Έντυπη Έκδοση

12+1 βήματα προσέγγισης των συνεταιριστών

Το τρίτο και καθοριστικό βήμα για την αποκατάσταση των σχέσεων της συγκυβέρνησης με το συνεταιριστικό κίνημα είναι γεγονός.

Με νέα ρύθμιση που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Π. Κουκουλόπουλος, μεταξύ άλλων:

1 Επανέρχεται η διάταξη του νόμου Ανωμερίτη, 2810/2000, για το αφορολόγητο του πλεονάσματος στους συνεταιρισμούς.

2 Δεν φορολογείται η μεταβίβαση ακινήτων των συνεταιρισμών στα μέλη του.

3 Ικανοποιείται το πάγιο αίτημα γυναικείων κυρίως συνεταιρισμών, εφόσον εργάζονται μέσα στο συνεταιρισμό, το εισόδημά τους να θεωρείται φορολογικά γεωργικό.

4 Σταματά η διχογνωμία για το αφορολόγητο κατά τη διαδικασία συγχώνευσης και μετατροπής, ώστε να υπάρχει πλήρης απαλλαγή από κάθε φόρο ή τέλος, που αφορά στη διαδικασία αυτή. Η διάταξη έχει αναδρομική ισχύ από 21.9.2011.

5 Μπορούν ν' ασκήσουν ένσταση συνεταιρισμοί αν διαφωνούν με την αξιολόγησή τους από την Εποπτική Αρχή, στον υπουργό.

6 Οσοι συνεταιρισμοί είχαν ζητήματα με τη φορολογία, μπορούν να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους ώς τις 30.9.2014.

7 Εφόσον διαλυθεί ένας συνεταιρισμός, ό,τι μένει μετά την εκκαθάριση διατίθεται για σκοπούς συνεταιριστικούς ή κοινωνικούς.

8 Συνεταιριστικές Ενώσεις, Κεντρικές και Κοινοπραξίες μπορούν να τακτοποιήσουν εκκρεμότητες εφόσον προχώρησαν σε μετατροπές μέχρι 30 Οκτωβρίου 2014.

9 Προβλέπεται επανέλεγχος από το δικαστήριο, πράξεων ή παραλείψεων αντίθετων προς το νόμο, αν βλάπτονται συμφέροντα του συνεταιρισμού ή των μελών του.

10 Το συνεταιριστικό κεφάλαιο για την ίδρυση αγροτικού συνεταιρισμού μειώνεται στα 10.000 ευρώ και τα ιδρυτικά μέλη σε 10.

11 Μέλη αγροτικών συνεταιρισμών μπορούν να γίνουν και άλλοι αγροτικοί συνεταιρισμοί, χωρίς τον περιορισμό 3%.

12 Παρέχεται στο δικαστήριο η δυνατότητα ελέγχου της νομιμότητας των συγχωνεύσεων.

13 Για τους εργαζομένους σε αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις αν ήταν ασφαλισμένοι στο ΤΣΕΑΠΓΣΟ μέχρι τις 31/7/2007 και συνεχίζουν από 1/8/2007 ν' απασχολούνται σε συνεταιριστικές οργανώσεις, θα ασφαλίζονται σύμφωνα με τους όρους του συγκεκριμένου Ταμείου.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Κινήματα/Ομάδες/Δράσεις
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Συνεταιρισμοί/αγροτικοί/κοινωνικοί
Συνεργασίες/Προγραμματα