Έντυπη Έκδοση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 4 ΕΚΑΤ. ΝΕΟΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

15 δισ. ευρώ για το Erasmus

Τα άτομα που αναζητούν εργασία μπορούν να υπολογίζουν σε στήριξη από το μελλοντικό προϋπολογισμό της Ε.Ε., ο οποίος συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Τουλάχιστον 70 δισ. ευρώ (δηλαδή περίπου 10 δισ. ευρώ ανά έτος από το 2014 ώς το 2020) θα διατεθούν για το σκοπό αυτό από το ΕΚΤ, ποσά που συμπληρώνουν τις εθνικές ενέργειες στον τομέα αυτό. Η πρωτοβουλία αυτή για την απασχόληση των νέων θα συμβάλει στην εφαρμογή της «εγγύησης για τη Νεολαία» κατά την περίοδο 2014-2015. Συνολικά, η μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής θα διαθέσει μέχρι 366,8 δισ. ευρώ για επενδύσεις στις ευρωπαϊκές περιφέρειες, τις πόλεις και την πραγματική οικονομία. Θα αποτελέσει το βασικότερο επενδυτικό εργαλείο της Ε.Ε. για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»: δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης, αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής εξάρτησης και μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Παράλληλα, περισσότεροι νέοι από ποτέ μπορούν να προγραμματίσουν την παραμονή τους στο εξωτερικό, με την υποστήριξη του νέου προγράμματος Erasmus Plus (+). Το πρόγραμμα αυτό, στόχος του οποίου είναι η αναβάθμιση των προσόντων και της απασχολησιμότητας, θα έχει προϋπολογισμό περίπου 15 δισ. ευρώ, δηλαδή 40% υψηλότερο από τα σημερινά επίπεδα σε πραγματικούς όρους. Περισσότεροι από 4 εκατομμύρια νέοι θα λάβουν υποστήριξη για σπουδές, εργασία ή εθελοντισμό στο εξωτερικό, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται 2 εκατομμύρια φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 650.000 φοιτητές επαγγελματικής κατάρτισης και μαθητευόμενοι, καθώς και περισσότεροι από 500.000 νέοι που συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγών ή εθελοντισμού στο εξωτερικό. Εως και 200.000 φοιτητές, που σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν πλήρη κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών (Master) στο εξωτερικό, σπουδές για τις οποίες σπανίζουν οι κρατικές υποτροφίες ή τα δάνεια, θα επωφεληθούν από ένα νέο πρόγραμμα εγγύησης δανείων που θα διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Χρηματοδότηση θα λάβουν επίσης 600 συμπράξεις στον τομέα του αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών μη κερδοσκοπικών αθλητικών εκδηλώσεων.

Τα δύο τρίτα του προϋπολογισμού κατανέμονται σε ευκαιρίες που παρέχονται στα άτομα για μάθηση στο εξωτερικό τόσο εντός όσο και εκτός της Ε.Ε. Το υπόλοιπο θα διατεθεί για την υποστήριξη συμπράξεων μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οργανώσεων νέων, επιχειρήσεων, τοπικών και περιφερειακών αρχών και ΜΚΟ, καθώς και για μεταρρυθμίσεις με στόχο τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και την προώθηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της απασχολησιμότητας.

* Megaprojects (www.megaprojects.gr) gmil@megaprojects.gr

Τα σχόλια έχουν κλείσει για αυτό το άρθρο

Κανένα σχόλιο

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας 0

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Εργασιακά θέματα
Οδηγίες/Προγράμματα
Εργασία & Ασφάλιση
Απασχόληση και ανεργία