Έντυπη Έκδοση

Ανετη «πρόσβαση» στο φυσικό περιβάλλον

Συνέντευξη με τη ΜΑΓΔΑ ΝΙΚΟΛΑΡΑΪΖΗ

Είναι μία υπηρεσία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί το 2010 με τη μορφή ενός προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του ΠΘ.

Ημιτελή δειλινά του καλοκαιριού. «Η θάλασσα που μας πίκρανε» κατά τον Σεφέρη «είναι βαθιά κι ανεξερεύνητη και ξεδιπλώνει μιαν απέραντη γαλήνη» Ημιτελή δειλινά του καλοκαιριού. «Η θάλασσα που μας πίκρανε» κατά τον Σεφέρη «είναι βαθιά κι ανεξερεύνητη και ξεδιπλώνει μιαν απέραντη γαλήνη» Η «Πρόσβαση» από τον Ιούνιο του 2012, με κατάλληλες ενέργειες της επιστημονικής ομάδας του προγράμματος και με τη συνέργεια των πρυτανικών αρχών, μετεξελίχθηκε σε μόνιμη υπηρεσία του. Βασικός στόχος της είναι η καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες (ΦμεΑ) και των διδασκόντων τους, καθώς και η ενημέρωση και η υποστήριξή τους. Επίσης, σημαντική αποστολή της «Πρόσβασης» αποτελεί η λειτουργική παρέμβαση στους χώρους του ΠΘ, με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας τους για τους ΦμεΑ. Μιλάμε με τη Μάγδα Νικολαραΐζη, επίκουρη καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής.

- Ποιοι εγγράφονται εδώ;

«Οι ΦμεΑ και οι διδάσκοντες/ουσες έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της για να εκφράσουν τις ανάγκες τους, να ενημερωθούν ή/και να λάβουν υποστήριξη σχετικά με θέματα πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ενδεικτικά, οι ΦμεΑ μπορούν να ενημερώσουν την υπηρεσία για τα εμπόδια που συναντούν στην πρόσβασή τους, να ζητήσουν κάποια διαφοροποίηση ή εξατομικευμένη υποστήριξη».

- Με εθελοντές φοιτητές;

«Εάν οι ΦμεΑ επιθυμούν υποστήριξη, συμφοιτητές/ήτριές τους αναλαμβάνουν το ρόλο των βοηθών. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές/τριες-βοηθοί σε συνεργασία με μέλη ΔΕΠ, υποστηρίζουν τους/τις ΦμεΑ στη μετακίνησή τους μέσα στους χώρους του ΠΘ, στη συμπλήρωση αιτήσεων, στην παρακολούθηση των μαθημάτων, στην προσαρμογή ή μετατροπή διαφόρων αρχείων σε άλλη μορφή ώστε να είναι προσβάσιμα (π.χ. μεταγραφή αρχείων σε ψηφιακή μορφή ή σε κώδικά Braille για άτομα με αναπηρία όρασης, οπτικός εμπλουτισμός κειμένων για κωφά ή βαρήκοα άτομα), στην προετοιμασία τους για τις εξετάσεις».

- Και στη νοηματική;

«Για τους/τις κωφούς/ές φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δίνεται η δυνατότητα διερμηνείας στην ελληνική νοηματική γλώσσα».

- Η προσβασιμότητα;

«Μία σημαντική αποστολή της "Πρόσβασης" είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας των χώρων για τους για τους ΦμεΑ. Κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών ετών 2011-2013 τοποθετήθηκαν εσωτερικοί οδηγοί όδευσης τυφλών σε κεντρικά σημεία στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας».

- Με ενδείξεις Braille;

«Στο ίδιο κτήριο αντικαταστάθηκαν όλες οι παλιές μπουτονιέρες των ανελκυστήρων με καινούργιες, οι οποίες έχουν τις ενδείξεις του αριθμού των ορόφων στον κώδικα γραφής και ανάγνωσης Braille. Επίσης προστέθηκαν ειδικά ηχητικά συστήματα (αναγγελτές), μέσω των οποίων ανακοινώνεται στο χρήστη ο όροφος στον οποίο σταματά ο ανελκυστήρας».

- Πρωτοπορείτε;

«Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι το μοναδικό επαρχιακό πανεπιστήμιο που παρέχει τέτοιου είδους υπηρεσίες στους ΦμεΑ, ο αριθμός των οποίων διαρκώς αυξάνεται. Μάλιστα πρέπει να τονίσουμε πως τα μέλη ΔΕΠ και οι φοιτητές/τριες του ΠΘ προφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά, τη στιγμή που σε πανεπιστήμια άλλων χωρών τα κέντρα πρόσβασης στελεχώνονται με προσωπικό που προσφέρει αμειβόμενες εξειδικευμένες υπηρεσίες οι οποίες επιβάλλονται από το νομοθετικό πλαίσιο της χώρας».

- Τι ορίζει ο νόμος;

«Στην Ελλάδα το νομοθετικό πλαίσιο για τη φοίτηση των ΦμεΑ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση δεν προβλέπει και δεν περιγράφει με σαφήνεια το είδος της υποστήριξης που δικαιούνται οι ΦμεΑ. Η ίδρυση της "Πρόσβασης" στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αποτελεί μία προσπάθεια εφαρμογής της ενταξιακής πολιτικής που δεν υποστηρίζεται απλά θεωρητικά αλλά υλοποιείται στην πράξη».

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
ΑμεΑ
Ανθρώπινα
Σχολές/Πανεπιστήμια
Φοιτητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες (ΦμεΑ)
Συνεντεύξεις