Ηλεκτρονική Έκδοση

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις όσων θέλουν να παραμείνουν στην…ενεργό δράση

Μπορεί ένας συνταξιούχος να εργάζεται;

Όπως κάθε πολίτης έτσι και κάθε συνταξιούχος έχει το δικαίωμα να εργάζεται. Όμως, χρειάζεται προσοχή καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να χαθεί σημαντικό τμήμα της σύνταξης. Ποιες είναι οι περικοπές που προβλέπει ο νόμος; Ιδού ο αναλυτικός οδηγός…

Του Γιώργου Κουτρουμάνη*

Οι επιπτώσεις για έναν συνταξιούχο ο οποίος θα αποφασίσει να επανέλθει στην ενεργό δράση είναι διαφορετικές ανάλογα με την κατηγορία, το ύψος της σύνταξης κ.λ.π. Το πρώτο που οφείλει να κάνει ο συνταξιούχος που αναλαμβάνει εργασία είναι να ενημερώσει το Ασφαλιστικό του Ταμείο. Από εκεί και πέρα, ανακύπτουν μια σειρά από ερωτήματα.

Πότε υπάρχει αναστολή της σύνταξης σε συνταξιούχο που εργάζεται;

Όταν ο συνταξιούχος λόγω γήρατος ή θανάτου έχει ηλικία μικρότερη των 55 ετών, η σύνταξη διακόπτεται (αναστέλλεται) με την ανάληψη εργασίας. Εξαιρέσεις στη ρύθμιση αυτή υπάρχουν στις παρακάτω περιπτώσεις:

  1. Όταν ο/η συνταξιούχος παίρνει σύνταξη λόγω θανάτου του/της συζύγου.
  2. Όταν ο συνταξιούχος ασκεί επάγγελμα αυτοαπασχολούμενου υπαγόμενου στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, οπότε πληρώνει προσαυξημένες κατά 40% εισφορές.
  3. Όταν είναι συνταξιούχος του ΟΓΑ.
  4. Όταν είναι συνταξιούχος με πολεμική σύνταξη.
  5. Όταν ο συνταξιούχος είναι πολύτεκνος με ένα τουλάχιστον παιδί ανήλικο (ή μέχρι 24 ετών εάν σπουδάζει) ή με παιδί ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.
Πότε μειώνεται η σύνταξη του συνταξιούχου που εργάζεται;

  • Για συνταξιούχο γήρατος ή θανάτου που είναι από 55 ετών και άνω η σύνταξη μειώνεται για το ποσό που υπερβαίνει τα 734 ευρώ. Συγκεκριμένα το ποσό που υπερβαίνει τα 734 ευρώ μειώνεται κατά 70%. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε ανήλικο παιδί (ή μέχρι 24 ετών εάν σπουδάζει) ή για κάθε ανίκανο παιδί.
  • Για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν τα κατώτερα όρια συντάξεων που χορηγούν τα Ταμεία το ποσό περιορίζεται στο οργανικό ποσό για τους άνδρες, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους και για τις γυναίκες, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 60ο.
Προσοχή: Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση (κάτω των 55 ετών) ισχύουν και για όσους έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους. Τι επιπτώσεις υπάρχουν για το συνταξιούχο που εργάζεται ως αυτοτελώς απασχολούμενος; Εάν πρόκειται για συνταξιούχο του ΟΑΕΕ, αναστέλλεται η σύνταξη. Για συνταξιούχο του Δημοσίου ή άλλου Ταμείου προβλέπεται η ασφάλισή του στον ΟΑΕΕ με αυξημένες εισφορές κατά 40%.

Μπορεί να εργαστεί ένας συνταξιούχος λόγω αναπηρίας;

Μπορεί ο συνταξιούχος λόγω αναπηρίας να εργαστεί. Στην περίπτωση, όμως, που κερδίζει από την εργασία του, ανάλογα με το βαθμό αναπηρίας του, περισσότερα από υγιή εργαζόμενο, σύμφωνα με τους γενικούς όρους αμοιβής, διακόπτεται η σύνταξη.

Συνταξιούχος του Δημοσίου τι συνέπειες έχει εάν εργαστεί στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα;

Οι συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας έχουν μείωση στο ποσό της σύνταξής τους κατά 70%. Παράλληλα ο χρόνος ασφάλισής τους για το διάστημα που λαμβάνουν έστω και το 30% της σύνταξης, δεν υπολογίζεται ως συντάξιμος χρόνος για να λάβουν την όποια προσαύξηση στη δική τους σύνταξη.

* Ο Γιώργος Κουτρουμάνης, είναι πρόεδρος των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Τo πορτοφόλι μου
Με λέξεις-κλειδιά
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση