Έντυπη Έκδοση

Δικαστήριο της Κρήτης πάγωσε τα δάνεια τριτέκνου

Οικογένεια τριτέκνων, με εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας, με χρέος 121.383 ευρώ σε εφτά τράπεζες και σε 19 τραπεζικά προϊόντα, αλλά χρεωμένη και σε πολλούς ιδιώτες, έσωσε όλα της τα περιουσιακά στοιχεία με «μηδενικές καταβολές». Αυτό επισημαίνει σε ανακοίνωσή της για την υπόθεση η Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.

Η πρόεδρος της Ενωσης Ι. Μελάκη κάνει λόγο για πλήρη κατανόηση και ευαισθησία από το δικαστήριο του Ηρακλείου Κρήτης (Ειρηνοδικείο), το οποίο με την με ημερομηνία 10.9.2014 απόφασή του ορίζει την καταβολή «μηδενικών δόσεων» για χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2014 μέχρι 19.1.2016, που η ίδια ζητάει στην αίτησή της, με το σκεπτικό της ίδιας ότι ενδέχεται να βελτιωθεί το εισόδημά της από εξεύρεση εργασίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συνολική της χρέωση και στις εφτά πιστώτριες τράπεζες φθάνει στο ποσόν των 110.813,57 ευρώ συν 10.570 ευρώ σε ιδιώτες. Εισόδημα που διαθέτει: είναι μόνο τα 100 ευρώ από το σύζυγο.

Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει:

α) πλήρη κυριότητα οικοπέδου 253,80 τ.μ. στην Αθήνα,

β) διαμέρισμα στην Αθήνα 61,73 τ.μ.,

γ) 50% αγροτεμάχιο-βοσκότοπος 1.478 τ.μ.,

δ) Ι.Χ. αυτοκίνητο κυριότητας κατά 50% της ίδιας, εμπορικής αξίας περίπου 2.000 ευρώ.

Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης, σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του προδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ. 1, 8, 2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η καταναλώτρια δανειολήπτρια πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής της στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010 (νόμος Κατσέλη), εφ' όσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της, της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, η οποία ισχύει μέχρι 19.1.2016, με το παρακάτω περιεχόμενο:

**Ορίζει μηδενικές καταβολές, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των τραπεζών, για το χρονικό διάστημα μέχρι 19.1.2016.

**Διατάσσει τη μη καταβολή δόσεων από την αιτούσα στις πιστώτριές της για το παραπάνω χρονικό διάστημα, δηλ. μέχρι 19.1.2016, λόγω της χρόνιας ανεργίας της, αλλά και του συζύγου της, λόγω των αυξημένων αναγκών της, καθότι έχει τρία ανήλικα τέκνα, του ανεπαρκούς οικογενειακού της εισοδήματος, για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών της αναγκών.

**Διατάσσει προσωρινά, μέχρι τις 19.1.2016, ημερομηνία που έχει οριστεί, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά της αιτούσας και της περιουσίας της από τις πιστώτριες -περιλαμβάνεται και η κύρια κατοικία-, καθώς ακόμα διατάσσεται να παραμείνει αμετάβλητη η πραγματική και νομική κατάσταση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της δανειολήπτριας.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Τράπεζες
Προστασία Καταναλωτών
Θέματα καταναλωτή
Δάνεια
Δικαστικό ρεπορτάζ
Κρήτη