Έντυπη Έκδοση

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

«Δικαιωνόμαστε για το Ελληνικό»

Ακυρη, λόγω σοβαρών παραβιάσεων της νομιμότητας, θεωρεί ότι είναι η διαδικασία επιλογής της Lamda Develo-pment για το Ελληνικό, η Επιτροπή για το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού, μετά την κρίση του Ζ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου συνεχίζουν να αγωνίζονται ενάντια στο ξεπούλημα της έκτασης του Ελληνικού Οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου συνεχίζουν να αγωνίζονται ενάντια στο ξεπούλημα της έκτασης του Ελληνικού Τονίζει, δε, ότι «οι συστηματικές αιτιάσεις της προαναφερθείσας κρίσης, όπως αυτές διατυπώθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής είναι απολύτως ορθές. Οι παραβιάσεις της νομιμότητας, όπως αναγράφονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν μπορούν να αναιρεθούν».

Οπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, σε σχετική ανακοίνωσή τους, το Ζ' Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνήλθε για να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου σύμβασης και τη διαδικασία ανάδειξης πλειοδότη για την πώληση του ακινήτου του Ελληνικού. Το κλιμάκιο ελέγχει αποκλειστικά τη νομιμότητα της διαδικασίας για την αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου και διατυπώνει αρνητική έγκριση μόνο στην περίπτωση που διαπιστώνει ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες.

Εν προκειμένω -όπως τονίζουν τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα- το Ζ' Κλιμάκιο έκρινε τα παρακάτω ως προς τη νομιμότητα της ελεγχόμενης σύμβασης:

* Πρώτον, κατά παράβαση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού, οι όροι των άρθρων 6.1 και 6.2 του παραρτήματος Α της πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία πώλησης περιουσιακών στοιχείων από το ΤΑΙΠΕΔ περιόρισαν τη συμμετοχή στη διαδικασία μόνο σε οικονομικούς φορείς που διαθέτουν νομική προσωπικότητα και σε ενώσεις ή κοινοπραξίες τους, απαγορεύοντας και παρεμποδίζοντας πλήρως τη συμμετοχή κι επομένως την άσκηση δραστηριοτήτων της ελεγχόμενης σύμβασης στο κράτος-μέλος όπου θα εκτελεστεί, σε οικονομικούς φορείς που δεν διαθέτουν νομική προσωπικότητα (φυσικά πρόσωπα κ.λπ.) είτε αυτοτελείς είτε σε ένωση ή κοινοπραξία μεταξύ τους ή/και με νομικά πρόσωπα.

* Δεύτερον, κατά παράβαση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού, οι όροι των άρθρων 2.3, 2.4 και 2.5 της πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο διαγωνισμό τροποποιήθηκαν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού και προέβλεψαν την πώληση στον επενδυτή του συνόλου (100%) των μετοχών της εταιρείας. Οι επίμαχες τροποποιήσεις που καταργήθηκαν, και συγκεκριμένα η διατήρηση μειοψηφικού πακέτου μετοχών με πλήρη δικαίωμα μειοψηφίας, η αναλογική συμμετοχή στο σύνολο των αποδόσεών της αλλά και το δικαίωμα βέτο σε σημαντικές αποκλίσεις του επενδυτή από το επιχειρηματικό σχέδιο, μετέβαλαν ουσιωδώς εκ των υστέρων και σε στάδιο ελεγχόμενης διαδικασίας το αντικείμενο της σύμβασης.

* Τρίτον, η αποτίμηση του προς αξιοποίηση ακινήτου έπρεπε να διενεργηθεί πριν από την έναρξη της διαδικασίας για τα περιουσιακά στοιχεία που ήταν γνωστό ότι θα αξιοποιηθούν, ώστε οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο διαγωνισμό να έχουν πληροφόρηση της αξίας τους και να τη συνεκτιμήσουν ακριβέστερα κατά τη διαμόρφωση των προσφορών τους.

Επιπλέον, δεν αιτιολογείται επαρκώς η απόφαση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων αναφορικά με τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος και κατά συνέπεια ως προς τον συμφέροντα χαρακτήρα της σύμβασης. Ο προσδιορισμός της αξίας του ακινήτου δεν είναι γι' αυτό το λόγο πλήρως αιτιολογημένος, πολύ περισσότερο που δεν προσμετράται η δυνατότητα πώλησης του ακινήτου τμηματικά ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη ωφέλεια για το Δημόσιο.

Τέλος, επισημαίνονται μια σειρά θέματα τα οποία ενδέχεται να εγείρουν ζητήματα κρατικών ενισχύσεων υπέρ του επενδυτή (μετεγκατάσταση υπηρεσιών Δημοσίου που βρίσκονται στο ακίνητο, η λειτουργία καζίνο κ.λπ.). Σύμφωνα με τα παραπάνω, το Ζ' Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατέληξε ότι κωλύεται η απογραφή του ελεγχόμενου από αυτό σχεδίου σύμβασης.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Ιδιωτικοποιήσεις
Απεργίες και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας
Αποκρατικοποιήσεις
Ελληνικό
ΤΑΙΠΕΔ
Ελεγκτικό Συνέδριο