Έντυπη Έκδοση

Μονά ζυγά δικά τους

Αυστηρές συστάσεις προς τα πιστωτικά ιδρύματα κάνουν συνεχώς οι εποπτικές αρχές όλων των χωρών της ευρωζώνης για την τήρηση των κανόνων κεφαλαιακής επάρκειας.

Το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα. Η Τράπεζα της Ελλάδος επιζητεί με κάθε τρόπο την περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών.

Ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας σημαίνει ότι είτε οι μέτοχοι θα δώσουν τα κεφάλαια είτε το Δημόσιο. Ομως οι μέτοχοι δεν θέλουν να βάλουν πολλά λεφτά, γιατί δεδομένης της επιβράδυνσης του δανεισμού θα υποχωρήσει και η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων. Θέλουν δηλαδή με λίγα ίδια κεφάλαια να δανείζουν πολλά (10 προς 1 είναι η σχέση), χρησιμοποιώντας τις καταθέσεις των πελατών τους ή δανεικά από τις αγορές και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να κερδίζουν περισσότερα.

Επίσης δεν θέλουν το Δημόσιο να συμμετέχει με πολλά λεφτά στο μετοχικό τους κεφάλαιο, γιατί αυτή η συμμετοχή κοστίζει και αυτό επιβαρύνει τα κέρδη της τράπεζας. Οπως είναι γνωστό, το ελληνικό Δημόσιο θα συμμετάσχει τις επόμενες ημέρες στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών, εισφέροντας ομόλογα και λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα προνομιούχες μετοχές, οι οποίες θα αποφέρουν τόκο 10% ετησίως στο Δημόσιο.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Τράπεζες & χρηματοπιστωτικό σύστημα