Έντυπη Έκδοση

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 70 ΝΕΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΥΣΙ - «ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ» ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΥ 2007

Η φλόγα του εθελοντισμού

Οι καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα το καλοκαίρι του 2007 ευαισθητοποίησαν ιδιαίτερα τους Ελληνες σε θέματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον. Μια ευαισθητοποίηση που τους οδήγησε στη δραστηριοποίησή τους μέσω του εθελοντικού κινήματος. Μόνο το 2008 εντάχθηκαν στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) πάνω από 70 νέες εθελοντικές ομάδες.

Στον τομέα της δασοπροστασίας - δασοπυρόσβεσης δραστηριοποιείται η πλειονότητα των εθελοντών στη χώρα μας, αφού από τις 287 επίσημα καταγεγραμμένες στη ΓΓΠΠ Εθελοντικές Ομάδες με πάνω από 130.000 μέλη, οι 200 από αυτές με οκτώ έως δέκα χιλιάδες μέλη ασχολούνται αποκλειστικά με την προστασία των δασών. Οι εθελοντές στην πλειονότητά τους είναι άντρες, παντρεμένοι, από 21 έως 40 χρόνων οι περισσότεροι, ελεύθεροι επαγγελματίες και απόφοιτοι Λυκείου.

Τα προβλήματα

Ενεργοποιήθηκαν στο εθελοντικό κίνημα όχι από πρωτοβουλία της Πολιτείας, όπως ίσως θα έπρεπε να γίνει, αλλά από πρωτοβουλία άλλων εθελοντικών οργανώσεων ή από κάποιο φίλο ή συνάδελφο. Θεωρούν ότι ο εθελοντισμός δεν είναι επαρκώς ανεπτυγμένος στην πατρίδα μας και εντοπίζουν τις βασικότερες αδυναμίες του θεσμού:

Στην έλλειψη συντονισμένης πολιτικής για την προσέλκυση και την ενεργοποίηση νέων μελών. Στην απουσία ενός πλαισίου ηθικών ανταμοιβών και κινήτρων που θα βοηθούσε στη διατήρηση των εθελοντών στους κόλπους του εθελοντικού κινήματος. Στη δυσκολία των εθελοντικών ομάδων να εξασφαλίσουν τον αναγκαίο επιχειρησιακό εξοπλισμό αλλά και τα μέσα ατομικής προστασίας και στην ελλειμματική και διασπασμένη εκπαίδευσή τους. Στις αδυναμίες που παρουσιάζονται στην κατηγοριοποίηση των εθελοντικών οργανώσεων και στην πιστοποίηση των ικανοτήτων των εθελοντών. Στη μη ουσιαστική ένταξη των εθελοντικών οργανώσεων σ' έναν ενιαίο και καθετοποιημένο επιχειρησιακό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Αυτά είναι μερικά από τα συμπεράσματα πανελλαδικής έρευνας με θέμα «Εθελοντισμός για την Προστασία των Δασών» που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ι. Λάτση και του ομίλου Eurobank EFG, στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος κοινωνικής προσφοράς «Είναι καθήκον μας». Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν από τον υποστράτηγο του Πυροσβεστικού Σώματος ε.α. Νικόλαο Διαμαντή, το Σάββατο, κατά τη διάρκεια ειδικής ημερίδας στην έδρα του Ιδρύματος Λάτση στο Κεφαλάρι. Η έρευνα έγινε από την 1 Μαρτίου έως τις 7 Μαΐου του 2009 και συμμετείχαν σ' αυτή με τη μορφή ερωτηματολογίων 932 εθελοντές από περίπου 160 εθελοντικές οργανώσεις απ' όλη την Ελλάδα.

Στην αναδιοργάνωση του θεσμού του εθελοντή πυροσβέστη (2.500 είναι σήμερα οι εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος) μέσω της αναθεώρησης του νόμου 1951/1991, καθώς και του προεδρικού διατάγματος, προχωρά το Πυροσβεστικό Σώμα, όπως ανέφερε ο αρχηγός του, αντιστράτηγος, Αθανάσιος Κοντοκώστας.

Ενα από τα θέματα στα οποία αποδίδουν μεγάλη σημασία, όπως είπε, είναι αυτό της εκπαίδευσης των εθελοντών, η οποία πλέον θα είναι ίδια με αυτή των δοκίμων πυροσβεστών. Η βασική εκπαίδευση σε καμιά περίπτωση δεν θα είναι μικρότερης διάρκειας από 120 ώρες. Ακόμα, όπως τόνισε ο κ. Κοντοκώστας, στον υπό αναθεώρηση νόμο για πρώτη φορά προβλέπεται χορήγηση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού από το Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ σε περίπτωση ατυχήματος κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους προβλέπεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη για όλους τους εθελοντές πυροσβέστες.

Η πολιτεία

Στα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο θεσμός του εθελοντή και ειδικά σε εκείνα της απουσίας ενός θεσμοθετημένου συστήματος εκπαίδευσης, που να καλύπτει το σύνολο του εθελοντισμού ανά την επικράτεια, και της ανυπαρξίας φορέα για την πιστοποίηση των εθελοντών αναφέρθηκε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Μαργαρίτης Μουζάς και επισήμανε ότι η ΓΓΠΠ ακολουθώντας τις επιταγές της σύγχρονης κοινωνίας έχει θέσει την ολοκλήρωση του Συστήματος Εθελοντισμού ως μία από τις προτεραιότητές της, στοχεύοντας στην όσο το δυνατό καλύτερη αξιοποίηση του άριστου δυναμικού των εθελοντών.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Ακτιβισμός και ΜΚΟ
Πυρκαγιές