Έντυπη Έκδοση

Προίκα 150 εκατ. του Ευρωκοινοβουλίου στο ταμείο απασχόλησης

Με ετήσιο προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ και συμπερίληψη των αυτοαπασχολουμένων στους δυνάμει δικαιούχους του, εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο Κανονισμός που θεσπίζει το αναθεωρημένο πλαίσιο λειτουργίας του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠΠ) για την περίοδο 2014-2020.

Πρόκειται για ένα ταμείο που στόχο έχει να ενισχύσει την απασχόληση, απέναντι στην ανεργία που δημιουργεί η παγκοσμιοποίηση. Τη σύσταση ανάλογου ταμείου ζητεί για τη χώρα μας ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Κώστας Πουπάκης, καθώς με ποσοστό συγχρηματοδότησης που φθάνει το 60% και γνώμονα την έμπρακτη εκδήλωση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης έναντι απολυμένων Ευρωπαίων πολιτών, το ΕΤΠΠ προωθεί την υλοποίηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε εθνικό επίπεδο, αποσκοπώντας στην επιτυχή ενσωμάτωση και επανένταξη στον «εργασιακό στίβο» με δράσεις όπως:

* παροχή συμβουλών για θέματα σταδιοδρομίας σε ανέργους,

* στοχευμένη κατάρτιση και επανειδίκευση,

* υπηρεσίες καθοδήγησης και προώθησης της επιχειρηματικότητας.

Οι δράσεις αυτές θα συνοδεύονται -υπό συγκεκριμένους όρους και πλήρως προσαρμοσμένα ανά περίπτωση- από εφάπαξ και χρονικά περιορισμένα επιδόματα κινητικότητας, αναζήτησης εργασίας, κατάρτισης.

Η παρέμβαση του Ταμείου προϋποθέτει να έχουν γίνει 500 απολύσεις -συμπεριλαμβανομένων και αυτοαπασχολούμενων που έχουν αναστείλει τις δραστηριότητές τους- σε διάστημα μεταξύ 4 και 9 μηνών ανάλογα με τον αριθμό των περιοχών (μπορεί να είναι περισσότερες από μία), των οποίων η αγορά εργασίας πλήττεται είτε εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης είτε λόγω των δομικών αλλαγών στους συσχετισμούς του διεθνούς εμπορίου, ενώ υπάρχει ειδική πρόβλεψη για την ενεργοποίηση του ταμείου σε περιπτώσεις εκτάκτων συνθηκών. Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό στους δυνάμει δικαιούχους συμπεριλαμβάνονται και νέοι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΝΕΕΤ - ΕΑΕΚ) που βρίσκονται σε περιοχές με ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων.

Σε δήλωσή του ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Κώστας Πουπάκης επισημαίνει ότι «η καταπολέμηση του κορυφαίου εθνικού προβλήματος της ανεργίας είναι πρώτα και πάνω απ' όλα ζήτημα ανάπτυξης. Το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση όμως είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο που συνδυάζει αποτελεσματικά τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης με την αναγκαία κοινωνική προστασία».

Τα σχόλια έχουν κλείσει για αυτό το άρθρο

Κανένα σχόλιο

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας 0

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Οδηγίες/Προγράμματα
Εργασία & Ασφάλιση
Απασχόληση και ανεργία
Επιχορηγήσεις
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο