Έντυπη Έκδοση

Συνήγορος: Υποχρέωση της πολιτείας η μετακίνηση των μαθητών

Παρέμβαση στην πολιτεία για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα μετακίνησης των μαθητών από και προς τα σχολεία, κάνει ο Συνήγορος του Πολίτη με πόρισμα που συνέταξε και απέστειλε στα υπουργεία Παιδείας και Εσωτερικών. Στο πόρισμα επισημαίνονται τα προβλήματα της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που διέπει τις μετακινήσεις μαθητών, ενώ παράλληλα διατυπώνονται προτάσεις επίλυσης.

Επίσης τονίζεται ότι η υποχρέωση της πολιτείας να διευκολύνει τις μετακινήσεις των μαθητών απορρέει από το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στη δωρεάν εκπαίδευση. Ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει την ανάγκη να ληφθούν υπ' όψιν παράγοντες όπως η ασφάλεια των μαθητών, η πληθυσμιακή ηλικία, οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, η απόσταση σχολείου από την κατοικία του μαθητή και η διάρθρωση των συγκοινωνιών σε κάθε περιοχή.

Πιο συγκεκριμένα προτείνονται:

α) Η επανεξέταση και απλοποίηση των προβλέψεων της ΚΥΑ, σχετικά με τις αποστάσεις που καθορίζουν τους δικαιούχους μεταφοράς, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι προβλεπόμενες αποστάσεις είναι εφικτό να διανυθούν πεζή με ασφάλεια από μαθητές στις αντίστοιχες ηλικίες.

β) Η μεταφορά μαθητών νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου, σε κάθε περίπτωση, για λόγους ασφάλειας με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών και με συνοδό, όταν η συνολική απόσταση της κατοικίας τους από το σχολείο είναι πάνω από 1.200 μέτρα.

γ) Η μεταφορά μαθητών Β/θμιας εκπαίδευσης με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, όταν για την πρόσβαση στο σχολείο απαιτούνται πολλαπλές μετεπιβιβάσεις σε ΜΜΜ, που είναι εκ των πραγμάτων επισφαλείς και χρονοβόρες.

δ) Η ρύθμιση από το υπουργείο Παιδείας, με τρόπο σαφή και συγκεκριμένο, της ασφαλούς παραμονής στο χώρο του σχολείου όσων μαθητών χρειάζεται να περιμένουν λόγω του χρόνου εκτέλεσης των δρομολογίων.

ε) Η άμεση σύσταση της προβλεπόμενης στην ΚΥΑ Ομάδας Διαχείρισης Εργου (ΟΔΕ).

στ) Η επανεξέταση με απολογιστική μελέτη από το ίδιο υπουργείο του μέτρου των συγχωνεύσεων σχολείων, στις περιπτώσεις που συνεπάγεται τη μετακίνηση των μαθητών, καθώς φαίνεται ότι το όφελος από τη συγχώνευση αντισταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό από το σημαντικό κόστος μεταφοράς, που επιβαρύνει το υπουργείο Εσωτερικών.

ζ) Η λήψη ειδικής μέριμνας για τους μαθητές Ρομά, που διαμένουν σε απομονωμένους οικισμούς ή καταυλισμούς, καθώς και για τους μαθητές υπερτοπικών σχολείων, δηλαδή των μουσικών, καλλιτεχνικών και ΕΠΑΛ.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Συνήγορος του Πολίτη
Συγκοινωνίες-Μεταφορές
Παιδί
Παιδεία
Σχολεία
Εκπαίδευση