Έντυπη Έκδοση

ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Προγράμματα ΕΣΠΑ για 21.000 ανέργους

Δύο νέα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης για 21.000 ανέργους για τη Στερεά Ελλάδα και το Νότιο Αιγαίο πρόκειται να παρουσιάσει το υπουργείο Εργασίας. Πρόκειται για προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ και εθνικής χρηματοδότησης που ανήκουν σε μια νέα γενιά παρεμβάσεων με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά σε σχέση με το παρελθόν.

Τα κυριότερα στοιχεία των νέων προγραμμάτων έχουν ως εξής:

Το πρώτο πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 112 εκατ. ευρώ, αφορά 16.600 ανέργους ηλικίας από 29 έως 64 ετών, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων, με στόχο την ενίσχυσή τους μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, πιστοποίησης και απασχόλησης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων, η οποία θα περιλαμβάνει:

** Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών.

** Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, διάρκειας 300 ωρών.

Σύνολο ωρών: 400.

** Δράσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης.

** Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

** Εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το (25%) των εκπαιδευθέντων για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) συνεχών μηνών, με ελάχιστες αποδοχές είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια ανά μήνα καθώς και παροχή συστατικής επιστολής σε κάθε εργαζόμενο.

Το δεύτερο πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 27 εκατ. ευρώ, αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας 25-66 ετών και έχει σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Ωφελούμενοι είναι άνεργοι που:

Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψή τους.

Εχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

Είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή και ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

Είναι ηλικίας 25 έως 66 ετών, δηλαδή πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 26ο έτος και το 67ο έτος αντίστοιχα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια υπηρεσία.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
ΕΣΠΑ
Ανεργοι
Οδηγίες/Προγράμματα
Απασχόληση και ανεργία
Εργασιακά θέματα
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Για το ίδιο θέμα
Ομνύει στις... απολύσεις