Ηλεκτρονική Έκδοση

Προς κατάργηση το φορολογικό πιστοποιητικό

Την κατάργηση του φορολογικού πιστοποιητικού από την 1η Ιανουαρίου του 2016 προανήγγειλε ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης σε εφαρμογή των νέων κανόνων για τους ορκωτούς ελεγκτές. Η προετοιμασία για τη μετάβαση στο νέο καθεστώς θα πρέπει να γίνει εντός του 2015.

Και οι εφοριακοί στα γραφεία τους Και οι εφοριακοί στα γραφεία τους Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Οικονομικών, η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης σε σχέση με την κατάργηση του Κώδικα Φορολογικών Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/34 για τις οικονομικές καταστάσεις συγκεκριμένων τύπων επιχειρήσεων και την κωδικοποίηση των λογιστικών διατάξεων σε ενιαίο κείμενο, θα δώσει την ευκαιρία, αφενός στις επιχειρήσεις να λειτουργήσουν σε ένα πιο απλοποιημένο περιβάλλον κανόνων και αφετέρου στους ελεγκτές και στους λογιστές να έχουν τη δυνατότητα να καταφεύγουν σε ένα ενιαίο κείμενο που θα περιέχει τους κανόνες για τα λογιστικά αρχεία, τα παραστατικά συναλλαγών και τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα.

(Πηγή:ΑΜΠΕ)

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Εφορία και φορολογική πολιτική
Υπουργείο Οικονομικών