Έντυπη Έκδοση

ΤΕΛΟΣ Ο «ΞΑΦΝΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ» ΛΟΓΩ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΤΕΡΟΥ

Σύνταξη στα 58 για τους στρατιωτικούς

Αλλαγές στο νόμο περί ιεραρχίας και προαγωγών προωθεί το ΓΕΕΘΑ, προσβλέποντας στην αντιμετώπιση λειτουργικών και ερμηνευτικών προβλημάτων, που ανέκυψαν κατά την τελευταία τετραετία της εφαρμογής του.

Σύνταξη στα 53 έτη με 35 χρόνια υπηρεσίας, στα 58 έτη με 40 χρόνια Σύνταξη στα 53 έτη με 35 χρόνια υπηρεσίας, στα 58 έτη με 40 χρόνια Το σχέδιο νόμου έχει διαβιβαστεί στα Γενικά Επιτελεία για τις δικές τους προτάσεις και σχόλια μέχρι τις 20 Οκτωβρίου, ώστε στη συνέχεια να τεθεί υπ' όψιν της πολιτικής ηγεσίας.

Βασική αλλαγή αποτελεί η ακύρωση του «ξαφνικού θανάτου» των στελεχών, που θα μπορούν να παραμένουν στην υπηρεσία -εφόσον το επιθυμούν- μέχρι να συμπληρώσουν 40 χρόνια υπηρεσίας, δηλαδή πρακτικώς μέχρι την ηλικία των 58 ετών. Με αυτό καταργείται η υποχρεωτική αποστρατεία στελεχών, πλην αρχηγών, αντιστρατήγων και αντίστοιχων βαθμών στους κλάδους. Το ΓΕΕΘΑ υποστηρίζει ότι αντιμετωπίζεται μία χρόνια παθογένεια στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων: Σήμερα, όχι μόνο αιφνιδιαστικά οδηγούνται σε αποστρατεία ικανά και παραγωγικά στελέχη, διακόπτοντας την πορεία τους στο στρατό αλλά και συχνά προκαλείται αναστάτωση στην προσωπική τους ζωή και στον οικογενειακό προγραμματισμό.

*** Το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού θα μπορεί να τίθεται εκτός οργανικών θέσεων (ΕΟΘ), ούτως ώστε να συμπληρώνεται -μόνο εφόσον το επιθυμούν- το σχήμα: 35 χρόνια υπηρεσίας (κατά κανόνα, όταν το στέλεχος θα είναι 53 ετών) και 40 χρόνια υπηρεσίας (όταν είναι 58 ετών). Σημειώνουν ότι η δυνατότητα αυτή σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με τις ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ούτε με τα ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

*** Καταργούνται διακρίσεις και όλα τα στελέχη θα υπάγονται σε ένα και μόνο θεσμικό πλαίσιο. Με τον τρόπο αυτό περιορίζονται νομικής φύσεως προβλήματα από την ταυτόχρονη παρακολούθηση και εφαρμογή διαφορετικού θεσμικού πλαισίου για το προσωπικό (ν. 2439/1996 και ν. 3883/2010) με μόνο κριτήριο πλέον τα έτη υπηρεσίας.

*** Εισάγεται και στα στελέχη του ν. 2439/1996 ο θεσμός της κρίσης «κατ' απόλυτη εκλογή». Θα παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση κανονιστικών πράξεων με σκοπό τη συγκεκριμενοποίηση των θέσεων ευθύνης των ανώτατων αξιωματικών ως προσόν για τη κρίση, αλλά και των κριτηρίων που οδηγούν στον ανώτερο αυτό είδος κρίσης. Απώτερος στόχος, κατά τους συντάκτες του νομοσχεδίου, η εξασφάλιση της ασφάλειας δικαίου των στελεχών και η αντικειμενική κρίση των συμβουλίων κρίσεων. Πώς; Με με την οριοθέτηση της σταδιοδρομικής οδού, με συγκεκριμένα βήματα υπηρεσιακής εξέλιξης και κατάρτισης, με αποτέλεσμα αφενός τα στελέχη να γνωρίζουν έγκαιρα τα απαιτούμενα για την εξέλιξή τους προσόντα και αφετέρου να διευκολύνεται η διαπίστωση από τα αρμόδια συμβούλια κρίσεων της κτήσης των προσόντων αυτών.

*** Διευκρινίζονται περιπτώσεις της αυτεπάγγελτης αποστρατείας, οι οποίες αφορούν τους επαγγελματικά ακατάλληλους ή ανεπαρκείς, των οποίων οι πράξεις και οι συμπεριφορές χαρακτηρίζονται ως τέτοιες στα αρχικά στάδια της σταδιοδρομίας τους.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Πολιτική
Με λέξεις-κλειδιά
Ενοπλες δυνάμεις
ΓΕΕΘΑ
Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ)