Έντυπη Έκδοση

Δάνεια με φειδώ ενόψει φθινοπώρου

ΠΑΡΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ, Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ τράπεζες έχουν αυξήσει λίγο την εκταμίευση δανείων από τον Μάρτιο μέχρι σήμερα. Οι περισσότερες όμως δεν έχουν εγκαταλείψει την πολιτική της παροχής δανείων με το... σταγονόμετρο παρά τη βελτίωση της ρευστότητας και του κλίματος διεθνώς.

Οι προβλέψεις για περαιτέρω επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας το επόμενο εξάμηνο με επίκεντρο την τουριστική βιομηχανία και κάποιους άλλους κλάδους και οι ανησυχίες για αύξηση των καθυστερήσεων στα δάνεια συνεχίζουν να λειτουργούν αρνητικά. Προς την ίδια κατεύθυνση ωθεί τις τράπεζες η πολιτική μείωσης του ρίσκου που έχουν αναλάβει. Πρακτικά, μειώνουν τις χορηγήσεις δανείων για να πετύχουν την απομόχλευση του ισολογισμού τους.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι στα τέλη του 2008 ο λόγος ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (tangible equity) προς ενσώματο ενεργητικό (tangible assets) που μετρά το βαθμό μόχλευσης των τραπεζών κυμαινόταν από 4,4% σε 3,7% για τις 4 μεγάλες ελληνικές. Οι τελευταίες θέλουν προφανώς να τον βελτιώσουν, ανεβάζοντάς τον. Αυτό μπορεί να γίνει όταν τα ίδια κεφάλαια αυξάνονται ταχύτερα από το ενεργητικό τους, π.χ. δάνεια.

Πάντως, τραπεζίτες εκτιμούν ότι τα αποτελέσματα των τεστ κοπώσεως (stress tests) στα οποία υπέβαλε τα πιστωτικά ιδρύματα το ΔΝΤ μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος δεν θα εμπεριέχουν δυσάρεστες εκπλήξεις για τις μεγάλες τράπεζες.

Μερικοί αναφέρουν ότι πιθανόν να υπάρξει συνάντηση με τους αρμοδίους της κεντρικής τράπεζας την επόμενη εβδομάδα. Ομως, δεν είναι σίγουρο αν θα είναι συνάντηση γνωριμίας με τον κ. Γούσιο, νέο επικεφαλής και έμπιστο άνθρωπο του διοικητή κ. Προβόπουλου, και άλλους συνεργάτες του ή θα συνοδευτεί με επισκόπηση των στοιχείων που υπέβαλε κάθε τράπεζα στο πλαίσιο του τεστ κοπώσεως.

Οι ίδιοι αναφέρουν ότι οι πίνακες (templates) που έλαβαν φέτος για να συμπληρώσουν ήταν πιο πλήρεις σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, αν και οι παραδοχές διέφεραν. Οι κύριες ερωτήσεις στις οποίες κλήθηκαν να απαντήσουν οι τράπεζες ήταν πέντε:

Πρώτον, ποιες είναι οι επιπτώσεις από τον διπλασιασμό των καθυστερήσεων στα δάνεια σε σχέση με εκείνες του τέλους του 2008 παράλληλα με την μείωση των λειτουργικών κερδών κατά 10%.

Δεύτερον, ποιες είναι οι επιπτώσεις στον πιστωτικό κίνδυνο σε περίπτωση που ο λόγος καθυστερήσεων προς δάνεια ανέβει κατά 20% σε χώρες όπως η Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Ουκρανία και κατά 15% στην Τουρκία και την Πολωνία.

Τρίτον, ποια θα είναι η επίδραση στα καθαρά έσοδα από τόκους και στην αποτίμηση του χαρτοφυλακίου ομολόγων αν όλα τα επιτόκια αυξηθούν κατά 100 η 200 η 300 μονάδες βάσης η κατά περίπτωση ανεβούν περισσότερο τα βραχυπρόθεσμα από τα μακροπρόθεσμα και ούτω καθεξής.

Τέταρτον, ποια είναι η επίδραση αν το 10ετές spread των ελληνικών κρατικών ομολόγων σε σχέση με το γερμανικό αυξηθεί στις 450 μονάδες βάσης.

Πέμπτον, τι θα συμβεί αν οι τιμές των μετοχών υποχωρήσουν 40% και το ευρώ χάσει το 30% της αξίας του έναντι άλλων ξένων νομισμάτων.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Τράπεζες & χρηματοπιστωτικό σύστημα