Έντυπη Έκδοση

Χαρίζουν κλήσεις που γράφτηκαν στο... πόδι

Χαρίζουν τα πρόστιμα από παράνομη στάθμευση οι Δήμοι Αθηνας, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Σιντικής, Βέροιας έπειτα από υπόδειξη του Συνηγορου του Πολίτη.

Η Ανεξάρτητη Αρχή δέχτηκε καταγγελίες πολιτών που τους είχαν επιβληθεί πρόστιμα παράνομης στάθμευσης από τους δήμους, πριν από πολλά χρόνια και τους υπέδειξε να ζητήσουν από τις υπηρεσίες των δήμων αντίγραφα των κλήσεων -πράξεων βεβαίωσης παράβασης οχήματος- προκειμένου να συγκρίνουν τα στοιχεία του οχήματός τους όπως αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας, με αυτά που αναγράφονται στις κλήσεις, καθώς και να ελέγξουν το περιεχόμενο της κλήσης και κυρίως εάν ήταν όλα τα πεδία αυτής πλήρως συμπληρωμένα.

Από τον έλεγχο στο περιεχόμενο των κλήσεων που διενήργησαν οι πολίτες διαπιστώθηκε ότι οι κλήσεις, βάσει των οποίων τους είχε επιβληθεί το πρόστιμο, δεν περιείχαν σωστά τα στοιχεία του οχήματός τους (π.χ. αριθμός κυκλοφορίας, μάρκα, χρώμα), σε άλλες περιπτώσεις δεν είχε προσδιοριστεί επακριβώς η θέση του οχήματος σε σχέση με την περιοχή ισχύος της σήμανσης (π.χ. μη αναγραφή του αριθμού της οδού), ή και πως οι κλήσεις δεν περιείχαν άλλα στοιχεία της παράβασης (π.χ. ποινή).

Στη συνέχεια, ο Συνήγορος επισήμανε στις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων ότι με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, στην κλήση πρέπει να αναγράφονται ορθά όλα τα στοιχεία που αφορούν στον ακριβή προσδιορισμό του οχήματος του παραβάτη και της παράβασης που διαπράχθηκε. Επιπλέον, διευκρίνισε ότι στις περιπτώσεις εκείνες που το αρμόδιο διοικητικό όργανο, το οποίο έχει την ευθύνη της ορθής αναγραφής στην κλήση όλων των στοιχείων που προβλέπει ο νόμος, αναγράφει εσφαλμένα ή ελλιπή στοιχεία, η εν λόγω πράξη καθίσταται ακυρωτέα.

Τα σχόλια έχουν κλείσει για αυτό το άρθρο

Κανένα σχόλιο

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας 0

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Πρόστιμα/κλήσεις/ποινές
Ανεξάρτητες Αρχές
Τοπική Αυτοδιοίκηση