Έντυπη Έκδοση

ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΔΑΝΕΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ

Καταδίκη για φραγκοφονιάδες

Μετά την ανατίμηση του ελβετικού νομίσματος η δόση του δανειολήπτη από 1.100 ευρώ το μήνα έφτασε τα 1.800!

Η ΠΡΩΤΗ δικαστική δικαίωση δανειολήπτη με δάνειο σε ελβετικό φράγκο είναι γεγονός. Η υπόθεση, η οποία αφορούσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων δανειολήπτη ελβετικού φράγκου κατά τράπεζας, ο οποίος ζητούσε την αποπληρωμή του δανείου του με την αρχική ισοτιμία, εκδικάστηκε στις 20 του περασμένου Αυγούστου, με το αίτημα του δανειολήπτη να γίνεται δεκτό από το Μονομελές Πρωτοδικείο.

Μετά τη συγκεκριμένη απόφαση, η τράπεζα υποχρεούται πλέον «να ανέχεται την καταβολή των μηνιαίων δόσεων με την αρχική ισοτιμία» μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Δηλαδή, στο εξής ο δανειολήπτης εξασφάλισε τη δυνατότητα να τηρεί τις συμβατικές υποχρεώσεις του με δίκαιο όμως τρόπο, προστατεύοντας παράλληλα το σπίτι του, αλλά και την υπόλοιπη περιουσία του από κατασχέσεις.

Η υπόθεση αφορά ελεύθερο επαγγελματία ο οποίος το 2006 πήρε στεγαστικό δάνειο σε ευρώ. Δύο χρόνια αργότερα -και έπειτα από παρότρυνση της τράπεζας- το δάνειο μετατράπηκε σε ελβετικό φράγκο. Μάλιστα την ίδια χρονιά πήρε και δεύτερο δάνειο και πάλι σε ελβετικό φράγκο. Το συνολικό ποσόν των δανείων ήταν 141.000 ευρώ, με ισοτιμία με το ελβετικό φράγκο1,613 και τη δόση να διαμορφώνεται στα 1.140 ευρώ μηνιαίως.

Ωστόσο, με τις διαδοχικές ανατιμήσεις του ελβετικού φράγκου τα επόμενα χρόνια, η δόση ξεκίνησε σταδιακά να αυξάνεται, με αποτέλεσμα το 2014 να φτάσει τα 1.800 ευρώ το μήνα, δηλαδή περίπου 700 ευρώ επιπλέον της αρχικής δόσης.

Η σημαντική αύξηση της δόσης του δανείου οδήγησε το δανειολήπτη το 2010, εξαιτίας της δραματικής μείωσης των εισοδημάτων του, να μην μπορεί να πληρώσει τις δόσεις του δανείου του. Αποτέλεσμα ήταν έως και το 2014 να μπει στη διαδικασία διαδοχικών ρυθμίσεων με την τράπεζα, προκειμένου να πληρώνει το μισό ποσόν από τη μηνιαία δόση.

Ωστόσο, στη συνέχεια η τράπεζα αρνήθηκε και νέα ρύθμιση, με αποτέλεσμα ο δανειολήπτης να δηλώσει αδυναμία καταβολής των δόσεων και η τράπεζα τον Απρίλιο του 2014 να καταγγέλλει τις δανειακές συμβάσεις και να ζητά εντός 5 ημερών να της καταβληθούν 155.000 ευρώ, μετατρέποντας το υπόλοιπο του δανείου με ισοτιμία 1,215.

Οι υπολογισμοί της τράπεζας είχαν αποτέλεσμα ο δανειολήπτης, που για ένα δάνειο 141.000 ευρώ σε επτά χρόνια είχε πληρώσει 63.000 ευρώ, να βρεθεί να χρωστάει το υπόλοιπο του δανείου και μάλιστα επιβαρημένο με 14.000 ευρώ.

Η αδυναμία συνεννόησης με την τράπεζα ανάγκασε το δανειολήπτη να απευθυνθεί στη δικηγόρο Αριάδνη Νούκα, η οποία προσέφυγε στο δικαστήριο, όπου και τελικά κέρδισε την πρώτη πανελλαδική δικαίωση στο πλαίσιο ασφαλιστικών μέτρων για δάνειο σε ελβετικό φράγκο.

Την πάτησαν κι αλλού

Το πρόβλημα με τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Πολύ πριν από την απόφαση του ελληνικού δικαστηρίου, δανειολήπτες σε πολλές χώρες της Ευρώπης έχουν προσφύγει στα δικαστήρια και έχουν δικαιωθεί.

Ισπανία: Τον Μάρτιο του 2013 αναφέρθηκε σε σχετική βιβλιογραφία η έκδοση απόφασης του Πρωτοδικείου της Βαρκελώνης που δικαίωνε δικηγόρο-δανειολήπτη δανείου σε ελβετικό φράγκο, καθώς δεν είχε ενημερωθεί επαρκώς για τους κινδύνους εν όψει της μεταβλητότητας της συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Κροατία: Το καλοκαίρι του 2013 δικαστήριο στην Κροατία αποφάσισε, κατόπιν άσκησης ομαδικής αγωγής 75.000 δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, υπέρ της μεταβολής του ύψους της οφειλής στο τοπικό νόμισμα με τη σχέση συναλλαγματικής ισοτιμίας της ημέρας εκταμίευσης του δανείου, λόγω της ελλιπούς πληροφόρησης των δανειοληπτών εκ μέρους των οκτώ εναγόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων σχετικά με το συναλλαγματικό κίνδυνο.

Μαυροβούνιο: Τον Νοέμβριο του 2013, το Εφετείο Πανγκόριτσα, επί σχετικής αγωγής, διέταξε τη διενέργεια χρηματοοικονομικής μελέτης για το κατά πόσο η αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου οδηγεί σε κέρδη αυτών από τη συναλλαγματική μεταβολή πέραν του επιτοκίου.

Ουγγαρία: Στα μέσα Δεκεμβρίου 2013, το ανώτατο δικαστήριο αποφάνθηκε περί της εγκυρότητας των συναπτόμενων σε ελβετικό φράγκο δανειακών συμβάσεων, καλώντας τα κατώτερα δικαστήρια ναι μεν να δέχονται την εγκυρότητα των εν λόγω δανείων, αλλά να μεταβάλλουν τους όρους λειτουργίας τους, όπου αρμόζει, επί τη βάσει τυχόν πλημμελούς πληροφόρησης των δανειοληπτών από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Ισλανδία: Το ανώτατο δικαστήριο της χώρας έκρινε παράνομα τα δάνεια που είναι συνδεδεμένα με ξένα νομίσματα, με αποτέλεσμα να μη χρειάζεται πλέον τα νοικοκυριά να καλύπτουν τις απώλειες (από την υποτίμηση) της ισλανδικής κορόνας.

Η παγίδα με το φράγκο

Η ΙΣΤΟΡΙΑ των δανείων σε ελβετικό φράγκο δεν είναι καινούργια. Ηδη από το 2006 οι τράπεζες διαφήμιζαν τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο ως μια φτηνή λύση δανεισμού, σε μία περίοδο υψηλής συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ/ελβετικού φράγκου.

Οι διαφημιστικές καμπάνιες των τραπεζών είχαν πλημμυρίσει τα ΜΜΕ, τάζοντας χαμηλές δόσεις και χαμηλό επιτόκιο, εξαιτίας του libor (διατραπεζικό επιτόκιο για το δανεισμό από μια τράπεζα σε άλλη).

Ωστόσο, η επέλαση από το 2009 και μετά της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη, οδήγησε στη σημαντική υποχώρηση του ευρώ έναντι των άλλων νομισμάτων και ιδιαίτερα του ελβετικού φράγκου, γεγονός που προκάλεσε την παρέμβαση της Κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας, περί τα μέσα Σεπτεμβρίου 2011. Τότε, προκειμένου να αναχαιτίσει τη δραματική ανατίμηση του ελβετικού φράγκου, έθεσε ανώτατη τιμή στην ισοτιμία του νομίσματός της το 1,220 έναντι του ευρώ.

Αποτέλεσμα ήταν όλοι όσοι είχαν πάρει δάνεια σε ελβετικό φράγκο, να δουν τις δόσεις των δανείων τους να εκτοξεύονται σε σχέση με την αρχική δανειακή τους σύμβαση.

Η επιβάρυνση ήταν τεράστια, καθώς η σύναψη των δανείων έγινε με ισοτιμία ευρώ με το ελβετικό φράγκο στο 1,60 (ή ελαφρώς μικρότερη, ανάλογα το έτος που συνάφθηκε η σύμβαση), ενώ στη συνέχεια κλήθηκαν να αποπληρώσουν το δάνειό τους με ισοτιμία του ευρώ με το ελβετικό φράγκο η οποία κυμάνθηκε πάνω από 35%.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Δάνεια
Τράπεζες
Επιχειρήσεις
Δικαιοσύνη
Προστασία Καταναλωτών