Έντυπη Έκδοση

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Νόμιμες οι χειρόγραφες αποδείξεις

Διευκρινιστικές εγκύκλιοι κατά ριπάς από το υπ. Οικονομικών για εφαρμογή του νέου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

Χωρίς σταματημό συνεχίζει το υπουργείο Οικονομικών να εκδίδει διευκρινιστικές εγκυκλίους για την εφαρμογή του νέου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), ο οποίος ισχύει από 1ης-1-2014.

Από τις βασικότερες αλλαγές που επέρχονται στην τήρηση βιβλίων και την έκδοση τιμολογίων και αποδείξεων παροχής υπηρεσιών και πώλησης αγαθών, είναι ότι από φέτος χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να εκδίδουν αθεώρητες χειρόγραφες αποδείξεις, ενώ ήδη από την 1ης-1-2013 έχουν το δικαίωμα να εκδίδουν αθεώρητα τιμολόγια.

Παράλληλα, από την αρχή του έτους καταργήθηκαν πλήθος γραφειοκρατικών διαδικασιών και υποχρεώσεων, όπως η τήρηση πρόσθετων βιβλίων, η θεώρηση των βιβλίων και των φορολογικών στοιχείων και η έκδοση δελτίων αποστολής.

Επίσης από φέτος και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν αποδείξεις με ταμειακές μηχανές, χωρίς ωστόσο η χρήση των ταμειακών μηχανών να είναι υποχρεωτική.

Οπως αναφέρεται στην εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών, από 1ης-1-2014 τέθηκαν σε ισχύ αρκετές αλλαγές στον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι:

1Η κατάργηση υποχρέωσης παροχής ασφαλών πληροφοριών (πρόσθετων βιβλίων).

2Η κατάργηση θεώρησης φορολογικών βιβλίων και στοιχείων.

3Η κατάργηση έκδοσης εγγράφων μεταφοράς (φορτωτικών) - Εκδοση τιμολογίων και αποδείξεων λιανικών συναλλαγών για τις μεταφορές αγαθών.

4Η κατάργηση έκδοσης αποδείξεων δαπανών. Αντί για απόδειξη δαπάνης εκδίδεται τίτλος κτήσης για τη λήψη υπηρεσιών από πρόσωπα μη υπόχρεα έκδοσης τιμολογίου.

Τα πρόσωπα που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα εξακολουθούν και από 1ης-1-2014 να εκδίδουν τιμολόγια για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, με κάθε επαγγελματική τους είσπραξη.

Τέλος μπαίνει από φέτος και στην υποχρέωση έκδοσης δελτίων αποστολής. Κάθε υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών (επιχειρηματίας, ελεύθερος επαγγελματίας) οφείλει, πλέον, να εφαρμόζει κατάλληλες δικλίδες, που εξειδικεύονται με απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, για την παρακολούθηση των παραλαμβανομένων και μη τιμολογημένων ακόμη από τους προμηθευτές αποθεμάτων, καθώς και των αποθεμάτων που διακινούνται και εκκρεμεί τιμολόγηση.

Με τον νέο Κώδικα από φέτος απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης αποδείξεων λιανικής κάθε Φυσικό Πρόσωπο, υπόχρεο εφαρμογής του ΚΦΑΣ, το οποίο κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησε συνολικά ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών μέχρι 5.000 ευρώ.

Ωστόσο και φέτος υπόχρεοι τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων παραμένουν τα Φυσικά Πρόσωπα που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα (γιατροί, δικηγόροι, λογιστές, μηχανικοί κ.λπ.) έστω και αν τα ακαθάριστα έσοδά τους κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο είναι κάτω των 5.000 ευρώ.

Τα σχόλια έχουν κλείσει για αυτό το άρθρο

Κανένα σχόλιο

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας 0

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Υπουργείο Οικονομικών
Εφορία και φορολογική πολιτική