Ηλεκτρονική Έκδοση

Αναστέλλει τις πληρωμές για τους ΧΥΤΑ η Ε.Ε

Σε αναστολή πληρωμών για τους ΧΥΤΑ Κερατέας, Φυλής και Γραμματικού που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής έχει προχωρήσει η Κομισιόν. Αιτία είναι η εξαιρετικά αργή - μόνο 16,2% - πρόοδος των έργων, καθώς και η συνεχιζόμενη παραβίαση της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας. Αυτό προκύπτει από απάντηση της αρμόδιας Επιτρόπου σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ, Δημήτρη Παπαδημούλη.

Στην απάντηση της η Ντανούτα Χούμπνερ επισημαίνει ότι η Κομισιόν έχει αναστείλει προσωρινά κάθε πληρωμή για την κατασκευή των ΧΥΤΑ, εξαιτίας της συνεχιζόμενης μη συμμόρφωσης της Ελλάδας με την σχετική κοινοτική νομοθεσία (για παράδειγμα την προεπεξεργασία των απορριμμάτων σύμφωνα με την Οδηγία 1999/31/ΕΚ).

Πιο συγκεκριμένα η Επίτροπος αναφέρει ότι "η κάλυψη συγκεκριμένων όρων που προβλέπονται από τις αποφάσεις και συνδέονται με τις ενδιάμεσες πληρωμές δεν θεωρείται ούτε και αυτή ικανοποιητική και στις τρείς περιπτώσεις" και καταλήγει ότι "για αυτόν το λόγο, ανεστάλησαν προσωρινά οι πληρωμές για τα τρία έργα, προκειμένου η Επιτροπή να μπορέσει να αξιολογήσει εάν η πρόοδος που έχει επιτευχθεί ως προς τα εν λόγω τρία έργα επαρκεί για την επανέναρξη των πληρωμών".

Η αρμόδια Επίτροπος αναφέρεται στη σχεδόν ανύπαρκτη πορεία υλοποίησης των τριών ΧΥΤΑ και επισημαίνει ότι "η κατάσταση προόδου των εργασιών δεν κρίνεται ικανοποιητική για κανένα από τα τρία έργα. Πέντε έτη μετά την έγκριση αποφάσεων για τα έργα από την Επιτροπή, μόνο στο ΧΥΤΑ Φυλής σημειώνεται κάποια πρόοδος στην πορεία ολοκλήρωσης των εργασιών. Οι εν λόγω καθυστερήσεις οφείλονται εν μέρει στις δικαστικές και τις διοικητικές προσφυγές που έγιναν για τα τρία έργα".

Όσον αφορά στην πορεία υλοποίησης των ΧΥΤΑ του νομού Αττικής, το ποσοστό απορρόφησης είναι:

ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ: 20% (προκαταβολή)

ΧΥΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ:0%

ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ:20% (προκαταβολή)

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Ευρωπαϊκή Ένωση
ΣΥΡΙΖΑ