Έντυπη Έκδοση

Επενδύσεις 6,5 δισ. για την αλιεία

Προίκα 6,5 δισ. ευρώ για επενδύσεις ψαράδων και ιχθυοκαλλιεργητών αναμένεται να περιλαμβάνει το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

Τα κύρια στοιχεία, τα οποία θα κληθούν οι ψαράδες να εφαρμόσουν, είναι η απαγόρευση ρίψης ανεπιθύμητων αλιευμάτων στη θάλασσα και η συμμετοχή τους στη σταδιακή αποκατάσταση των πληθυσμών των αλιευτικών αποθεμάτων, σε επίπεδα μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ) ώς το 2015, με στόχο ώς το 2020 να υπάρχουν περαιτέρω βελτιώσεις στους πληθυσμούς των θαλασσών.

Μεταξύ των υποχρεώσεων των χωρών της Ε.Ε. περιλαμβάνονται:

* η συστηματική συλλογή αλιευτικών δεδομένων από τα κράτη-μέλη για την κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων,

* η ανάπτυξη της βιώσιμης αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας,

* ο αυστηρότερος έλεγχος και η επιβολή μέτρων,

* η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική,

* η λήψη τεχνικών και διοικητικών μέτρων για την υποστήριξη της εφαρμογής της νέας Κ.Αλ.Π.

Στο μεταξύ η Κομισιόν ενέκρινε την αναθεωρημένη πρόταση για το διαχειριστικό σχέδιο για τις ελληνικές μηχανότρατες, που υποβλήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Αλιείας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τα σχόλια έχουν κλείσει για αυτό το άρθρο

Κανένα σχόλιο

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας 0

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Επενδύσεις
Αλιεία