Έντυπη Έκδοση

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΜΙΚΡΟΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΤΟΥ 2010

Αλλο Ελληνας, άλλο Γερμανός

Τη στιγμή που στην Ελλάδα οι μικροομολογιούχοι αγνοούνται προκλητικά από την κυβέρνηση, στη Γερμανία δικαιώνονται. Απόφαση γερμανικού δικαστηρίου δικαιώνει μικροομολογιούχο για ελληνικά ομόλογα του 2010, στα οποία είχε τοποθετήσει τις αποταμιεύσεις του. Τα μέλη του συλλόγου Φυσικών Προσώπων Ομολογιούχων Ελληνικού Δημοσίου αναφέρουν ότι για το ζήτημα ενημερώθηκαν σχετικά από το γραφείο του δικηγόρου, καθ. Α. Μπώλου.

Οπως τονίζουν, το γερμανικό δικαστήριο (Πρωτοδικείο) δικαίωσε προσφάτως Γερμανό μικροομολογιούχο, ο οποίος είχε ζητήσει το 2010 από την εναγόμενη τράπεζα (Commerzbank), στο πλαίσιο της επερχόμενης πρόωρης συνταξιοδότησής του, την αναδιάρθρωση και τοποθέτηση των καταθέσεών του σε ασφαλή προϊόντα, τα οποία θα είχαν μεσαίες αποδόσεις και, εξαιτίας του προχωρημένου της ηλικίας του, θα είχαν σύντομη διάρκεια λήξης.

Υπό το πρίσμα αυτό, η εναγόμενη τράπεζα πρότεινε στον ενάγοντα την αγορά Ομόλογων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ), δεδομένου ότι τα εν λόγω ομόλογα είχαν σύντομη ημερομηνία λήξης (στη διετία). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, όπως τουλάχιστον προκύπτει από το κείμενο της απόφασης, ότι ο πελάτης της τράπεζας γνώριζε το χρηματοοικονομικό κίνδυνο που υποκρύπτεται με την αγορά οποιουδήποτε κρατικού ομολόγου.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν τα μέλη του συλλόγου, «το γερμανικό δικαστήριο, ανεξάρτητα από τη γνώση αυτή του αγοραστή των ομολόγων, δικαίωσε τον μικροομολογιούχο, καθώς ο υπάλληλος της τράπεζας, παρά την ύπαρξη αντίθετων δεδομένων ως προς την επικινδυνότητα της τοποθέτησης των χρημάτων σε ελληνικά ομόλογα, ήταν πεπεισμένος για τη διαχείριση του κινδύνου των ελληνικών ομολόγων».

Και προσθέτουν: «Η πεποίθηση του υπαλλήλου εδράζονταν στη θέση ότι σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής του ομολόγου από την Ελλάδα, ο συγκεκριμένος κίνδυνος (αδυναμία πληρωμής) θα αντισταθμιζόταν από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας ή τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης ή το ΔΝΤ. Με βάση την πεποίθησή του αυτή, ο υπάλληλος της τράπεζας συμβούλεψε τον πελάτη της και ο τελευταίος αγόρασε ελληνικά ομόλογα ονομαστικής αξίας 15.000 ευρώ, με τα γνωστά αποτελέσματα (PSI, «κούρεμα»)».

Το γερμανικό Πρωτοδικείο καταδίκασε την Commerzbank για πλημμελή και εσφαλμένη παροχή συμβουλών εκ μέρους του υπαλλήλου της, ενώ διέταξε την επιστροφή των χρημάτων (κεφαλαίου) που είχαν τοποθετηθεί σε ελληνικά ομόλογα στον ενάγοντα, αφαιρουμένων των ήδη εισπραχθέντων ποσών, καθώς και την επιστροφή των αποκτηθέντων ομολόγων στην τράπεζα.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Γερμανία
ομόλογα
Δικαιοσύνη