Ηλεκτρονική Έκδοση

Εγκαίνια Διαμεσολάβησης ΕΒΕΑ, αναμονή για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Εγκαινιάστηκε το «Κέντρο Διαμεσολάβησης ΕΒΕΑ» του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας, με έδρα το κτίριο επί της οδού Ακαδημίας 7, με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις-μέλη του, αλλά και γενικότερα για το σύνολο της επιχειρηματικότητας έναντι συμβολικού τιμήματος. Αναφορικά με τον υποχρεωτικό θεσμό της ειδικής διαμεσολάβησης για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, το υπουργείο Δικαιοσύνης εκτιμά ότι η σχετική τροπολογία θα έχει ψηφιστεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2014, σε μια προσπάθεια να αποσυμφορηθούν τα Ειρηνοδικεία και να τακτοποιούνται ταχύτερα οι υποθέσεις, καθώς οι εκκρεμείς αιτήσεις παίρνουν ημερομηνία δικάσιμου μέχρι και το 2023.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος (α) και ο γεν. γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης Ν. Κανελλόπουλος (3Α) στην παρουσίαση του θεσμού της "Διαμεσολάβησης" για την εξωδικαστική επίλυση αστικών και εμπορικών διαφορών, στο Μουσείο της Ακρόπολης, το Μάρτιο του 2013 Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος (α) και ο γεν. γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης Ν. Κανελλόπουλος (3Α) στην παρουσίαση του θεσμού της "Διαμεσολάβησης" για την εξωδικαστική επίλυση αστικών και εμπορικών διαφορών, στο Μουσείο της Ακρόπολης, το Μάρτιο του 2013 Το «Κέντρο Διαμεσολάβησης ΕΒΕΑ» έχει ιδρυθεί και υφίσταται στο πλαίσιο της οργανωτικής δομής του ΕΒΕΑ (Ν.Π.Δ.Δ) και θα λειτουργεί με διαμεσολαβητές που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις και είναι διαπιστευμένοι από το υπουργείο Δικαιοσύνης και προβλέπεται συμβολικό τίμημα για την παροχή της υπηρεσίας.

Η Διαμεσολάβηση είναι μια από τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών με την οποία τα αντιμαχόμενα μέρη -μέσω μιας κοινά αποδεκτής διαδικασίας και σε ουδέτερο τόπο, με την παρουσία και την απαραίτητη βοήθεια ενός τρίτου προσώπου επιλογής τους, τον διαμεσολαβητή- καταλήγουν σε μια κοινά αποδεκτή επίλυση της διαφοράς τους, μέσω μιας συμφωνίας που θα ικανοποιεί τα συμφέροντά τους.

Αναφορικά με τη διαμεσολάβηση για επιχειρηματικά θέματα, η απονομή της δικαιοσύνης κινείται με βραδείς ρυθμούς, επισήμαναν τόσο ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης Ν. Κανελλόπουλος, όσο και ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κ. Μίχαλος, στην εκδήλωση για την ίδρυση του Κέντρου.

«Η διαμεσολάβηση σημαίνει λιγότερο κόστος για τον πολίτη και τον επιχειρηματία, αλλά και ταχύτερη λειτουργία στην απονομή Δικαιοσύνης, με τα βασικά της χαρακτηριστικά να εστιάζονται στην εκούσια συμμετοχή, στην αμεροληψία του Διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή, στην αμεσότητα την ταχύτητα και την εμπιστευτικότητα της Διαδικασίας, καθώς και στην εγκυρότητά της μέσω του Κέντρου Διαμεσολάβησης» σημείωσε ο κ. Μίχαλος.

Το «Κέντρο Διαμεσολάβησης ΕΒΕΑ» δεσμεύεται:

- Να παρέχει πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τη φύση της διαμεσολάβησης και των διαδικασιών.

- Να διαχειρίζεται τις διαφορές που παραπέμπονται σε διαμεσολάβηση, μέσω της διοικητικής και της τεχνικής οργάνωσης των διαδικασιών διαμεσολάβησης.

- Να παρέχει βοήθεια στα ενδιαφερόμενα μέρη σε ό,τι αφορά στην επιλογή διαμεσολαβητών από τον κατάλογο πιστοποιημένων διαμεσολαβητών που τηρείται στο Κέντρο Διαμεσολάβησης ΕΒΕΑ.

- Να λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και του διαμεσολαβητή, με σκοπό τη διασφάλιση της βέλτιστης επικοινωνίας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών.

- Να παρέχει συνδρομή στα ενδιαφερόμενα μέρη για την οργάνωση κάθε άλλης υποστηρικτικής υπηρεσίας που ενδέχεται να χρειαστεί κατά την πορεία της διαμεσολάβησης, όπως υπηρεσίες μετάφρασης, διερμηνείας ή γραμματειακής υποστήριξης.

- Να διαχειρίζεται τις οικονομικές παραμέτρους των διαδικασιών διαμεσολάβησης.

- Να παρέχει τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τα τεχνικά μέσα, και τα μέσα διοικητικής μέριμνας που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή της Διαμεσολάβησης.

Επιπρόσθετα, αναβαθμίζεται ο θεσμός της διαιτησίας του ΕΒΕΑ ώστε να εναρμονιστεί στις σύγχρονες απαιτήσεις για την ταχεία επίλυση των διαφορών που άγονται σε διαιτησία. Προς τον σκοπό αυτόν το Επιμελητήριο έχει καταρτίσει και υπογράψει μνημόνια συνεργασίας με επιμελητήρια και άλλους παρεμφερείς φορείς του εξωτερικού, όπως λόγου χάρη με τη γείτονα Βουλγαρία, προς σύσφιξη των σχέσεων και κυρίως προς υποστήριξη του επιχειρείν των Ελλήνων στο εξωτερικό.

Τέλος, για την πληρέστερη και ουσιαστική ενημέρωση των μελών για τις πολυποίκιλες δράσεις του ΕΒΕΑ στους τομείς των εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών, προσεχώς θα εκδοθεί ειδικό διμηνιαίο έντυπο.

Διαμεσολάβηση για τα Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Αναφορικά με τον υποχρεωτικό θεσμό της ειδικής διαμεσολάβησης για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ο κ. Κανελλόπουλος ανέφερε πως το υπουργείο Δικαιοσύνης εκτιμά ότι η σχετική τροπολογία θα έχει ψηφιστεί μέχρι τον Ιανουάριο του 2014, σε μια προσπάθεια να αποσυμφορηθούν τα Ειρηνοδικεία και να τακτοποιούνται ταχύτερα οι υποθέσεις, καθώς οι εκκρεμείς αιτήσεις παίρνουν ημερομηνία δικάσιμου μέχρι και το 2023.

Τα σχόλια έχουν κλείσει για αυτό το άρθρο

Κανένα σχόλιο

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας 0

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΕΒΕΑ