Έντυπη Έκδοση

ΤΙΤΑΝ: 50 για πρακτική

Πενήντα θέσεις πρακτικής άσκησης, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου τους, προσφέρει ο Ομιλος ΤΙΤΑΝ πανελλαδικά σε φοιτητές ΤΕΙ την περίοδο 2014-15, δίνοντας τη δυνατότητα έμμισθης εξάμηνης εργασίας και απόκτησης εφοδίων για τη μελλοντική επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Οι προσφερόμενες θέσεις αφορούν τελειόφοιτους των ΤΕΙ με ειδικότητες που απασχολούνται στα εργοστάσια, στα κεντρικά γραφεία και στα λοιπά κέντρα δραστηριότητας του Ομίλου πανελλαδικά, όπως μηχανικών μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, ηλεκτρονικών, αυτοματισμού, πολιτικών δομικών έργων, καθώς και στελεχών της διοίκησης επιχειρήσεων και της λογιστικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης.

Οι ασκούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν σημαντική εμπειρία - επαγγελματική προϋπηρεσία και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους.

Ο Ομιλος ΤΙΤΑΝ προσφέρει τις πενήντα θέσεις πρακτικής άσκησης επιπρόσθετα σε όσες θέσεις παρέχει ήδη στα παιδιά των εργαζομένων του.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ που παρακολουθούν.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
ΤΙΤΑΝ
Εργασιακά θέματα
Σεμινάρια & Εργαστήρια
Εργασία & Ασφάλιση
Απασχόληση και ανεργία