Έντυπη Έκδοση

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΘΗΝΩΝ

Οδηγίες προς ΕΝΦΙΑπληγέντες

Νομικές συμβουλές και οδηγίες σε οικονομικά αδύναμους πολίτες, που θέλουν να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη κατά των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ, αφού δεν μπορούν να καταβάλουν το ποσόν που τους ζητά η Εφορία χωρίς να διακινδυνεύσουν βασικά αγαθά για την επιβίωσή τους, όπως η στέγαση, η τροφή και η θέρμανση, παρέχει δωρεάν ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών.

Η πρωτοβουλία που αναλαμβάνει ο ΔΣΑ έχει στόχο να συνδράμει με πρακτικές οδηγίες και τυποποιημένα υποδείγματα προσφυγών όσους πολίτες δεν έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν δικηγόρο, ώστε να ασκήσουν έγκαιρα και αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους.

Η αναλυτική, βήμα βήμα, ενημέρωση από την ιστοσελίδα του Συλλόγου αφορά τις άμεσες νομικές ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι, που αποδεδειγμένα είναι σε οικονομική αδυναμία, προκειμένου να ασκήσουν, εμπροθέσμως και παραδεκτώς, αφ' ενός την «ενδικοφανή προσφυγή» κατά των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ και αφ' ετέρου να ζητήσουν από το δικαστήριο τον αυτεπάγγελτο διορισμό δικηγόρου στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης του ευεργετήματος της πενίας.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΔΣΑ, το απαραίτητο πρώτο βήμα για την αμφισβήτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ είναι η κατάθεση της λεγόμενης «ενδικοφανούς προσφυγής», η οποία απευθύνεται στην αρμόδια επιτροπή επίλυσης διαφορών της Γενικής Γραμματείας Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών. Η κατάθεσή της -η τελική προθεσμία λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2014- είναι υποχρεωτική προκειμένου να μπορέσει κάποιος να προσφύγει αργότερα στα Διοικητικά Δικαστήρια.

Εκτός από τη σύνταξη των συγκεκριμένων δικογράφων, ο φορολογούμενος θα πρέπει επίσης να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά δαπανών που αποδεικνύουν τη δεινή οικονομική του κατάσταση (λογαριασμοί ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, δαπάνες θέρμανσης, νοσήλια), καθώς και μια εκτίμηση δαπάνης για τα τρόφιμα και να τα ψηφιοποιήσει εγγράφοντάς τα σε CD ή δίσκο, εφόσον η κατάθεση της προσφυγής και των δικαιολογητικών γίνεται υποχρεωτικά σε ψηφιακή μορφή.

Βασικό νομικό επιχείρημα των προσώπων που θα αξιοποιήσουν τον οδηγό του ΔΣΑ είναι η απόλυτη οικονομική αδυναμία να καταβάλουν το φόρο (ΕΝΦΙΑ). Επειδή δεν υπάρχει ρητή νομοθετική διάταξη που να προβλέπει ως λόγο διαγραφής του φορολογικού χρέους την πραγματική αδυναμία καταβολής του, γίνεται επίκληση του άρθρου 2 παράγραφος 1 του Συντάγματος, που αναφέρει ότι «ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας». Σεβασμό που οφείλει να επιδεικνύει το κράτος και σε ζητήματα φορολόγησης.

Μάλιστα, ο ΔΣΑ παραπέμπει και σε άλλες ευρωπαϊκές νομοθεσίες, όπως στη Γαλλία, όπου χορηγούνται ολικές ή μερικές απαλλαγές άμεσων φόρων, εφ' όσον ο φορολογούμενος βρίσκεται σε αδυναμία να πληρώσει ή στη Γερμανία, όπου έχει θεσμοθετηθεί ένα ελάχιστο χρηματικό όριο κάτω από το οποίο δεν μπορεί να κατεβεί το ετήσιο εισόδημα των πολιτών.

Ολόκληρος ο οδηγός άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής και της «αίτησης χορήγησης του ευεργετήματος πενίας», με λεπτομερείς αναφορές και πληροφορίες για τα δικαιώματα των πολιτών, τις προϋποθέσεις άσκησής τους, καθώς και τα τυποποιημένα έντυπα-υποδείγματα προσφυγών είναι ανηρτημένα στην ιστοσελίδα του ΔΣΑ (www.dsa.gr).

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Θέματα καταναλωτή
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ)
Δικαιοσύνη
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)
Οδηγίες/Προγράμματα