Έντυπη Έκδοση

Στην Ευρώπη κινούνται, στην Ελλάδα κοιμούνται

ΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε., ΠΛΗΝ ΗΜΩΝ, ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΙΩΣΗ εισφορών εργαζομένων και εργοδοτών, αυξήσεις αφορολογήτου, κίνητρα για πρόσληψη με συμβάσεις αορίστου χρόνου, αύξηση φοροαπαλλαγών είναι μερικά από τα βασικά μέτρα στήριξης της απασχόλησης και της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων που θεσπίζουν τα κράτη ανά την Ε.Ε.

Η γερμανική αγορά εργασίας εμφανίζεται θωρακισμένη μπροστά στην οικονομική κρίση Η γερμανική αγορά εργασίας εμφανίζεται θωρακισμένη μπροστά στην οικονομική κρίση Αυτό προκύπτει από καταγραφή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε αυτή, όμως, απουσιάζει η Ελλάδα. Εδώ οι ρυθμίσεις είναι ελάχιστες και το μυαλό της κυβέρνησης εστιασμένο στο πώς θα συγκεντρώσει έσοδα.

Ρυθμίσεις

* Η Πορτογαλία μείωσε τις εργοδοτικές εισφορές για τις συμβάσεις αορίστου χρόνου και αύξησε αυτές ορισμένου χρόνου. Παράλληλα, μείωσε κατά 50% τις εισφορές εργοδοτών για 3 έτη όταν προσλαμβάνουν με αορίστου χρόνου σύμβαση πρώην αυτοαπασχολούμενο.

* Η Σουηδία αύξησε την έκπτωση στον φόρο εισοδήματος. Οι εισφορές εργοδοτών για νεοπροσληφθέντες ηλικίας 26-64 μειώθηκαν από 32,42% σε 31,42%. Καταργήθηκε ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών για όσους έχουν ηλικία άνω των 65 ετών και αυξήθηκε το κατώτερο φορολογικό κλιμάκιο.

* Η Αυστρία προέβη σε φορολογικές απαλλαγές στο εισόδημα από μισθούς και ψαλίδισε τις ασφαλιστικές εισφορές.

* Το Βέλγιο επέκτεινε τις φοροαπαλλαγές και εισήγαγε «μπόνους εργασίας» που μειώνει τις εισφορές όσο χαμηλώνουν τα εισοδήματα των εργαζομένων. Θέσπισε, επίσης, φορολογικές απαλλαγές για τα επαγγελματικά έξοδα ποου αφορούν δράσεις έρευνας και νέων τεχνολογιών.

* Η Ισπανία μείωσε τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των αυτοαπασχολουμένων σε συγκεκριμένους τομείς (π.χ. της κλωστοϋφαντουργίας) και για τους εργοδότες που προσφέρουν συμβάσεις αορίστου χρόνου. Περικόπηκαν οι εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων και εισήχθη έκπτωση 400 ευρώ στη φορολογία εισοδήματος.

* Η Φιλανδία αποφάσισε φορολογικές απαλλαγές για τα εισοδήματα από την εργασία και για αγορά δεύτερης κατοικίας αν αυτή γίνει για επαγγελματικούς λόγους. Ο φόρος εισοδήματος των μισθωτών μειώθηκε με την αύξηση του αφορολογήτου και την αλλαγή της κλίμακας.

* Η Δανία διεύρυνε το αφορολόγητο όριο και, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, επιτρέπει την κατ' αποκοπήν μείωση του φόρου για όσους είναι άνω των 64 ετών. Δίδει αποζημίωση σε συνταξιούχους που επιθυμούν να εργαστούν και αύξησε τα κλιμάκια φορολογίας στα μεσαία εισοδήματα.

* Η γαλλική κυβέρνηση μείωσε τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για τους χαμηλόμισθους για να διασφαλιστεί ότι θα δοθούν οι αυξήσεις που προβλέπουν οι συλλογικές συμβάσεις.

* Η Ιταλία εισήγαγε κατ' αποκοπήν φορολογικό συντελεστή 10% για το τμήμα των μισθών που συνδέονται με την παραγωγικότητα ή τις υπερωρίες και ισχύει μόνο για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

* Η Λιθουανία μείωσε κατά 15% τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων. Το ύψος των φοροαπαλλαγών έγινε κλιμακωτό, ώστε να είναι μεγαλύτερο για τους χαμηλόμισθούς. Ταυτόχρονα, θεσπίστηκαν πρόσθετες απαλλαγές φόρου, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

* Η Ολλανδία θέσπισε μεγαλύτερο αφορολόγητο και κλιμάκια για νοικοκυριά με δύο εργαζόμενους και πρόσθετες εκπτώσεις ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Παράλληλα, όμως, αύξησε τον φορολογικό συντελεστή για κέρδη μεταξύ 17.579 και 31.589 ευρώ.

* Η Σλοβενία κατήργησε τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών και εισήγαγε αναλογική, με βάση το εισόδημα, φορολογική ελάφρυνση.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Οικονομική κρίση
Ευρωπαϊκή Ένωση