Ηλεκτρονική Έκδοση

Βρυξέλλες

Σαμαράς: Εφτά φράχτες για τους μετανάστες

Αυστηρότερα μέτρα αποκλεισμού των μεταναστών πρότεινε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ παρουσιάζοντας επτά σημεία για «κοινή αντιμετώπιση» και «επιμερισμό του κόστους» αστυνόμευσης των συνόρων.

“Το θέμα της λαθρομετανάστευσης δεν αφορά μόνο τις χώρες του Νότου, αλλά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες”, δήλωσε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, αφού όπως είπε “οι περισσότεροι από όσους παράνομα εισέρχονται στον Ευρωπαϊκό Νότο, προσπαθούν να περάσουν στη συνέχεια στις χώρες της Κεντρικής και της Βόρειας Ευρώπης”.

Το δεύτερο σημείο που ανέφερε είναι ότι “τα κύματα παράνομων μεταναστών αποσταθεροποιούν τη Νότια Ευρώπη άμεσα, αλλά αποτελούν απειλή αποσταθεροποίησης και για ολόκληρη την Ευρώπη. Αντί, λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι σήμερα να σταθεροποιεί την περιφέρειά της, έχει συμβεί το εξής αντίθετο και οξύμωρο: Η Περιφέρεια να εξάγει αποσταθεροποίηση σε όλη την Ευρώπη.”

Όπως είπε στη συνέχεια “η ανθρωπιστική καταστροφή δεν υπάρχει μόνον όταν κάποιος χάσει τη ζωή του” αλλά “κι όταν οι παράνομοι φτάσουν σε ευρωπαϊκές ακτές και στη συνέχεια δεν έχουν πού να πάνε.” Ακόμα επεσήμανε ότι “πρέπει να διαχωριστούν, εκείνοι οι οποίοι δικαιούνται να ζητήσουν άσυλο από τους υπόλοιπους παράνομους μετανάστες. Άσυλο δικαιούνται αναμφίβολα όσοι προέρχονται από εμπόλεμες περιοχές ή από διαλυμένες χώρες.” Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό “στην Ελλάδα το 90% των παράνομων μεταναστών δεν προέρχονται από χώρες που έχουν πόλεμο, δε δικαιούνται άσυλο και δε ζητούν συνήθως καν άσυλο.”

Ένα άλλο σημείο που ανέπτυξε στους ομολόγους του είναι η ανάγκη χάραξης στην Ευρώπη μιας συνολικής στρατηγικής που θα περιέχει “την αποτελεσματική ταυτοποίηση των χωρών καταγωγής τους, αφού οι περισσότεροι δε διαθέτουν καν ταξιδιωτικά έγγραφα, όταν έρχονται”, “το να μοιραστούν με δίκαιο τρόπο όσοι μετανάστες δικαιούνται άσυλο ανάμεσα σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, ανάλογα με διάφορα κριτήρια: πληθυσμός, κατά κεφαλήν εισόδημα κ.λ.π.”, “το να προωθήσει η Ευρώπη τον επαναπατρισμό τους”.

“Δεν μπορεί –τους είπα σήμερα- η Ευρώπη να προσφέρει προνομιακή μεταχείριση σε τρίτες χώρες, παραδείγματος χάριν για τα προϊόντα τους, όταν αυτές οι χώρες αρνούνται να δεχθούν πίσω την επιστροφή των πολιτών τους που βρίσκονται παράνομα στην Ευρώπη και είναι παγιδευμένοι στην Ευρώπη”, είπε ακόμα και τόνισε ότι έχει ήδη συσταθεί ειδική ομάδα δράσης για τη Μεσόγειο (Mediterenean Task Force), η οποία έχει ζητήσει την εφαρμογή του διμερούς ελληνοτουρκικού πρωτοκόλλου επανεισδοχής.

Επιπλέον, υπογράμμισε τον «εγκληματικό χαρακτήρα των δουλεμπόρων που διακινούν τα καραβάνια των παράνομων μεταναστών», λέγοντας ότι η Ευρώπη έχει την υποχρέωση να παρέχει πληροφορίες γι' αυτούς. Τόνισε δε την ανάγκη να αλλάξει ο χαρακτήρας της επιτήρησης των θαλασσίων συνόρων, ώστε εκτός από τη διάσωση των λαθρομεταναστών να προλαμβάνεται η παράνομη διακίνησή τους.

Τα συμπεράσματα της Συνόδου

Την ενίσχυση της Frontex στη Μεσόγειο και στα νοτιοανατολικά σύνορα της ΕΕ, ζήτησε η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ μέσω ταχείας εφαρμογής του νέου ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR) από τα κράτη-μέλη, 

Όπως υπογραμμίζεται στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε την πρόσφατα συσταθείσα ομάδα δράσης για τη Μεσόγειο,  να προσδιορίσει δράσεις προτεραιότητας - βάσει των αρχών της πρόληψης, της προστασίας και της αλληλεγγύης - για την πιο αποδοτική χρήση των ευρωπαϊκών πολιτικών και εργαλείων σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο.

Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο, στη σύνοδό του στις 5 και 6 Δεκεμβρίου 2013, για το έργο της ομάδας δράσης, με σκοπό τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων.

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανέλθει στα θέματα ασύλου και μετανάστευσης στο πλαίσιο μιας ευρύτερης και πιο μακροπρόθεσμης πολιτικής προοπτικής, τον Ιούνιο του 2014, οπότε θα οριστούν στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για περαιτέρω νομοθετικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό στον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Πολιτική
Με λέξεις-κλειδιά
Κυβέρνηση
Μεταναστευτικό
Για το ίδιο θέμα
Λιτότητα και ρατσισμός στις κορυφές της Ε.Ε.
ΕΕ: Τσάι... και συμπάθεια για την ανεργία