Έντυπη Έκδοση

ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ, ΑΦΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Συντάξεις του ΟΓΑ από το... 2028

Λειτουργεί από το 1988 και από τότε αρχίζει να μετράει ο χρόνος συνταξιοδότησης

Σε εμπαιγμό και κατάφωρη κοροϊδία για χιλιάδες αγρότες εξελίσσεται η κυβερνητική εξαγγελία της συνταξιοδότησης των αγροτών, με 40 έτη ασφάλισης, στο 62ο έτος της ηλικίας τους, καθώς ο ΟΓΑ συστάθηκε και λειτουργεί ως ασφαλιστικός φορέας το 1988 και ως εκ τούτου οι πρώτοι αγρότες που θα συνταξιοδοτηθούν με πληρωμένες εισφορές θα είναι το...2028.

Οι νέοι αγρότες θα πάρουν, αν πάρουν, σύνταξη στα 62, με 40 χρόνια, ενώ οι παλαιοί... Οι νέοι αγρότες θα πάρουν, αν πάρουν, σύνταξη στα 62, με 40 χρόνια, ενώ οι παλαιοί... Σύμφωνα με στελέχη στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης, το μέτρο θα κρινόταν θετικό εφ' όσον προσμετρούνταν ο χρόνος συνολικής ασφάλισης στο φορέα και όχι ο χρόνος που κάποιος πλήρωσε εισφορές.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα χρόνια των πρώτων αγροτών που δεν πλήρωναν εισφορές ξεκινούν από τη δεκαετία του 1970, όταν ένας αγρότης για να συνταξιοδοτηθεί έπρεπε ο ανταποκριτής του ΟΓΑ να κάνει μια αναλυτική έκθεση με ποιες αγροτικές εργασίες ασχολούνταν και βεβαίωνε ότι πράγματι ήταν αγρότης, ώς τις 31/12/1987, οπότε άρχισε η καταβολή των εισφορών.

Στο νομοσχέδιο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα λαμβάνεται καμία πρόβλεψη για τους πριν από το 1988 όπου δεν υπήρχαν ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΓΑ και απλώς θα προσμετράται ο χρόνος ασφάλισης στο συνολικό χρόνο συνταξιοδότησης.

Οι διατάξεις του συγκεκριμένου νομοσχεδίου αποτέλεσαν χθες αντικείμενο συζήτησης του υπουργού Εργασίας Γ. Βρούτση με τους διοικητές των Ταμείων, καθώς περιλαμβάνονται διατάξεις με στόχο τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού «διχτυού» για 300.000 επιχειρήσεις για τις οποίες το υπουργείο Εργασίας προσπαθεί να βάλει τέλος στη μαύρη εργασία.

Πρόκειται για τη «μητέρα των μαχών» με στόχο την αύξηση των εσόδων και την εξεύρεση ζεστού χρήματος, ώστε να εισπραχθούν 500 εκατ., που θα δώσει οικονομική «ανάσα» στα Ταμεία και θα αποτρέψει ενδεχομένος τη λήψη νέων μέτρων.

Οι διατάξεις

Αναλυτικά οι ρυθμίσεις που θα καταθέσει αυτή την εβδομάδα ο υπουργός Εργασίας προβλέπουν:

1 Αντιμετωπίζονται οριστικά φαινόμενα που οι εργοδότες δεν κατέβαλλαν τις εισφορές που είχαν δηλώσει! Ο έλεγχος πλέον θα είναι υποχρεωτικός και μηνιαίος και όπου διαπιστώνονται παραβάσεις θα εκδίδεται Πράξη Επιβολής Εισφορών. Χαρακτηριστικά προβλέπεται πως «εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας περάτωσης της ελεγκτικής διαδικασίας αποστέλλεται στη Γενική Οικονομική Διεύθυνση του υπουργείου συνοπτική αναφορά που περιλαμβάνει τουλάχιστον το πλήθος και το ύψος των υποβληθεισών και καταβληθεισών εισφορών και των εκδοθέντων Πράξεων Επιβολής Εισφορών. Η μη εφαρμογή των ανωτέρω συνιστά παράβαση καθήκοντος».

2 Γίνεται αυστηρότερο το χρονοδιάγραμμα για τη δήλωση των εργαζομένων που απασχολούνται, ώστε να αντιμετωπιστούν φαινόμενα εισφοροδιαφυγής. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική παρέμβαση, καθώς οι αλλαγές πρέπει να δηλώνονται πριν από την έναρξη της εργασίας και κλείνει το «παράθυρο» των 48 ωρών. Προβλέπεται πως «σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρίσει στην Εργάνη συμπληρωματικούς πίνακες ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία το αργότερο έως και την ίδια μέρα της αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους. Από τη δημοσίευση του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται».

3 Καθορίζεται ενιαίο σύστημα είσπραξης των εισφορών σε κύρια, επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ από 1η Δεκεμβρίου. Με τον τρόπο αυτό θα μπει οριστικά τέλος σε φαινόμενα χορήγησης συντάξεων με μια... απλή βεβαίωση. Ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΕΤΕΑ, του ΤΑΠΙΤ και του ΤΑΥΤΕΚΩ για τους μισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση.

4 Μπαίνει τέλος στον κατακερματισμό που υπάρχει σήμερα στις εισφορές στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης. Ενδεικτικό του παραλογισμού είναι πως σήμερα υπάρχουν 40 διαφορετικές περιπτώσεις για εργοδοτικές εισφορές για τους ασφαλισμένους πριν και μετά το 1993. Πλέον η εισφορά για τον εργοδότη καθορίζεται στο 3% επί των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζομένου, ενώ 3% είναι η εισφορά του ασφαλισμένου. Στα βαρέα η εισφορά είναι 1,25% για τον εργαζόμενο και 0,75% για τον εργοδότη.

5 Χορηγείται προσωρινή σύνταξη, που αντιστοιχεί στο 95% της σύνταξης.

6 Δεν εκχωρούνται και δεν κατάσχονται τα εκπαιδευτικά επιδόματα που καταβάλλονται σε ανέργους-ωφελούμενους δράσεων ανθρωπίνων πόρων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Κάθε άλλη διάταξη κατά το μέρος που αντίκειται στην παρούσα καταργείται.

7 Προβλέπεται πως από την 1η Μαρτίου 2013 χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί μεταξύ φορέων επικουρικής ασφάλισης Δημοσίου και φορέων του άρθρου 2 παρ. 4 του ν.2084.1992 και Ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης υποχρεωτικής του ν.4052/2012 συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης. Ουσιαστικά δίνεται λύση στο θέμα της ασφάλισης σε επικουρικά ταμεία, που εξαιρέθηκαν από τις ενοποιήσεις και «μετατράπηκαν» σε ΝΠΙΔ.

Τα σχόλια έχουν κλείσει για αυτό το άρθρο

Κανένα σχόλιο

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας 0

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Οικονομική και δημοσιονομική πολιτική
Υπουργείο Οικονομικών
Αγροτικά θέματα & αγροτική πολιτική
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση
ΟΓΑ