Έντυπη Έκδοση

...Και το χάσμα

Υπάρχει χάσμα μεταξύ ηλικιωμένων και νέων στην Ελλάδα;

Ναι, αν βασιστεί κανείς στα στοιχεία του νέου Ευρωβαρόμετρου που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα και έχει θέμα τις σχέσεις μεταξύ νέων και ηλικιωμένων και τις απόψεις των πολιτών της Ε.Ε. για τη διαγενεακή αλληλεγγύη.

Πρώτο στοιχείο: Μία μεγάλη πλειοψηφία των Ευρωπαίων (85%) έχει θετική εικόνα για τους ηλικιωμένους και μόλις ένα 14% τους θεωρεί βάρος για το κοινωνικό σύνολο. Στην Ελλάδα το ποσοστό ανέρχεται σε 89%.

Οσον αφορά, όμως, τη διάσταση απόψεων μεταξύ των γενεών, το 88% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα εκτιμά ότι οι νέοι και οι ηλικιωμένοι διαφωνούν ως προς τι είναι καλύτερο για την κοινωνία. Ο μέσος όρος με την ίδια άποψη στην Ευρώπη των «27» είναι πολύ χαμηλότερος (69%).

Επίσης, οι Ελληνες και οι Κύπριοι (78%) υποστηρίζουν σε υψηλότερο ποσοστό από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους την άποψη ότι εάν οι ηλικιωμένοι συνεχίζουν να εργάζονται σε προχωρημένη ηλικία, τότε θα περιοριστούν οι διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης για τους νέους (Ε.Ε. των «27»: 56%).

Από τα στοιχεία που αφορούν την απασχόληση, προκύπτει ακόμη ότι σε ποσοστό 66% οι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν ότι οι εθνικές τους κυβερνήσεις θα πρέπει να διευκολύνουν τους ηλικιωμένους να συνεχίσουν να εργάζονται και πέραν του συνταξιοδοτικού ηλικιακού ορίου, εφόσον το επιθυμούν. Με την άποψη αυτή φαίνεται να διαφωνούν η Ελλάδα, σε ποσοστό της τάξης του 55%, η Ιταλία (52%) και η Σλοβακία (49%).

Επίσης, στην Ελλάδα το 91% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η κυβέρνηση οφείλει να διαθέσει περισσότερα χρήματα για την καταβολή συντάξεων και φροντίδας για τους ηλικιωμένους (κοινοτικός μέσος όρος: 84%). Ωστόσο, 60% εκτιμά ότι στις ερχόμενες δεκαετίες οι κυβερνήσεις δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ανωτέρω υποχρεώσεις τους (Ε.Ε.: 58%). Επιπλέον, οι Ελληνες ερωτηθέντες σε ποσοστό 53% εκτιμούν ότι δαπανώνται λιγότερα χρήματα για την εκπαίδευση και τους νέους σε σύγκριση με τις δαπάνες για τους ηλικιωμένους (Ε.Ε.: 46%).

Τέλος, όπως προκύπτει από την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, μόλις ένα 23% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα και το 27% στην Ε.Ε. των «27» θεωρεί ότι η κυβέρνηση προάγει την κατανόηση μεταξύ των γενεών και μια πλειοψηφία των Ελλήνων ερωτηθέντων (69%) εκτιμά ότι δεν υφίστανται οι κατάλληλες κοινωνικές υπηρεσίες που θα εξασφαλίσουν στους ηλικιωμένους την αυτονομία τους μέσα στα ίδια τους τα σπίτια (Ε.Ε.: 59%).

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Ευρωπαϊκή Ένωση
Για το ίδιο θέμα
Η συνάντηση των γενεών...