Έντυπη Έκδοση

ΟΤΑ: δάνεια με εγγύηση τη δημοτική περιουσία

Το πράσινο φως για τη χορήγηση δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προς τους ΟΤΑ, η εξόφληση των οποίων μπορεί να φθάνει και τα 25 χρόνια, ανάβει προεδρικό διάταγμα που κατατέθηκε για επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ειδικότερα, το διάταγμα καθορίζει τους όρους και τη διαδικασία χορήγησης δανείων προς τους ΟΤΑ, τα ΝΠΔΔ των ΟΤΑ, τα ΝΠΔΔ αλλά και τα νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο της σύμπραξης Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι για τη λήψη των δανείων οι ΟΤΑ πρέπει να ενεχυριάζουν τα αναγκαία ποσά από τα έσοδά τους ή από τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττουν, να υποθηκεύουν ακίνητά τους και να υπάρχει εγγύηση υπέρ του δανειολήπτη από το Δημόσιο ή τράπεζα. Σε περίπτωση, όμως, που ο δανειολήπτης περιέλθει σε αδυναμία καταβολής των δόσεων, είναι δυνατό να υπάρξει περίοδος χάριτος, «πέραν των όσων αναφέρονται στη συναφθείσα σύμβαση» ή να τροποποιηθούν όροι της δανειακής σύμβασης.

Τα δάνεια θα χορηγούνται για έργα οδοποιίας, ύδρευσης, διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων, αθλητικών κέντρων κ.λπ. και το ύψος τους μπορεί να φθάσει μέχρι και το 100% του προϋπολογισμού του έργου, όχι όμως για τις περιπτώσεις των έργων που πρόκειται να κατασκευαστούν με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το ύψος, το επιτόκιο και ο χρόνος αποπληρωμής των δανείων καθορίζονται έπειτα από αξιολόγηση της σκοπιμότητας του δανείου, της βιωσιμότητάς του και της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειστή.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Πολιτική
Με λέξεις-κλειδιά
Δάνεια
Χρηματοδότηση
ΟΤΑ
Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ)