Ηλεκτρονική Έκδοση

«Εντός στόχων» η Ελλάδα ως το 2014

Κομισιόν: Νέα μέτρα λιτότητας από το 2015

Βενιζέλος: «Θα βρεθούν πρόσθετοι πόροι»

Τελευταία ενημέρωση:

Αβέβαιες παραμένουν οι δημοσιονομικές προοπτικές της Ελλάδας πέραν του 2014, τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην αξιολόγησή της για τη χώρα. Αν και αναγνωρίζει ότι ελήφθη αποτελεσματική δράση για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος, σημειώνει ότι θα απαιτηθούν πρόσθετα μέτρα που θα αναλογούν στο 1,8% του ΑΕΠ το 2015 και στο 2,2% του ΑΕΠ το 2016, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του πρωτογενούς πλεονάσματος.

Φωτογραφία: REUTERS / Yves Herman Φωτογραφία: REUTERS / Yves Herman Η "τρύπα" που πρέπει να καλυφθεί με τα νέα μέτρα ανέρχεται σε περίπου 8 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του πρακτορείου Reuters,που βασίζονται στις εκτιμήσεις της ελληνικής κυβέρνησης για το ονομαστικό ΑΕΠ της διετίας 2015-2016. Βέβαια, το ποσό αυτό μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με το βαθμό επαλήθευσης των εκτιμήσεων της κυβέρνησης. 

Στην έκθεση αξιολόγησης, αναφέρεται ότι οι συζητήσεις για δημοσιονομικές αποκλίσεις και για μέτρα την περίοδο 2015 - 2016 θα εξεταστούν, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του προϋπολογισμού για το 2014,  το φθινόπωρο, όταν θα διαμορφωθεί πιο πλήρης εικόνα για το εύρος της απόκλισης που πρέπει να καλυφθεί.

Η Κομισιόν υπογραμμίζει ότι οι δημοσιονομικές προοπτικές της Ελλάδας θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική ανάκαμψη, αλλά και από την πρόοδο στην ενίσχυση της φορολογικής διοίκησης και των διοικήσεων των κοινωνικών ταμείων.

Επισημαίνει ότι σε ορισμένους βασικούς τομείς της οικονομίας υπάρχουν κίνδυνοι που μπορούν να επηρεάσουν τους δημοσιονομικούς στόχους, παρά την πρόοδο στο δημοσιονομικό τομέα και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει ότι η ανάκαμψη της οικονομίας συνεχίζει να αντιμετωπίζει τις δυσχέρειες που απορρέουν από την προσπάθεια δημοσιονομικής σταθεροποίησης το 2013, αλλά και από την αναιμική οικονομική ανάπτυξη στην ευρωζώνη.

Παράλληλα, εκτιμά ότι οι μεταρρυθμίσεις σε σημαντικούς τομείς, όπως στη φορολογία και τη δημόσια διοίκηση, μπορεί να αντιμετωπίσουν αντιδράσεις από κατεστημένα συμφέροντα. Τονίζει ότι θα απαιτηθεί περαιτέρω πρόοδος στη μεταρρύθμιση των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη για οικονομική ανάκαμψη και αυξημένα έσοδα το 2014.

Η Κομισιόν θεωρεί ότι είναι σημαντικό να εφαρμοστεί η πολιτική που θα μειώσει τις αβεβαιότητες και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη, συμβάλλοντας στη συγκράτηση των επιπτώσεων της ύφεσης στην κοινωνία και την ανεργία.  Εκτιμά ότι οι συνθήκες για αύξηση των επενδύσεων μπορούν να βελτιωθούν σε συνέχεια της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών, μέσω της ροής ξένων κεφαλαίων και της μεγαλύτερης απορροφητικότητας των κοινοτικών πόρων.

Στην αξιολόγηση τονίζεται, επίσης, ότι οι προοπτικές για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους παραμένουν αμετάβλητες σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2012, καθώς δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στο μακροοικονομικό σενάριο, ενώ τα δημόσια οικονομικά παραμένουν στη σωστή τροχιά για την επίτευξη των στόχων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι το δημόσιο χρέος θα ξεκινήσει πτωτική πορεία το 2014 και θα μειωθεί κάτω από το 160% το 2016, υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρμόζεται πιστά το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής.

Για το χρονοδιάγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων, κρίνει αναγκαίες μόνο ορισμένες οριακές αλλαγές.
 
Πρόοδος στο δημοσιονομικό τομέα 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι η Ελλάδα συμμορφώθηκε με την απόφαση της 4ης Δεκεμβρίου 2012, λαμβάνοντας αποτελεσματική δράση για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος.
 
Αναφέρει ότι η χώρα βελτίωσε σε ποσοστό άνω του 10%, το διαρθρωτικό ισοζύγιο της περιόδου 2010-2012, αλλά και το διαρθρωτικό της έλλειμμα κατά 13,5% σε 1,3% το 2012 από 14,8% το 2009, ενώ το δημοσιονομικό έλλειμμα μειώθηκε σε 6,3% του ΑΕΠ το 2012 από 15,6% το 2009.
 
Η Κομισιόν διαπιστώνει ότι η Ελλάδα έλαβε επιτυχώς μέτρα για τη συγκράτηση του ελλείμματος το 2012 και για την επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων. Επισημαίνει ότι η κυβέρνηση έλαβε επιπλέον μέτρα για τη σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών για το 2013 και το 2014, ώστε να τερματιστεί η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος το συντομότερο δυνατόν.
 
Διαπιστώνει, επίσης, ότι έχει εφαρμοστεί σε μεγάλο βαθμό το μεγάλο πακέτο δημοσιονομικών μέτρων για το 2013 και το 2014, το οποίο αναλογεί στο 6,5% του ΑΕΠ. 
 
Αναφέρει ότι ο προϋπολογισμός της 11ης  Νοεμβρίου 2012 περιελάμβανε δέσμη πρόσθετων μέτρων εσόδων και δαπανών, ύψους 9,2 δισ. ευρώ, που αναλογεί στο 5% του ΑΕΠ, με στόχο τη μείωση του πρωτογενούς ελλείμματος το 2013. Τα μέτρα αυτά  περιλαμβάνονται στο πλαίσιο του προγράμματος σταθεροποίησης 13,5 δισ. ευρώ για το 2013 και το 2014, που έχουν καθοριστεί στο μεσοπρόθεσμό πρόγραμμα δημοσιονομικής σταθεροποίησης της περιόδου 2013-2016. 
 
Για την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος, η Κομισιόν υπογραμμίζει ότι οι στόχοι πρέπει να παραμείνουν στο 0% του ΑΕΠ το 2013, στο 1,5% το 2014, στο 3% το 2015 και στο 4,5% το 2016.
 
Εκταμίευση των επόμενων δόσεων του δανείου 
 
Το Εurogroup, κατά τη συνεδρίασή του το βράδυ της Δευτέρας, ενέκρινε την εκταμίευση των δόσεων του Μαΐου και του Ιουνίου προς την Ελλάδα, συνολικού ύψους 7,4 δισ. ευρώ.

Σχόλιο για την έκθεση αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Βενιζέλος: Όχι σε νέα μέτρα, θα βρεθούν πρόσθετοι πόροι

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευ. Βενιζέλος αντιτάχθηκε σε νέα μέτρα λιτότητας, σχολιάζοντας την έκθεση αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υποστήριξε ότι οι απαιτούμενοι πρόσθετοι πόροι θα βρεθούν «από τη δυναμική της οικονομίας και από πολιτικές λύσεις» που η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει με τους εταίρους και «που δεν μπορεί να γράψει η υπηρεσιακή έκθεση» της Κομισιόν.

«Βεβαίως, πρέπει να επιμείνουμε στις διαρθρωτικές αλλαγές. Βεβαίως πρέπει να εκτελέσουμε τον ψηφισμένο προϋπολογισμό. Η χώρα όμως δεν αντέχει ούτε τώρα, ούτε στο μέλλον, ούτε το 2015-2016, πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα. Δεν αντέχει εισοδηματικές περικοπές, δεν αντέχει νέες φορολογικές επιβαρύνσεις» δήλωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, μετά τη συνάντηση με φορείς του τουρισμού τη Δευτέρα.

Για την κάλυψη της "τρύπας" των περίπου 8 δισ. ευρώ που επισημαίνει η έκθεση της Κομισιόν, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι πρόσθετοι πόροι θα εξευρεθούν, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας: 

«Πρώτον, θα έχουμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης πολύ καλύτερους από αυτούς που προβλέπουν οι εκθέσεις. Γιατί όταν η οικονομία πάρει τα πάνω της, αυτό λειτουργεί πολλαπλασιαστικά, με γεωμετρική πρόοδο.
 
Δεύτερον, υπάρχει η ειλημμένη πολιτική απόφαση για νέα περικοπή του δημοσίου χρέους. Όχι αναγκαστικά του κεφαλαίου, αλλά μέσω μείωσης επιτοκίων, παράτασης της περιόδου χάριτος, παράτασης της περιόδου αποπληρωμής. Όλα αυτά ελαφρύνουν το κόστος εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους, τα επόμενα χρόνια.
 
Η Ελλάδα θα βγει επίσης στις αγορές συντομότερα απ’ ό,τι νομίζουν ορισμένοι, όπως βγήκε η Πορτογαλία. Το θέμα είναι να βγούμε με χαμηλό κόστος, με χαμηλά επιτόκια, γιατί με υψηλά επιτόκια δεν είναι δύσκολο να βγεις. Και διαμορφώνεται μέσα στην Ευρωζώνη το θεσμικό περιβάλλον που μας επιτρέπει να το πετύχουμε ακόμη και αυτό».
 
Ο κ. Βενιζέλος τόνισε ότι το «σχέδιο που έχουμε μπροστά μας» είναι το μόνο που υπάρχει και πρόσθεσε ότι αποδείχθηκε και «για τον πιο κακόπιστο ότι ούτε υπήρχε, ούτε υπάρχει Σχέδιο Β».
 
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε θετική την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία πως έχει αλλάξει διεθνώς «ο τρόπος με τον οποίο συζητείται το θέμα Ελλάδα».
 

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Για το ίδιο θέμα
Εκταμιεύτηκε η πρώτη δόση της Κύπρου
Εγκρίθηκε από το Eurogroup η διπλή δόση της Ελλάδας
Σαμαράς: «Δεν έχουμε ακόμα ξεπεράσει τον κίνδυνο»
Βενιζέλος: Όχι σε νέα μέτρα, θα βρεθούν πρόσθετοι πόροι
Νέες δόσεις και στο βάθος νέα μέτρα
Εγκρίθηκε από το Eurogroup η διπλή δόση της Ελλάδας