Έντυπη Έκδοση

Ξοδεύουμε κάθε χρόνο 6.672 ευρώ λιγότερα

Απώλεια 6.672 ευρώ έχει υποστεί η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών στην Ελλάδα την περίοδο 2009-2013, σύμφωνα με την έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών για το 2013 της ΕΛΣΤΑΤ. Συγκεκριμένα, συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της ΕΟΠ 2013 με αυτά των προηγούμενων ερευνών, σε σταθερές τιμές 2013, παρατηρούμε μείωση της μέσης μηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών από 2.203,55 ευρώ το 2009 σε 1.509,39 ευρώ το 2013, η οποία αντιστοιχεί σε μείωση κατά 31,5%. Η αντίστοιχη μείωση σε τρέχουσες τιμές ανέρχεται σε 26,9%.

Μεταξύ 2009 και 2013, η μεγαλύτερη μείωση τόσο σε τρέχουσες όσο και σε σταθερές τιμές 2013 εμφανίζεται στα είδη ένδυσης και υπόδησης (-46,3% και -48,4% αντίστοιχα). Η μικρότερη μείωση καταγράφεται στα οινοπνευματώδη ποτά και καπνό (-8,5%), σε τρέχουσες τιμές, ενώ σε σταθερές τιμές 2013 καταγράφεται στην εκπαίδευση (-16,6%).

Αναλυτικότερα, η μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών, για το 2013, ανήλθε στα 1.509,39 ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 7,8% ή 128 ευρώ, σε σύγκριση με το 2012. Σε πραγματικούς όρους, η μέση μηνιαία δαπάνη μειώθηκε κατά 6,2% ή 100 ευρώ, λόγω της επίδρασης από τον πληθωρισμό.

Το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών του μέσου προϋπολογισμού των νοικοκυριών αφορά στα είδη διατροφής (20,4%) και ακολουθούν η στέγαση (13,7%) και οι μεταφορές (12,5%), ενώ οι υπηρεσίες της εκπαίδευσης αποτελούν το μικρότερο μερίδιο των δαπανών (3,4%).

Βασικές διαπιστώσεις

Μεταξύ του 2012 και του 2013 παρατηρείται μεταβολή του καταναλωτικού προτύπου (τρέχουσες τιμές) και, ειδικότερα, μετατόπιση των δαπανών από δαπάνες που αφορούν στις μεταφορές, στα διαρκή αγαθά, στη στέγαση, στα ξενοδοχεία, καφενεία και εστιατόρια, στα διάφορα αγαθά και υπηρεσίες, στην εκπαίδευση, στις επικοινωνίες προς τις δαπάνες που αφορούν, κυρίως, στην υγεία, στα αλκοολούχα ποτά και καπνό και στη διατροφή ως ποσοστό επί του οικογενειακού προϋπολογισμού.

Σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα (2012), καταγράφεται μεγαλύτερη μείωση δαπανών, σε τρέχουσες τιμές, για διαρκή αγαθά (-11,6%), εκπαίδευση (-11,3%), μεταφορές (-9,9%), διάφορα αγαθά και υπηρεσίες (-9,5%), ξενοδοχεία, καφενεία και εστιατόρια (-,3%), επικοινωνίες (-9,2%), στέγαση (-8,8%), ένδυση-υπόδηση (-8,3%). Μικρότερες μειώσεις παρατηρούνται στις δαπάνες στα είδη διατροφής (-6,5%), αναψυχή και πολιτισμό (-5,6%), υγεία (-0,3%), ενώ μικρή αύξηση καταγράφηκε για οινοπνευματώδη ποτά και καπνό (0,1%).

Οσον αφορά στις διαφορές στην ποσοστιαία συμμετοχή της κάθε ομάδας στο σύνολο των δαπανών σε τρέχουσες τιμές, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στην υγεία, κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στις μεταφορές, περίπου κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες. Σε σταθερές τιμές 2013, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στις δαπάνες για αναψυχή και πολιτισμό κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στη στέγαση, περίπου κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες.

Ανισότητα

* Το μερίδιο της μέσης ισοδύναμης δαπάνης (αγορές, τρέχουσες τιμές) του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού είναι 5,7 φορές μεγαλύτερο από το μερίδιο της μέσης ισοδύναμης δαπάνης του φτωχότερου 20% του πληθυσμού (5,9 για το 2012).

* Το μερίδιο της μέσης ισοδύναμης δαπάνης για είδη διατροφής των νοικοκυριών του φτωχότερου 20% του πληθυσμού ανέρχεται στο 32,3% των δαπανών των νοικοκυριών της χώρας, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού ανέρχεται στο 13,5%.

* Η μέση μηνιαία δαπάνη των φτωχών νοικοκυριών εκτιμάται στο 32,8% των δαπανών των μη φτωχών νοικοκυριών. Τα φτωχά νοικοκυριά δαπανούν το 33,6% του μέσου προϋπολογισμού τους σε είδη διατροφής, ενώ τα μη φτωχά το 18,8%. Λόγω της σύνθεσης των φτωχών νοικοκυριών (ηλικιωμένοι, ανασφάλιστοι κ.λπ.), η δαπάνη τους για την υγεία ανέρχεται στο 9,0% του μέσου προϋπολογισμού τους, ενώ η αντίστοιχη δαπάνη των μη φτωχών ανέρχεται στο 7,0%.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Πολιτική
Με λέξεις-κλειδιά
Οικονομικές έρευνες και μελέτες
Υπερχρεωμένα νοικοκυριά
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
Κύριο θέμα
Πάγωσαν πέρσι 700.000 νοικοκυριά