Έντυπη Έκδοση

Επιβραδύνθηκε η κάμψη της βιομηχανίας

Κατά 2% αυξήθηκε η βιομηχανική παραγωγή τον Ιούλιο έναντι του Ιουνίου 2014, περιορίζοντας έτσι την ετήσια (Ιούλιος 2014/Ιούλιος 2013) κάμψη της σε 2,1%, από ετήσια πτώση 7,2% που είχε σημειωθεί αντίστοιχα τον Ιούλιο 2013 κι από ανάλογη υποχώρηση 5,4% που είχε σημειωθεί τον Ιούνιο 2014.

Η επιβράδυνση της συρρίκνωσης της βιομηχανικής παραγωγής τον Ιούλιο είναι εμφανής ακόμη και σε σύγκριση με την εξέλιξη του α' 7μήνου 2014 (-2,7% σε σχέση με το α' 7μηνο 2013).

Σημειώνεται πως η ετήσια μείωση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 2,1% το μήνα Ιούλιο 2014 οφείλεται:

α. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων-Λατομείων κατά 15,4%, στην οποία συνέβαλαν κυρίως οι μειώσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

β. Στην αύξηση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 2,3%, στην οποία συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων τροφίμων, παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα και κατασκευής μεταλλικών προϊόντων.

γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 12,2%.

δ. Στην αύξηση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 2,4%.

Ωστόσο, αξίζει να τονισθεί πως με βάση το μέσο όρο 12μήνου (συγκριτικά με το αντίστοιχο 12μηνο 2013) η βιομηχανική παραγωγή υποχωρεί κατά 3,5%, δηλαδή ταχύτερα απ' ό,τι πέρσι την ίδια περίοδο (-1,3%), κι επιβραδύνει μόνο έναντι του 12μήνου του Ιουνίου (-3,9%).

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Βιομηχανία
Οικονομικές έρευνες και μελέτες