Έντυπη Έκδοση

Μειώνονται οι καταθέσεις των Ευρωπαίων

Μικρή αναπήδηση του ποσοστού επιχειρηματικών επενδύσεων σημειώθηκε στο β' τρίμηνο στην Ευρώπη, την ίδια ώρα που το ποσοστό επένδυσης των νοικοκυριών (κυρίως σε κατοικίες) έμεινε στάσιμο και το ποσοστό αποταμίευσής τους μειώθηκε, σε μία ένδειξη πως το εισόδημα δεν καλύπτει τις καταναλωτικές τους δαπάνες ή άλλες υποχρεώσεις.

Συγκεκριμένα, το ποσοστό επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ευρωζώνη αυξήθηκε το β' τρίμηνο του 2013 σε 19,2% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, από 18,8% που ήταν στο α' τρίμηνο 2013, μολονότι μειώθηκε σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό β' τρίμηνο (20%). Να σημειωθεί πως το ποσοστό επενδύσεων του α' τριμήνου ήταν το χαμηλότερο από την αρχή της τρέχουσας χιλιετίας, ενώ το υψηλότερο επίπεδο είχε σημειωθεί στο γ' τρίμηνο 2008 (22,9%).

Η άνοδος των επιχειρηματικών επενδύσεων αποτελεί ενθαρρυντική εξέλιξη για την ανάκαμψη στην Ευρωζώνη, αλλά όχι κι επαρκή βάση να τη στηρίξει αν δεν υπάρξει συνέχεια. Συνοδεύτηκε, δε, από μικρή βελτίωση του μεριδίου των κερδών στην Ευρωζώνη, από 37,5% το α' τρίμηνο σε 37,9% το β' τρίμηνο 2013.

Από την πλευρά των νοικοκυριών της Ευρωζώνης στο β' τρίμηνο σημειώθηκε μία κάμψη του ποσοστού επενδύσεών τους σε 12,8%, από 13,1% το α' τρίμηνο και το β' τρίμηνο 2012. Συγχρόνως, το ποσοστό αποταμιεύσεών τους έμεινε σταθερό στα χαμηλότερα επίπεδα της παρούσας χιλιετίας (8,6%, όσο ήταν και το α' τρίμηνο 2013 κι έναντι 8,8% του β' τριμήνου 2012). Είναι φανερό πως οι Ευρωπαίοι καταναλωτές πιέζονται για να συντηρήσουν τα επίπεδα κατανάλωσης μειώνοντας τις αποταμιεύσεις τους. Σημειώνεται πως το υψηλότερο επίπεδο αποταμίευσης των νοικοκυριών (11,4%) σημειώθηκε λίγο πριν από την κρίση, στο β' τρίμηνο 2007.

Τόσο οι επενδύσεις όσο και οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών μετριούνται με βάση το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημά τους.

Τα σχόλια έχουν κλείσει για αυτό το άρθρο

Κανένα σχόλιο

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας 0

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Αποταμίευση και καταθέσεις
Θέματα καταναλωτή
Ευρωπαϊκή Ένωση