Έντυπη Έκδοση

Οκτώ φορές πάνω κόστισε το Σένγκεν δεύτερης γενιάς

Σοβαρές κατηγορίες και επικρίσεις διατυπώνει κατά της Κομισιόν, σε επίσημο έγγραφο εργασίας της (16 Σεπτεμβρίου 2014), η Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωκοινοβουλίου, για το γεγονός ότι το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν Δεύτερης Γενιάς (SIS ΙΙ), παραδόθηκε με πάνω από έξι χρόνια καθυστέρηση και κόστισε οκτώ φορές περισσότερο από τον αρχικό προϋπολογισμό του.

Στο ίδιο έγγραφο εκφράζονται, έμμεσα, αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα του Συστήματος, ενώ γίνεται επίκληση των ευρημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ε.Ε., με βάση τα οποία:

* Η Επιτροπή δεν διέθετε επαρκές προσωπικό, και αυτό που διετίθετο για το έργο αυξομειωνόταν υπερβολικά, προκαλώντας έλλειψη εποπτείας και απώλεια θεσμικής μνήμης.

* Ο κύριος ανάδοχος ανάπτυξης παρέδωσε ένα σύστημα που υστερούσε σε απόδοση στο πρώτο μέρος του έργου.

* Ενώ η ανάπτυξη του Συστήματος SIS ΙΙ έπρεπε να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2006, η Κομισιόν παρέδωσε το κεντρικό σύστημα με πάνω από 6 χρόνια καθυστέρηση και με προϋπολογισμό οκταπλάσιο από τον προβλεπόμενο, που είχε οριστεί στα 14,6 εκατομμύρια ευρώ.

Αναφέροντας ότι, από τα τέλη αυτής της δεκαετίας, το SIS ΙΙ ενδέχεται να φθάσει σε επίπεδο κορεσμού και να καταστεί απαραίτητο το SIS ΙΙΙ, η Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωκοινοβουλίου διατυπώνει σωρεία επικρίσεων κατά της Κομισιόν για το γεγονός ότι:

1 Δεν διέθεσε αρκετούς εμπειρογνώμονες κατά την έναρξη του σχεδίου, ούτε από τη σκοπιά της τεχνικής εφαρμογής ούτε από τη σκοπιά της αξιολόγησης της ποιότητας που σχετίζονται με το έργο SIS ΙΙ.

2 Τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία, μεταξύ άλλων, προορίζεται να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα των τελικών χρηστών του SIS Ι, όσο και οι ενδιαφερόμενοι φορείς δεν είχαν καν επίγνωση των τεχνικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων από την πλευρά των τελικών χρηστών κατά την έναρξη του έργου.

3 Προσπάθησε επανειλημμένως να καλύψει τις καθυστερήσεις και τις υπερβάλλουσες δαπάνες και δεν κατήγγειλε τη σύμβαση με τον κύριο ανάδοχο, παρά τα πενιχρά αποτελέσματα στην πρώτη φάση του έργου.

4 Η Κομισιόν υπερέβη την αξία της αρχικής σύμβασης κατά οκτώ φορές από την αρχική τιμή, μέσω επαναδιαπραγμάτευσης της σύμβασης, κατά παράβαση των κανόνων εφαρμογής του δημοσιονομικού Κανονισμού που προβλέπει ότι η αξία της σύμβασης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της αρχικής αξίας της. Το υπόλοιπο 50% το επανέγραψε χωρίς την έγκριση της αρμόδιας επί του προϋπολογισμού αρχής.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Διεθνή
Με λέξεις-κλειδιά
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο