Έντυπη Έκδοση

Ψαλίδισμα χρέους και παροχών στον ΕΟΠΥΥ

Οι προτάσεις της Task Force για τον Οργανισμό αναπτύσσονται σε δέκα βήματα, με κατεύθυνση τη σταδιακή ιδιωτικοποίησή του

Το αναλυτικό σχέδιο της Task Force για την «ιδιωτικοποίηση» του ΕΟΠΥΥ, στο οποίο περιλαμβάνονται εισηγήσεις για περικοπές των απολαβών των ασφαλισμένων, μέσω τυποποιημένων συμβάσεων υπηρεσιών Υγείας αλλά και προτάσεις για μείωση των οφειλόμενων ποσών από τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία και αναθεώρηση του χρέους του Οργανισμού, φέρνει σήμερα στο φως η «Κ.Ε.».

Στο σχέδιο αυτό αποκαλύπτεται βήμα προς βήμα η «νέα αντίληψη» για την οργάνωση του ΕΟΠΥΥ σε άλλη βάση και με τελείως διαφορετικά κριτήρια. Αν και επισημαίνεται στο κείμενο ότι η τελική απόφαση ανήκει στη ελληνική κυβέρνηση, οι Γερμανοί σύμβουλοι του Χ. Ράιχενμπαχ προσφέρουν ένα έτοιμο, ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης δέκα σημείων:

1 Αναθεώρηση του σημερινού ρόλου του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος μετατρέπεται αποκλειστικά σε αγοραστή και προμηθευτή υπηρεσιών Υγείας.

2 Επανεξέταση των μοντέλων και των διαδικασιών που θα ακολουθούνται για όλα τα συμβόλαια με τους παρόχους Υγείας. Προτείνεται η σύναψη πιλοτικών συμβολαίων με ιδιαίτερη μνεία στην ιδιόμορφη «ελληνική κατάσταση».

3 Περικοπές των σημερινών απολαβών σε κάποιο, απροσδιόριστο ακόμη, ποσοστό των ασφαλισμένων. Οπως αναφέρεται στο κείμενο, «κάθε μεταρρύθμιση στον τομέα Υγείας που αλλάζει την κατανομή των ποσών-προσφορών μεταξύ των ενδιαφερομένων συναντά την αντίδραση όσων χάνουν κάτι».

4 Παροχή σε μερίδα των ασφαλισμένων, που θα προσδιορίζονται με γεωγραφικά-δημογραφικά κριτήρια και θα προέρχονται κυρίως από αστικές περιοχές, ενός τυποποιημένου πακέτου υπηρεσιών.

5 Μείωση (σε άγνωστο προς το παρόν ποσοστό) των οφειλόμενων ποσών στον ΕΟΠΥΥ από άλλα ασφαλιστικά ταμεία. Το κείμενο μιλά ακόμη για «αναθεώρηση (re-write) του χρέους πριν από τον Ιανουάριο του 2012 προς τα ασφαλιστικά ταμεία». Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εισηγητές το θεωρούν αυτό ένα εύκολο τεχνικά ζήτημα. Επισημαίνουν με νόημα, όμως, πως πολιτικά κάτι τέτοιο μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά προβληματικό!

6 Μεταφορά κάποιων παρόχων-προμηθευτών (ιδίως των περιφερειακών) υπό την εποπτεία-διαχείριση του υπουργείου Υγείας.

7 Επικαιροποίηση όλων των βάσεων δεδομένων με τους δικαιούχους-ασφαλισμένους και εκσυγχρονισμός του ΕΟΠΥΥ, σε τεχνολογικό και οικονομικό επίπεδο, καθώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στατιστικές και στοιχεία που να δίνουν μια ρεαλιστική εικόνα των συνολικών δαπανών για την Υγεία, συμπεριλαμβανομένων των ανεπίσημων πληρωμών.

8 Ενίσχυση της δυνατότητας των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ να επιβάλλουν την πληρωμή των οφειλόμενων ασφαλίστρων.

9 Αναδιάρθωση της οργανωτικής δομής και του προσωπικού (του ιατρικού συμπεριλαμβανομένου) και ανάθεση της διαχείρισης ακόμη και σε εξωτερική, ιδιωτική προφανώς, εταιρεία.

10 Επειδή όμως οι συντάκτες του σχεδίου αντιλαμβάνονται ότι οι προτάσεις τους θα έχουν κόστος, ζητούν ταυτόχρονα και τη διενέργεια ερευνών ως προς την κοινή γνώμη, ώστε να καταγράφεται η αποδοχή-κατανόηση των μέτρων από τον πληθυσμό!

Και όλα αυτά στον απόηχο της έκθεσης του γενικού επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για άμεσο ξήλωμα του ΕΟΠΥΥ και ξαναστήσιμό του από την αρχή.

Αγοραστής υπηρεσιών

Αναλυτικά, οι βασικές δράσεις του σχεδίου είναι η αύξηση της επάρκειας και η βελτίωση του ελληνικού συστήματος παροχής Υγείας, ο υπολογισμός εσόδων-εξόδων του ΕΟΠΥΥ ως ποσοστό των συνολικών δαπανών για την Υγεία, η μετατροπή του Οργανισμού σε αγοραστή υπηρεσιών Υγείας και η ενίσχυση της δυνατότητάς του να συλλέγει τα ασφάλιστρα.

Εισηγούνται μείωση των οφειλομένων ποσών από άλλα ασφαλιστικά ταμεία και ζητούν την ύπαρξη πολιτικής βούλησης για ενίσχυση του ΕΟΠΥΥ έναντι άλλων ταμείων Υγείας καθώς και ψήφιση των αναγκαίων νόμων.

Θεωρούν επίσης αναγκαίο ένα μέρος των παρόχων-προμηθευτών υπηρεσιών Υγείας να τεθούν υπό τη διαχείριση του υπουργείου Υγείας και να παρασχεθεί νομική εξουσιοδότηση στον ΕΟΠΥΥ ώστε να έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει την καταβολή των εισφορών από τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. Ζητούν επικαιροποίηση-αξιολόγηση των βάσεων δεδομένων όλων των ασφαλισμένων και μεταφορά δεδομένων από τα άλλα Ταμεία.

Αναφερόμενοι στις δράσεις-κλειδιά για τη «στρατηγική επιτυχία του νέου εγχειρήματος» προτείνουν:

* Να γίνει σαφές ότι δεν μπορεί να εξασφαλιστεί υποστήριξη σε ποσοστό 100%. Κάθε μεταρρύθμιση στον τομέα Υγείας που αλλάζει την κατανομή των ποσών μεταξύ των ενδιαφερομένων συναντά αντίδραση από τους «χαμένους» των αλλαγών. Δύσκολο να οριστεί ακριβές χρονοδιάγραμμα, καθώς δεν ξέρουμε ακόμη το μελλοντικό ρόλο του ΕΟΠΥΥ. Αυτή η απόφαση ανήκει στην ελληνική κυβέρνηση.

* Να τεθούν με νομοσχέδιο οι περιφερειακοί πάροχοι Υγείας υπό την ευθύνη του υπουργείου Υγείας.

* Να διασφαλισθεί η υποστήριξη της κυβέρνησης στην πρότασή τους, καθώς το έργο αυτό υπόκειται σε όλες τις αβεβαιότητες της πολιτικής διαδικασίας.

* Να μειωθούν τα οφειλόμενα ποσά (άγνωστο ακόμη σε τι ποσοστό) από άλλα ασφαλιστικά ταμεία.

* Να αναθεωρηθεί το χρέος πριν από τον Ιανουάριο του 2012 προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Τεχνικά αυτό δεν είναι πολύ δύσκολο αλλά πολιτικά μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά προβληματικό.

* Επιβολή των εισφορών προς τον ΕΟΠΥΥ. Αποτελεί πρωταρχική νομοθετική πρωτοβουλία.

* Δημιουργία αναλυτικού οικονομικού διαχειριστικού συστήματος.

* Εναρξη συζητήσεων μεταξύ πολιτικών και ενδιαφερομένων για τα πακέτα παροχών του ΕΟΠΥΥ και τα επίπεδα εισφορών.

* Καθορισμός πεδίων και μέτρων για αυστηρότερη-μεγαλύτερη περικοπή δαπανών Υγείας.

* Επαναθεώρηση των μοντέλων για σύναψη συμβολαίων με παρόχους υγείας σε σχέση με την ελληνική κατάσταση και τις απαιτήσεις. Εξέταση της ευρωπαϊκής εμπειρίας. Εφαρμογή πιλοτικών συμβολαίων, που θα υπογράψουν ο ΕΟΠΥΥ και πάροχοι υπηρεσιών Υγείας. Μια τέτοια πιλοτική εφαρμογή μπορεί να γίνει μόνο στις αστικές περιοχές, αναλογικά με δημογραφικά-γεωγραφικά δεδομένα.

* Επανεξέταση της οργανωτικής δομής. Επανατοποθέτηση-εκπαίδευση του προσωπικού. Εάν παραστεί ανάγκη, επαναδιορισμός ή πρόσληψη καταρτισμένου ιατρικού προσωπικού. Ανάθεση της διαχείρισης αυτής σε άλλη, εξωτερική εταιρεία.

* Εντοπισμός αδυναμιών και ελλείψεων στον ελεγκτικό μηχανισμό. Πρόγραμμα κατά φαινομένων απάτης, καταχρήσεων και λογιστικών λαθών. Σχεδιασμός συστήματος διαχείρισης πληροφοριών.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Ιδιωτικοποιήσεις
ΕΟΠΥΥ
Νοσοκομεία και υπηρεσίες υγείας
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση