Έντυπη Έκδοση

«Κόμικς, ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό εργαλείο»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Με τη ΛΗΔΑ ΤΣΕΝΕ

Η ένταξη των κόμικς στην εκπαιδευτική ή καλύτερα στη μαθησιακή διαδικασία μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και καλλιέργεια ερεθισμάτων για την αναζήτηση γνώσης, τόσο για θέματα που σχετίζονται άμεσα με τη σχολική εκπαίδευση όσο κυρίως για θέματα που αφορούν την ευρύτερη κατανόηση και κοινωνική συμπεριφορά.

«Τα κόμικς είναι ένα αυτόνομο, δυναμικό μέσον αφήγησης, το οποίο μπορεί να μιλήσει για τα πάντα» Λ.Τ. «Τα κόμικς είναι ένα αυτόνομο, δυναμικό μέσον αφήγησης, το οποίο μπορεί να μιλήσει για τα πάντα» Λ.Τ. Στο πλαίσιο αυτό το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, τηλ. 210-7239438, και η comicdom press διοργανώνουν σεμινάριο τεσσάρων συναντήσεων με ημερομηνία έναρξης τις 22 Οκτωβρίου, με θέμα την αξιοποίηση των κόμικς στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θέλουν να εξερευνήσουν τη γλώσσα των κόμικς και να εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία χρήσης τους εντός της σχολικής αίθουσας, ως ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό εργαλείο. Μιλάμε με τη Λήδα Τσενέ, υπεύθυνη Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της comicdom press.

- Απευθύνεται;

«Σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα ολοκληρωθεί σε έναν κύκλο τεσσάρων συνάντησεων, ξεχωριστά για κάθε ομάδα εκπαιδευτικών. Το σεμινάριο είναι δομημένο με τέτοιον τρόπο, ώστε ο εκπαιδευτικός να λάβει τόσο ένα θεωρητικό πλαίσιο σχετικά με τη γλώσσα των κόμικς όσο και να εξασκηθεί πρακτικά. Αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί θα γίνουν οι ίδιοι δημιουργοί κόμικς, θα μάθουν να δομούν σενάρια και θα εξοικειωθούν με τεχνικές οπτικής πλαισίωσης των αφηγήσεων που θα παράξουν».

- Στο σχολείο;

«Η διεθνής εμπειρία, αλλά και η δική μας με τα εργαστήρια που διοργανώνουμε από το 2008 σε σχολεία και βιβλιοθήκες σε όλη την Ελλάδα, αποδεικνύει ότι τα κόμικς είναι ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό εργαλείο. Μπορούν να αποτελέσουν ένα είδος υπερσυνδέσμου (link), που αφ' ενός θα συνδέσει τη γνώση με πιο άμεσα ενδιαφέροντα των μαθητών, χρησιμοποιώντας έναν πιο οικείο τρόπο γι' αυτούς (εικόνες και λέξεις), αφ' ετέρου θα τους στρέψει το βλέμμα προς θέματα που οι ίδιοι θα θέλουν πλέον να αναζητήσουν. Ας πάρουμε για παράδειγμα το Maus του Art Spiegelman. Ο Spiegelman, χρησιμοποιώντας την αλληγορία (οι Εβραίοι ποντίκια, οι Γερμανοί γάτες), αφηγείται με απόλυτη νηφαλιότητα μια προσωπική ιστορία -την ιστορία του πατέρα του, διασωθέντος από στρατόπεδο συγκέντρωσης- η οποία κλείνει μέσα της όλα τα ιστορικά γεγονότα, αλλά και την περιρρέουσα ατμόσφαιρα της εποχής. Πόσο πιο εύκολο είναι για μια τάξη να κατανοήσει το μέγεθος και τις συνέπειες αυτού του ιστορικού γεγονότος και παράλληλα να δημιουργηθούν τα ερεθίσματα για επιπλέον διερεύνηση ιστορικών και άλλων στοιχείων;».

-Μαθησιακά;

«Η ένταξη των κόμικς στη μαθησιακή διαδικασία μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και καλλιέργεια ερεθισμάτων για την αναζήτηση γνώσης, τόσο για θέματα που σχετίζονται άμεσα με τη σχολική εκπαίδευση όσο κυρίως για θέματα που αφορούν την ευρύτερη κατανόηση και κοινωνική συμπεριφορά. Η αποκωδικοποίηση των μηχανισμών τους, η δυνατότητα συμμετοχής και παρέμβασης κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, το σπάσιμο των όποιων πολιτιστικών και γλωσσικών διαφορών (μέσα από τη δύναμη της εικόνας), η προσέγγιση "δύσκολων" θεμάτων (ρατσισμός, πόλεμος, μετανάστευση κ.λπ.), η ανάπτυξη της κριτικής και συνθετικής σκέψης, η εισαγωγή της δημιουργικότητας στις σχολικές τάξεις, η άντληση πλούτου πληροφοριών και κυρίως η παρακίνηση για εμπλουτισμό αυτών των πληροφοριών αποτελούν μερικά από τα στοιχεία που μπορούν να προσφέρουν τα κόμικς στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα. Η πρακτική εφαρμογή επιβεβαιώνει τα παραπάνω».

- Παράδειγμα;

«Το Comic Book Project αποτελεί ένα από τα καλύτερα παραδείγματα. Το Center for Educational Pathways, σε συνεργασία με την εκδοτική εταιρεία Dark Horse κόμικς δημιούργησαν μια μαθησιακή πλατφόρμα βασισμένη στα κόμικς, καλώντας τα παιδιά να γράψουν, να ζωγραφίσουν, ακόμα και να εκδώσουν τις δικές τους ιστορίες. Οπως αναφέρουν οι υπεύθυνοι της πρωτοβουλίας, το Comic Book Project βάζει τα παιδιά στο ρόλο του δημιουργού, από το να τα αντιμετωπίζει ως απλούς αποδέκτες της πληροφορίας. Τα παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουν για τις δικές τους εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα και με αυτόν τον τρόπο έρχονται πιο κοντά στη μαθησιακή διαδικασία, ενώ παράλληλα βρίσκουν κίνητρο για να επιτύχουν στο σχολείο, μετά το σχολείο, στη ζωή».

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Συνεντεύξεις
Ανθρώπινα
Πρόσωπα
Παιδεία
Κινούμενα σχέδια/Κόμικς/Σκίτσα
Εκπαίδευση
Σχέδιο/Σχεδιαστές