Έντυπη Έκδοση

Κόστος εργασίας: Στην Ελλάδα συνεχίζει να πέφτει, στην Ευρώπη αυξάνει

Την ίδια ώρα που στην Ελλάδα το μέσο ωριαίο κόστος εργασίας μειώνεται κατά 4% περίπου το 12μηνο, που έληγε στο β' τρίμηνο 2014, στην Ευρώπη αυξάνεται κατά 1%. Ειδικότερα, μεταξύ β' τριμήνου 2014 και β' τριμήνου 2013 το ωριαίο κόστος εργασίας τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στην Ε.Ε.-28 αυξήθηκε 1,2%, σύμφωνα με τη Eurostat, όταν το α' τρίμηνο η αύξηση ήταν αντίστοιχα 0,6% και 1%.

Η συνολική αυτή αύξηση του κόστους εργασίας της Ευρωζώνης το β' τρίμηνο οφείλεται στην κατά 2,5% αύξησή του στη βιομηχανία, 0,7% στις κατασκευές, 0,9% στις υπηρεσίες και 0,6% στη μη επιχειρηματική οικονομία.

Οι δύο βασικές συνιστώσες του κόστους εργασίας είναι οι μισθοί/ημερομίσθια και τα μη μισθολογικά κόστη. Στην Ευρωζώνη το β' τρίμηνο οι μισθοί/ημερομίσθια αυξήθηκαν ετησίως 1,2%, ενώ τα μη μισθολογικά κόστη 1% αντίστοιχα. Στο α' τρίμηνο η μεταβολή τους ήταν 1% και -0,6% αντίστοιχα.

Μεταξύ των χωρών-μελών για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία β' τριμήνου (για την Ελλάδα δεν υπάρχουν), τα κράτη με τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση κόστους εργασίας ήταν οι Εσθονία (7,3%), Σλοβακία (6%), Λετονία (5,9%), Λιθουανία (5,1%) και Ρουμανία (5%), ενώ μείωση κόστους εργασίας είχαν μόνον οι Κύπρος (-3,9%) και Ιρλανδία (-0,4%).

Αξίζει να σημειωθεί πως το ποσοστό των κενών θέσεων εργασίας επί του συνόλου των θέσεων εργασίας (κατειλημμένων και κενών) παρέμεινε σταθερό στην Ευρωζώνη στο 1,7% το β' τρίμηνο 2014, με επικεφαλής τη Γερμανία (2,8%) και χαμηλότερη τη Λετονία (0,4%). Εντύπωση προκαλεί που η Ελλάδα είναι ελάχιστα κάτω από το μέσον όρο (0,9%), ενώ είναι πρώτη σε ποσοστό ανεργίας. Γεγονός που δείχνει πως υπάρχει ακόμη ανικανοποίητη ζήτηση εργασίας.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Εργασιακά θέματα
Συνθήκες εργασίας
Ευρωπαϊκή Ένωση
Οικονομικές έρευνες και μελέτες