Έντυπη Έκδοση

«Γκρίζες ζώνες» στους διαγωνισμούς για τα σκουπίδια

Η αδυναμία τού αναδόχου να βρει χρήματα οδήγησε στην ακύρωσή τους με την... αιτιολογία ότι είχε αλλάξει σε μία εβδομάδα το τοπίο της περιοχής, λόγω παράνομων απορριμμάτων. Αποτέλεσμα, χάθηκαν τα χρήματα των εγγυητικών επιστολών

Σοβαρά ερωτήματα για ενδεχόμενη ζημιά του Δημοσίου προκαλούν παλινωδίες και αλληλοαναιρούμενες ενέργειες του Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τρεις διαγωνισμοί για αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) ακυρώθηκαν όλως περιέργως μόλις μία εβδομάδα αφότου ο ανάδοχος δήλωσε αδυναμία να εξασφαλίσει από τις τράπεζες εγγυήσεις ύψους χιλιάδων ευρώ που απαιτούνταν για την καλή εκτέλεση των 2 από τα 3 έργα.

Αντί ο Σύνδεσμος να αναθέσει στον επόμενο μειοδότη, όπως είχε εισηγηθεί ο αρμόδιος διευθυντής επικαλούμενος τη νομοθεσία, και να μπουν στο δημόσιο ταμείο χιλιάδες ευρώ από τις εγγυητικές επιστολές του παραιτηθέντος αναδόχου, ακύρωσε όλη τη διαδικασία με αποτέλεσμα τα χρήματα να μείνουν στα αζήτητα. Σημειώνουμε, δε, ότι στις σχετικές αποφάσεις δεν έγινε καμία μνεία στην αδυναμία του εργολάβου να αντεπεξέλθει.

Ακόμη μία παραδοξότητα στην υπόθεση είναι ότι ο διευθυντής 7 μέρες μετά την πρώτη εισήγηση επιχειρηματολόγησε υπέρ της ακύρωσης, στη συνέχεια άλλαξε θέση, υποστηρίζοντας ότι διαπιστώθηκαν αλλαγές στο τεχνικό και οικονομικό αντικείμενο του διαγωνισμού λόγω παράνομων αποθέσεων απορριμμάτων, οι οποίες ανακαλύφθηκαν... όψιμα μέσα σε μία εβδομάδα. Η πρότασή του υιοθετήθηκε.

Και όλα αυτά τη στιγμή που ένα χρόνο πριν, τον Φεβρουάριο του 2013, ο περιφερειάρχης Αττικής και πρόεδρος του Συνδέσμου (ΕΔΣΝΑ) Γιάννης Σγουρός ανακοίνωνε με πανηγυρικό τρόπο την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την αποκατάσταση 6 ΧΑΔΑ: Μεγάρων, ΝΑ Αττικής, Κερατέας, ΒΑ Αττικής, Σπετσών και νήσων Αττικής. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων, τα οποία διαφημίστηκαν ως μέσο αποφυγής νέων προστίμων από την Ευρωπαϊκή Ενωση, ήταν 21,8 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής. Τη μερίδα του λέοντος απορροφούσαν τα τρία πρώτα επίμαχα έργα με προϋπολογισμό 15,2 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, μετά την ανάδειξη των προσωρινών αναδόχων αποφασίστηκε η διαβίβαση των φακέλων στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προληπτικό έλεγχο, το οποίο αρκετούς μήνες αργότερα απάντησε ότι απέχει του ελέγχου διότι στερείται αρμοδιότητας για τη διενέργειά του.

Δεδομένης της μεγάλης καθυστέρησης και της επικείμενης λήξης της χρονικής ισχύος των προσφορών, η υπηρεσία ζήτησε από όλους τους διαγωνιζόμενους ανανέωση των δικαιολογητικών. Τότε δεν είχε διαπιστώσει ακόμη την ύπαρξη νέων αποθέσεων απορριμμάτων...

Το θέμα έφτασε στην Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ η οποία συνεδρίασε στις 9 Σεπτεμβρίου προκειμένου να εγκρίνει την πληρότητα των φακέλων. Κατά τη συνεδρίαση παρουσιάστηκε έγγραφη δήλωση της εταιρείας-προσωρινής αναδόχου στα τρία πρώτα έργα (Μέγαρα, ΝΑ Αττική και Κερατέα), η οποία στις 6/9/2013 ενημέρωνε ότι δεν μπορεί να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές για την ανάληψη των έργων πλην του ΧΑΔΑ Μεγάρων και υποδείκνυε την ανάθεση στον επόμενο μειοδότη, όπως όριζε η προκήρυξη του διαγωνισμού. Υπόδειξη την οποία προσυπέγραφε και ο αρμόδιος διευθυντής του Συνδέσμου.

Ανέφερε η εταιρεία: «Σας παρακαλούμε με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της διακήρυξης των υπόψη δημοπρασιών να προβείτε στις δέουσες ενέργειες προς του υπόλοιπους μειοδότες, οι οικονομικές προσφορές των οποίων δεν απέχουν πολύ από τις δικές μας με αποτέλεσμα να μη δημιουργείται ζημιά για το δημόσιο συμφέρον».

Αντιδράσεις

Σημειώθηκαν αντιδράσεις, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της συνδικαλιστικής οργάνωσης εργαζομένων Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση ΕΔΣΝΑ, με τον Γ. Σγουρό αφ'ενός να εγκαλεί υπηρεσιακούς παράγοντες για τη διαβίβαση των φακέλων στο Ελεγκτικό Συνέδριο και τις παρεπόμενες καθυστερήσεις, αφ'ετέρου να ζητεί να υπάρξουν συνέπειες για τον εργολάβο. Τελικώς η λήψη απόφασης για τα έργα στα Μέγαρα, την Κερατέα και τη ΝΑ Αττική, όπου προσωρινός ανάδοχος είναι η ίδια εταιρεία, αναβάλλεται.

Παρά την έκρηξη Σγουρού, καμία κύρωση δεν επιβλήθηκε στον ανάδοχο. Μόλις μία εβδομάδα μετά, στις 17/9/2013, η Εκτελεστική Επιτροπή αγνοεί την προηγούμενη εισήγηση του διευθυντή για κατακύρωση στον επόμενο μειοδότη και αποφασίζει την ακύρωση και των τριών διαγωνισμών επικαλούμενη και στις τρεις περιπτώσεις τον ίδιο λόγο διατυπωμένο με πανομοιότυπο τρόπο.

Οτι δηλαδή στην αυτοψία, που προηγήθηκε της κατακύρωσης του διαγωνισμού, διαπιστώθηκε από τις υπηρεσίες του Συνδέσμου «η ύπαρξη πρόσφατων αποθέσεων απορριμμάτων και ογκωδών υλικών, οι οποίες μεταβάλλουν σημαντικά το ανάγλυφο, την έκταση και τον όγκο του υφιστάμενου ΧΑΔΑ. Επομένως η υπάρχουσα μελέτη χρήζει τροποποίησης, αφού υπάρχει προφανής αλλαγή του φυσικού και, κατά συνέπεια, του οικονομικού αντικειμένου του έργου». Με αυτά τα δεδομένα, η Εκτελεστική Επιτροπή αποφασίζει επαναπροκήρυξη των τριών διαγωνισμών με νέους όρους.

Σημειώνουμε ότι στις αποφάσεις δεν γίνεται μνεία της αδυναμίας του αναδόχου να καταθέσει εγγυητικές επιστολές, τουλάχιστον για τα έργα της Κερατέας και της ΝΑ Αττικής.

Ελεγχος

Αξίζει να τονιστεί ότι ήδη από τον Μάρτιο του 2013 η Εκτελεστική Επιτροπή ενέκρινε την παρακολούθηση των υπό αποκατάσταση ΧΑΔΑ της Αττικής ανά τακτά χρονικά διαστήματα με εναέριες φωτογραφίες και βίντεο, ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθηση πιθανών νέων απορρίψεων απορριμμάτων.

Αεροφωτογράφηση είχε γίνει και το 2011, ενώ το 2012 οι ΧΑΔΑ είχαν βιντεοσκοπηθεί. Οπως είχε τονίσει τότε ο περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός, «με την αεροφωτογράφηση φέρνουμε στο φως όλα τα στοιχεία», προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι «πλέον ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του».

Τίθενται στο σημείο αυτό ορισμένα εύλογα ερωτήματα:

* Γιατί άλλαξε η εισήγηση του διευθυντή και ακυρώθηκαν οι διαγωνισμοί; Γιατί στις αποφάσεις για τα έργα Κερατέας-ΝΑ Αττικής δεν γίνεται αναφορά στην αδυναμία του προσωρινού αναδόχου;

* Πώς γίνεται να έχουμε αποθέσεις απορριμμάτων μόνο στους συγκεκριμένους 3 ΧΑΔΑ, όπου εμπλέκεται η συγκεκριμένη εταιρεία και όχι στους άλλους 3 (ΒΑ Αττική, Σπέτσες, νησιά Αττικής);

* Μέσα σε μία εβδομάδα η υπηρεσία προχώρησε σε νέες τοπογραφικές μετρήσεις και συνέταξε αιτιολογημένες τεχνικές εκθέσεις που αποδεικνύουν την τροποποίηση του φυσικού ανάγλυφου και κατ' επέκταση του οικονομικού αντικειμένου των έργων;

Παρά το γεγονός ότι η «Κ.Ε.» απευθύνθηκε στο Σύνδεσμο για απαντήσεις, ανταπόκριση δεν υπήρξε. Ηδη από το πρωί της Τετάρτης τηλεφωνούσαμε επανειλημμένως στο γραφείο του προέδρου καθώς και στον υπεύθυνο Τύπου, κατορθώνοντας μόνο να μιλήσουμε με τη γραμματεία, όπου και αφήσαμε σχετικό μήνυμα. Στείλαμε το μεσημέρι της ίδιας μέρας τα ερωτήματα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που μας υποδείχθηκε. Οπως μας ενημέρωσαν, προωθήθηκαν στους αρμοδίους. Την Παρασκευή το πρωί πλέον και αφού δεν είχαμε καμία απάντηση ξανατηλεφωνήσαμε σημειώνοντας ότι η όποια απάντηση θα έπρεπε να δοθεί το συντομότερο δυνατόν. Απάντηση ουδέποτε δόθηκε.

Τα σχόλια έχουν κλείσει για αυτό το άρθρο

1 σχόλιο

1 Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΦΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΕΣΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ. έγραψε: (πριν 6 έτη)
Θα περιμένετε πάρα πολύ για να σας απαντήσει το σύστημα και ειδικά μέσω του Σγουρού.

Εμείς περιμένουμε ήδη τέσσερα (4) χρόνια και ακόμα να απαντηθούν τα πάρα πολλά αιτήματά μας τα οποία τα έχουμε υποβάλει εγγράφως και έχουμε ζητήσει εγγράφως και την συνδρομή του Συνηγόρου του Πολίτου αλλά ματαίως.

"ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗι ΕΡΗΜΩι"
Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας 1

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ)
Περιβάλλον & οικολογία
Διαγωνισμοί /Συμβάσεις έργων
Διαχείριση απορριμμάτων