισμένη κατοχυρώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις προϋποθέσεις του 2011, αναγνώριση με εξαγορά πλασματικών ετών του Ν. 3863/10 προκειμένου να συμπληρώσει 10.000 ΗΑ για να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη μεν σύνταξη στο 58ο έτος της ηλικίας της με 10.400 ΗΑ, για δε μειωμένη στο 56ο με τις ίδιες ημέρες.

7 Ανδρας ασφαλισμένος αρχικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει το 2011 τελευταίο φορέα ασφάλισης τον ΟΑΕΕ και συνολικά 9.500 ΗΑ. Το 2012 εισέρχεται και πάλι στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ο ασφαλισμένος κατοχυρώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις προϋποθέσεις του έτους 2012 και αναγνώριση με εξαγορά πλασματικών προκειμένου να συμπληρώσει 10.500 ΗΑ, για να συνταξιοδοτηθεί στο 59ο έτος της ηλικίας του με 11.100 ΗΑ.

8 Ο ίδιος ασφαλισμένος εισέρχεται εκ νέου στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το 2013. Ο ασφαλισμένος, εφ' όσον στο 62ο έτος της ηλικίας του έχει πραγματοποιήσει 40 έτη ασφάλισης (4093/2012) μαζί με πλασματικά, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη, άλλως με μειωμένη στο 62ο έτος της ηλικίας του και πλήρη στο 67ο.

9 Αρχικά ασφαλισμένη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέχρι το 2000 ασφαλίζεται στη συνέχεια στον ΟΑΕΕ από το 2001 μέχρι τον 6/2012. Τον 6/ 2008 εισέρχεται εκ νέου στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέχρι 31/12/2011 έχοντας παράλληλη ασφάλιση στους δύο φορείς και 5.700 ΗΑ μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου της το 2009, αφαιρουμένου του παράλληλου χρόνου. Η ασφαλισμένη, παρά το γεγονός της παράλληλης ασφάλισής της, θεωρείται ότι έχει κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ως μητέρα ανήλικου τέκνου (50 μειωμένη - 55 πλήρης), διότι εισήλθε εκ νέου στην ασφάλιση του Ιδρύματος πριν από τις 31/12/2010, ενώ κατά την ενηλικίωση του τέκνου είχε συμπληρώσει 5.500 ΗΑ και στους δύο φορείς. Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματός της, είναι να κάνει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και πάλι τελευταίο φορέα ασφάλισής της και να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις αρμοδιότητας (1.000-300), καθώς και το διάστημα του παράλληλου χρόνου ασφάλισης να παραμείνει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αφού βάσει αυτού κατοχυρώνεται το δικαίωμά της.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση