Έντυπη Έκδοση

200 ευρώ για 4 μήνες το επίδομα μητρότητας

Κοινή υπουργική απόφαση, με την οποία καθορίζονται το ύψος, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας στις άμεσα ασφαλισμένες του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), υπέγραψε ο υφυπουργός Εργασίας Αντώνης Μπέζας.

Το ύψος του θα ανέρχεται σε 200 ευρώ μηνιαίως για χρονικό διάστημα 4 μηνών και θα καταβάλλεται εφάπαξ. Η αίτηση για τη χορήγησή του θα υποβάλλεται από την ασφαλισμένη εντός έξι μηνών από την ημερομηνία τοκετού.

Οπως επισημαίνει το υπουργείο Εργασίας, με τη συγκεκριμένη απόφαση θεσπίζεται πρώτη φορά και για τις γυναίκες ελεύθερες επαγγελματίες το επίδομα μητρότητας, όπως προβλέπεται για τις γυναίκες με μισθωτή απασχόληση.

Το επίδομα χορηγείται για την ενίσχυση της μητρότητας και του εισοδήματός τους, με στόχο την προώθηση της ίσης μεταχείρισης των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ με τους ασφαλισμένους άλλων Ταμείων. Επιπλέον, χορηγείται σε όλες τις γυναίκες ασφαλισμένες του ΕΤΑΑ και όχι σε μια μικρή κατηγορία τους (δικηγόροι Αθήνας και Θεσσαλονίκης).

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Επιδόματα
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ)
Εργασιακά θέματα