Έντυπη Έκδοση

Αύξηση απασχόλησης στην Ευρωζώνη

Ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας μαρτυρούν τα στοιχεία του β' τριμήνου για την απασχόληση και του Ιουλίου για τη βιομηχανική παραγωγή. Κατά 0,2% αυξήθηκε στην Ευρωζώνη ο αριθμός των απασχολουμένων το β' τρίμηνο 2014 συγκριτικά με το α' τρίμηνο, όταν η αύξηση ήταν 0,1%, βάσει στοιχείων της Eurostat.

 Στην ΕΕ28 οι αυξήσεις ήταν 0,3% και 0,2% αντίστοιχα. Σε σχέση με το περσινό β' τρίμηνο, η απασχόληση στην Ευρωζώνη αυξήθηκε 0,4% (0,8% σε ΕΕ28) έναντι αύξησης 0,1% (και 0,6%) το α' τρίμηνο αντίστοιχα. Ετσι, ο συνολικός αριθμός των απασχολουμένων στην Ευρωζώνη και στην ΕΕ28 ανήλθε σε 146,5 και 225 εκατ. άτομα αντιστοίχως.

Μεταξύ των χωρών-μελών τις μεγαλύτερες αυξήσεις το β' τρίμηνο είχαν σε τριμηνιαία βάση οι Εσθονία (1,2%), Πορτογαλία (0,9%) και Ισπανία (0,7%), ενώ μείωση απασχόλησης είχαν οι Λιθουανία (-1%) και Κύπρος (-0,1%).

Στο μεταξύ, τον Ιούλιο 2014 συγκριτικά με τον Ιούνιο σημειώθηκε 1% αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής στην Ευρωζώνη (0,7% στην ΕΕ28), ενώ συγκριτικά με τον Ιούλιο 2013 η αύξηση ανήλθε σε 2,2% και 2% αντίστοιχα. Η ετήσια αυτή αύξηση (2,2%) οφείλεται στην αύξηση της παραγωγής κεφαλαιουχικών αγαθών κατά 4,6%, των μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών κατά 4% και των ενδιάμεσων αγαθών κατά 1,6%, ενώ κάμψη παραγωγής είχαν τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατά 0,2% και η ενέργεια κατά 4,4%.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις βιομηχανικής παραγωγής σημειώθηκαν σε Ιρλανδία (17,6%), Ουγγαρία (12,3%) και Σλοβενία (9,2%), ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις σε Δανία (-6,4%), Σουηδία (-5%) και Φινλανδία (-2,7%). Κ.ΚΑΛ.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Οικονομικές έρευνες και μελέτες
Ευρωζώνη