Έντυπη Έκδοση

ΤΑ ΕΤΗ 2012-2013 ΕΙΧΑΝ ΑΠΟΛΥΘΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 351 ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΕΝΩ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΟΚΤΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014...

Πόρτα εξόδου σε 562 επίορκους

Το πρώτο οκτάμηνο του 2014, 562 δημόσιοι υπάλληλοι αποκρύνθηκαν από τη θέση τους, μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες, για ποινικούς ή πειθαρχικούς λόγους. Κατά τα έτη 2012 και 2013 είχαν απολυθεί συνολικά για τους ίδιους λόγους 351 υπάλληλοι (133 το 2012 και 218 το 2013), όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Στις απομακρύνσεις αυτές περιλαμβάνονται περιπτώσεις υπαλλήλων που υπέπεσαν σε πολύ σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα ή διέπραξαν σοβαρά ποινικά αδικήματα και καταδικάστηκαν τελεσίδικα και αμετάκλητα, καθώς επίσης και περιπτώσεις υπαλλήλων που συστηματικά και αδικαιολόγητα απουσίαζαν επί μακρόν από τις υπηρεσίες τους ή εξαπάτησαν το Δημόσιο, διότι κατά την πρόσληψη ή την υπηρεσιακή τους εξέλιξη κατασκεύασαν πλαστούς τίτλους ή παραποίησαν τους αληθινούς τους τίτλους σπουδών ή άλλα απαραίτητα για το διορισμό τους πιστοποιητικά.

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία που προκύπτουν από τον έλεγχο των πιστοποιητικών των δημοσίων υπαλλήλων, αποδεικνύεται ότι ο κύριος όγκος των κατασκευασμένων ή πλαστογραφημένων τίτλων, που έχουν εντοπιστεί, αφορά σε τίτλους που χρησιμοποιήθηκαν για τον διορισμό ή την πρόσληψη υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ κυρίως τεχνικών ειδικοτήτων. Παράλληλα, έχουν εντοπιστεί αρκετές περιπτώσεις υπαλλήλων άλλων κατηγοριών που είχαν κατασκευάσει ή αλλοιώσει τίτλους σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ενδεικτικές περιπτώσεις υπαλλήλων που έχουν απολυθεί από το Δημόσιο από τις αρχές του έτους:

* Υπάλληλος εφοριακός διότι κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων εξαπάτησε την Υπηρεσία με το τέχνασμα της έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων για δήθεν πληρωμή δήμων και ιδιοποιήθηκε εις βάρος του Δημοσίου παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους άνω των 150.000 ευρώ, δημιουργώντας αντίστοιχο ισόποσο έλλειμμα στη διαχείριση του ταμείου.

* Υπάλληλος εφοριακός διότι προέβη σε αλλοίωση στοιχείων φορολογουμένου.

* Υπάλληλος εκπαιδευτικός διότι εντός του χώρου του σχολείου παρενόχλησε σεξουαλικά μαθήτρια με απρεπείς χειρονομίες στα γεννητικά της όργανα.

* Υπάλληλος εκπαιδευτικός διότι προέβη σε πλαστογραφία μετά χρήσεως ξενόγλωσσου πτυχίου και σε υποβολή ψευδούς υπευθύνου δηλώσεως.

* Υπάλληλος εφοριακός διότι χρηματίστηκε κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

* Υπάλληλος τελωνειακός διότι παρέβη το καθήκον του κατά την εισαγωγή πετρελαιοειδών.

* Υπάλληλος δήμου διότι πέραν των δύο ετών υπεξαίρεσε το συνολικό ποσό των 126.608,27 ευρώ και πλαστογράφησε το ίδιο χρονικό διάστημα διπλότυπα είσπραξης που αφορούν πολιτογραφήσεις αλλοδαπών.

* Υπάλληλος δήμου διότι δημιούργησε ταμειακό έλλειμμα ύψους 374.671,94 ευρώ και επιχείρησε να αλλοιώσει και να αποκρύψει τα σχετικά χρηματικά εντάλματα πληρωμών.

* Υπάλληλος δήμου διότι κατήρτισε πλαστά έγγραφα, πλαστογράφησε υπογραφές επ' αυτών ώστε να υπάρχει νομιμοφάνεια και υπεξαίρεσε χρήματα συνολικού ύψους 327.000 ευρώ.

* Υπάλληλος δήμου διότι στο πλαίσιο των καθηκόντων του, ως ταμία, μετέφερε μέσω συστήματος e-Banking το ποσό των 578.035,18 ευρώ στον προσωπικό του λογαριασμό.

* Υπάλληλος Περιφέρειας διότι ζήτησε και έλαβε χρηματικό ποσό, ως μέλος της επιτροπής ελέγχου αξιολόγησης δικαιολογητικών των υπό ένταξη στο πρόγραμμα επενδυτών για παραλαβή μηχανημάτων ή ζώων που είναι στο πρόγραμμα του έργου επενδύσεων για τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό της υλοτόμησης, μετατόπισης και εμπορίας δασικών προϊόντων.

* Υπάλληλος υπουργείου διότι απουσίαζε αδικαιολογήτως από τα καθήκοντά του, 101 ημέρες κατά το έτος 2006, 252 ημέρες κατά το έτος 2007 και 565 ημέρες το διάστημα από το 2008 έως το 2011. Συνολικά, η υπάλληλος απουσίαζε αδικαιολογήτως από την υπηρεσία της 944 εργάσιμες ημέρες.

* Υπάλληλος δήμου διότι απουσίαζε αδικαιολογήτως από τα καθήκοντά του 558 ημερολογιακές ημέρες τα έτη 2012 και 2013, καθώς είχε μετακομίσει στο εξωτερικό.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Πολιτική
Με λέξεις-κλειδιά
Μεταρρυθμίσεις
Δημόσιος Τομέας
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης