Έντυπη Έκδοση

Οι εργασίες και οι κανόνες επιδότησης

Οι βασικές ρυθμίσεις της νέας απόφασης ειδικότερα προβλέπουν ότι: «εξαιρούνται από το νέο ενεργειακό «μπόνους» όσα ακίνητα έχουν ενταχθεί ήδη στο πρόγραμμα «εξοικονόμηση κατ' οίκον» και από το στατικό «μπόνους» κτήρια τα οποία έχουν ενταχθεί σε προγράμματα αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές (σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση)».

Οι παρεμβάσεις μπορεί να αφορούν τόσο στο κέλυφος του κτηρίου, περιλαμβανομένων των ανοιγμάτων, όσο και στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και παροχής ζεστού νερού χρήσης. Για την ενεργειακή αναβάθμιση, όσον αφορά τις εργασίες και τους κανόνες θα ακολουθηθεί το πρότυπο του προγράμματος «εξοικονομώ κατ' οίκον».

Παράλληλα οι παρεμβάσεις για επισκευή - αποκατάσταση ή ενίσχυση του φέροντος οργανισμού υλοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και προδιαγραφές που ισχύουν για τις υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις φέρουσας ικανότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας δόμησης του κτηρίου, ύστερα από μελέτη και τεχνική έκθεση από αρμόδιο μηχανικό.

Είναι δυνατή η υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών για την ίδια ιδιοκτησία ή ακίνητο και για τις δύο περιπτώσεις συμψηφισμού του ειδικού προστίμου, με την προϋπόθεση ότι ο συμψηφισμός διενεργείται συνολικά για ποσό έως το πενήντα τοις εκατό (50%) του ειδικού προστίμου μη συμπεριλαμβανομένου του σχετικού παραβόλου.

* Για το συμψηφισμό λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για αγορά υλικών - εξοπλισμού, καθώς και για πρόσθετες εργασίες για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, όπως εργασίες αποξήλωσης - αποκομιδής, τοποθέτησης - εγκατάστασης, αποκατάστασης, τοποθέτησης ικριωμάτων κ.λπ., καθώς και για την παροχή υπηρεσιών ενεργειακής επιθεώρησης. Στις δαπάνες δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

* Το «μπόνους» ισχύει εφόσον οι παρεμβάσεις γίνονται με βεβαίωση μηχανικού, καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ), επιφέρουν αναβάθμιση του κτηρίου κατά μία τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία, ή ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς.

* Η συνδρομή των προϋποθέσεων διαπιστώνεται αποκλειστικά κατόπιν διενέργειας δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων στο κτήριο. Η πρώτη λαμβάνει χώρα μετά την υπαγωγή του κτηρίου στις ρυθμίσεις του Ν. 4178/2013 και πριν από την έναρξη των παρεμβάσεων και η δεύτερη μετά την ολοκλήρωση αυτών για τη διαπίστωση της ορθής υλοποίησης των παρεμβάσεων και της επίτευξης του ενεργειακού στόχου.

Σε κάθε περίπτωση το «μπόνους» θα δίνεται με βεβαίωση του μηχανικού.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Μηχανικοί
Ακίνητα & κτηματαγορά
Οδηγίες/Προγράμματα
Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝΑΠΕ)
Κοινοτικά κονδύλια & επιδοτήσεις
Αυθαίρετα
Κύριο θέμα
Νέα εισπρακτική παγίδα με το «μπόνους»