Έντυπη Έκδοση

Συμφωνία για τις προνομιούχες μετοχές

Πιστωτικά ιδρύματα και Δημόσιο βρήκαν τη χρυσή τομή

Επειτα από διαβουλεύσεις και διαδικασίες μηνών, το Δημόσιο και οι τράπεζες κατάφεραν να βρουν λύση στα διάφορα θέματα που είχαν προκύψει με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών με προνομιούχες μετοχές υπέρ του κράτους.

Η αύξηση ενισχύει τον δείκτη κύριων κεφαλαίων (Tier Ι) των τραπεζών και δημιουργεί μεγαλύτερο μαξιλάρι ασφαλείας για ενδεχόμενη έξαρση των προβληματικών δανείων.

Δημόσιο και τράπεζες κατέληξαν τις προηγούμενες μέρες στον τρόπο αποτίμησης των 5ετών ομολόγων κυμαινόμενου επιτοκίου που θα δώσει το Δημόσιο για τις προνομιούχες μετοχές, που ήταν το τελευταίο αγκάθι. Το κουπόνι των ομολόγων καθορίσθηκε σε 130 μονάδες βάσης πάνω από το 6μηνο επιτόκιο euribor (σήμερα 1,45%). Τα ομόλογα θα κατατεθούν στην ΕΚΤ για να αποκτήσουν οι τράπεζες φθηνή ρευστότητα.

Τραπεζίτες εκτιμούν ότι η συναλλαγή μπορεί να ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα, ενισχύοντας τα ίδια κεφάλαια και τη ρευστότητά τους κατά 3,8 δισ. ευρώ περίπου.

Τα πιστωτικά ιδρύματα θα καταβάλλουν το 10% ετησίως προ φόρων, αλλά με δεδομένο ότι η πληρωμή θα μειώσει τα κέρδη τους τότε θα επωφεληθούν από το ότι στο τέλος της χρήσης θα πληρώσουν μικρότερο φόρο. Ετσι, τελικά η επιβάρυνση για τις ίδιες υπολογίζεται σε 7,5% κατά μέσον όρο.

Αν απ' αυτό αφαιρεθεί επίσης το κουπόνι που θα εισπράττουν από το κράτος για τα ομόλογα που θα έχουν στην κατοχή τους και υπολογιστεί παράλληλα και το επιτοκιακό κέρδος (spread) που έχουν οι τράπεζες δανειζόμενες βραχυπρόθεσμα από την ΕΚΤ μόλις με 1%, δίνοντας εγγύηση τα ομόλογα αυτά, η επιβάρυνσή τους μειώνεται κατά πολύ.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
Τράπεζες & χρηματοπιστωτικό σύστημα