Έντυπη Έκδοση

Τουχτερό πρόστιμο στην Ελλάδα για τα επικίνδυνα απόβλητα

Με νέα καμπάνα από την Ευρώπη για το ίδιο θέμα απειλείται και πάλι η Ελλάδα, σε μια περίοδο που το κράτος δεν αντέχει έκτακτα έξοδα. Η Κομισιόν ζητεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με καινούργια προσφυγή της την επιβολή προστίμου ύψους 14.904.736 ευρώ στην Ελλάδα για ανεπαρκή διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων και ημερήσια χρηματική ποινή 72.864 ευρώ μέχρι η χώρα μας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της.

Η πρώτη καταδικαστική απόφαση για το ίδιο θέμα ήταν το 2009, όταν η Επιτροπή έκρινε πως η Ελλάδα δεν συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ε.Ε. Το Δικαστήριο τότε είχε διαπιστώσει την έλλειψη σχεδίου διαχείρισης για την αντιμετώπιση διαφόρων ειδών επικίνδυνων αποβλήτων, όπως τα ιατρικά και οι χημικές ουσίες που παραμένουν στο περιβάλλον για μεγάλο χρονικό διάστημα και μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, για να συμμορφωθεί η Ελλάδα και να γλιτώσει το πρόστιμο πρέπει:

* Να καταρτίσει επαρκές σχέδιο διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.

* Να δημιουργήσει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για το σκοπό αυτό.

* Να διευθετήσει το ζήτημα των προσωρινά συσσωρευμένων παλιών αποβλήτων μέχρι να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική διαχείρισή τους.

Η χώρα μας έπρεπε να είχε συμμορφωθεί πλήρως μέσα στο 2013, αλλά μέχρι στιγμής ούτε έχει εκπονηθεί σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων ούτε έχει υποβληθεί στην Επιτροπή κάποιο αξιόπιστο χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Περιβάλλον & οικολογία
Πρόστιμα/κλήσεις/ποινές
Ευρωπαϊκή Ένωση
Κομισιόν