Έντυπη Έκδοση

Το προφίλ της αγοράς εργασίας «χτίζει» ο Βρούτσης

Προσπάθεια δημιουργίας μόνιμου μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας επιχειρεί να στήσει η κυβέρνηση, υποχρεώνοντας όλες τις επιχειρήσεις από την 1η έως τις 21 Οκτωβρίου κάθε έτους να υποβάλλουν τις καταστάσεις προσωπικού, προκειμένου να περιοριστεί η «μαύρη» εργασία, αλλά και να προσδιορίζονται οι ανάγκες για την πρόσληψη προσωπικού.

Με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης τροποποιεί τη λειτουργία του πληροφορικού συστήματος «Εργάνη» με:

1Την καθιέρωση ειδικού ερωτηματολογίου, με το οποίο θα αποτυπώνονται οι ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων σε ειδικότητες και δεξιότητες εργαζομένων. Το ερωτηματολόγιο αυτό, το οποίο θα συμπληρώνεται -αρχικά σε προαιρετική βάση- από τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ετήσιας ηλεκτρονικής υποβολής των καταστάσεων προσωπικού τους, αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου και κρίσιμου έργου: της δημιουργίας, πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενός μόνιμου μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας.

2Την πλήρη παρακολούθηση και τον έλεγχο υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων μαθητείας, πρακτικής άσκησης, κατάρτισης και κοινωφελούς εργασίας, μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη». Το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» θα καταγράφει κάθε πληροφορία και λεπτομέρεια για την εφαρμογή αυτών των δράσεων, ελέγχοντας έτσι την υλοποίησή τους και, κυρίως, τον αντίκτυπο που θα έχουν τα προγράμματα στην εργασιακή διαδρομή των ωφελουμένων.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Συνθήκες εργασίας
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Εργασιακά θέματα