Έντυπη Έκδοση

** ΡΟΝΥ 4ης ΓΕΝΙΑΣ

Δεν φταίμε εμείς, άλλος φταίει, λέει το υπουργείο

Από το Γραφείο Τύπου του υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχάλη Παπαδόπουλου λάβαμε επιστολή στην οποία αναφέρει ότι δεν ευθύνεται το συγκεκριμένο υπουργείο για τη 2,5 ετών καθυστέρηση στην έκδοση της εθνικής έγκρισης τύπου για την παραγωγή του νέου «Pony». Στην επιστολή επισημαίνονται τα εξής:

- Η χορήγηση εθνικών εγκρίσεων τύπου μικρής σειράς γίνεται με τη διαδικασία της Κοινοτικής Οδηγίας 2007/46, εφ' όσον τα οχήματα ελεγχθούν από φορείς που έχουν οριστεί ως Τεχνικές Υπηρεσίες, εφ' όσον προηγουμένως έχουν διαπιστευθεί από το ΕΣΥΔ.

- Η διαπίστευση βεβαιώνει ότι ο διαπιστευμένος φορέας ικανοποιεί τα προβλεπόμενα διεθνή πρότυπα και ότι έχει την επάρκεια να εκτελεί ή να εποπτεύει τις σχετικές δοκιμές που απαιτούνται.

- Τέτοιες εταιρείες στη χώρα μας έχουν οριστεί με απόφαση του υπουργείου, μετά την υποβολή των δικαιολογητικών, η Dekra Automotive Services Srl την 14η.3.2012 και η TuV Austria Automotive GmbH την 14η.3.2012.

- Η Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Ερευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας Α.Ε., με διακριτικό τίτλο «ΕΒΕΤΑΜ», λειτουργεί υπό την επίβλεψη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης.

- Η ΕΒΕΤΑΜ δεν διέθετε σχετική διαπίστευση, το υπουργείο όμως την όρισε ως ΤΥ την 20ή.6.2013, για διάστημα έξι μηνών μόνο για τα ρυμουλκούμενα-ημιρυμουλκούμενα (των οποίων οι δοκιμές είναι λίγες και πιο απλές), με την προϋπόθεση στο διάστημα αυτό να προσκομίσει την αντίστοιχη διαπίστευση.

- Η προνομιακή αυτή ρύθμιση έγινε αφού λάβαμε υπόψη τις ανάγκες της αγοράς, διότι την εποχή ορισμού δραστηριοποιούνταν μόνο μία ΤΥ, ενώ υπήρχαν ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες ρυμουλκουμένων που ζητούσαν έγκριση και δεν μπορούσαν να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις.

- Το διάστημα αυτό παρατάθηκε για δύο επιπλέον μήνες (αρχές Μαΐου 2014) και στη συνέχεια για ακόμη δύο μήνες μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2014.

- Η Ελληνική Ενωση των Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης και Πιστοποίησης από την άλλη μεριά διαμαρτυρήθηκε για τον ορισμό της ΕΒΕΤΑΜ ως ευνοϊκή μεταχείριση.

- Οι δοκιμές που απαιτούνται από την οδηγία 2007/46 είναι κρίσιμες για την ασφάλεια των οχημάτων που εγκρίνονται, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο έλεγχος των επιβατικών αυτοκινήτων είναι πιο απαιτητικός από εκείνον των ελαφρών ρυμουλκουμένων.

- Η ΕΒΕΤΑΜ, με την οποία συνεργάζεται ο κ. Κοντογούρης, για άγνωστους σε εμάς λόγους δεν έχει πάρει σχετικό πιστοποιητικό διαπίστευσης από το ΕΣΥΔ (ισχυρίζεται λόγω λήξης θητείας Συμβουλίου), το οποίο όπως παραπάνω αναφέραμε εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης.

- Υπενθυμίζοντας ότι ήδη δραστηριοποιούνται δύο φορείς που ικανοποιούν τις σχετικές απαιτήσεις της αγοράς, λαμβάνοντας δε υπόψη την αρχή της ίσης μεταχείρισης, το υπουργείο δεν μπορεί να ορίσει κατ' εξαίρεση την ΕΒΕΤΑΜ ως ΤΥ, χωρίς να έχει διαπιστευθεί από το ΕΣΥΔ.

- Ως εκ τούτου και μέχρι η ΕΒΕΤΑΜ να πιστοποιηθεί ως ΤΥ, ο κ. Κοντογούρης θα μπορούσε να απευθυνθεί σε άλλους πιστοποιημένους φορείς ώστε να μην υπάρξει αυτή η καθυστέρηση στην έκδοση της εθνικής έγκρισης τύπου.

Απάντηση του Σ. Αποστολάκη

Με λίγα λόγια, «δεν φταίμε εμείς, άλλος φταίει». Αλλά το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο. Ευτυχώς, ο κ. Κοντογούρης κοιτάει μπροστά. Στη δημιουργία άνω των 3.000 θέσεων εργασίας. Με μόνη βοήθεια το δικό του πείσμα.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Παραγωγοί
Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
Αυτοκινητοβιομηχανία και εμπόριο αυτοκινήτων