Έντυπη Έκδοση

ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ, ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΙΓΜΕ

Αγνοήθηκαν παντελώς οι εργαζόμενοι

Λίγες μέρες μετά τις δηλώσεις του υπουργού ΠΕΚΑ Γ. Μανιάτη, με τις οποίες εξέφραζε την πολιτική βούληση για τη θεσμική αναβάθμιση του ΙΓΜΕ (Ινστιτούτο Γεωμεταλλευτικών Ερευνών), λέγοντας μάλιστα ότι «επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε το νέο ΙΓΜΕ, το οποίο ως επίσημος επιστημονικός μας σύμβουλος θα συμβάλει αποτελεσματικά στη χάραξη της στρατηγικής μας για το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας», οι εργαζόμενοι αντιδρούν.

Υποστηρίζουν ότι επιβεβαιώθηκαν οι ανησυχίες που εξέφρασαν για την Επιστημονική Επιτροπή, η οποία συστάθηκε με στόχο την υποστήριξη της σχεδίασης του οργανωτικού πλαισίου του νέου Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.

Οπως αναφέρουν, «από την πρώτη κιόλας συνεδρίασή της δεν αγνοήθηκαν μόνο οι εργαζόμενοι, στους οποίους ο υπουργός αρνήθηκε ακόμα και μια μικρή ενημερωτική παρέμβαση προς τα μέλη της, αλλά δεν κλήθηκαν να συμμετάσχουν στη σύσκεψη ούτε οι εκπρόσωποι των επιστημονικών θεσμικών φορέων (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ), παρά το γεγονός ότι αποτελούν μέλη της Επιτροπής. Μήπως ο υπουργός ανησυχεί ότι οι εκπρόσωποι ΤΕΕ και ΓΕΩΤΕΕ δεν είναι δυνατό να συμπράξουν σε στεγανοποίηση προειλημμένων αποφάσεων και διαδικασιών, θεωρώντας τους εκπροσώπους της πανεπιστημιακής κοινότητας δεδομένους;», διερωτούνται.

Κατά τους εργαζομένους, πίσω από τις πρόσφατες δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού για την αναδιοργάνωση του ΙΓΜΕ, αναδεικνύονται τα εξής:

Η δημιουργία ενός ΙΓΜΕ, σε ένα ρόλο επιτελικού φορέα ανάλογο της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων, των δέκα εργαζομένων, όπερ σημαίνει ρίχνονται στο καναβάτσο οι 270 εργαζόμενοί του. Υποστηρίζουν, επίσης, ότι στις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ είναι να περιορίζει τη στόχευση και το ρόλο του Ινστιτούτου υπερτονίζοντας λόγω πολιτικής συγκυρίας αβέβαια κοιτάσματα όπως τις σπάνιες γαίες, υποτιμώντας εμμέσως τη σημασία όλων των άλλων μεταλλευμάτων και λατομικών ορυκτών μας πόρων. Και, τέλος, αποσιωπάται πλήρως το σύνολο των ευρύτερων γεωεπιστημονικών αντικειμένων του ΙΓΜΕ (υπόγεια νερά, ενεργειακοί πόροι, γεωλογικές υποδομές κ.λπ.).

Από πλευράς υπουργείου, ανακοινώθηκαν διά στόματος του υπουργού ΠΕΚΑ οι πέντε βασικές προτεραιότητες «για να μπορέσει το ΙΓΜΕ να αντεπεξέλθει στις σύγχρονες προκλήσεις, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τις σύγχρονες τεχνολογίες, την τεχνογνωσία και την εμπειρία των Πανεπιστημίων, αλλά και τις καλές πρακτικές που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη», οι οποίες συνίστανται στα εξής:

Πράσινο Ταμείο

Να αποκτήσει το ΙΓΜΕ ένα νέο, σύγχρονο και λειτουργικό οργανόγραμμα, προσαρμοσμένο στα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Τη σύνδεση του ΙΓΜΕ με τα Πανεπιστήμια, ώστε να αξιοποιήσει το διαθέσιμο έμψυχο και επιστημονικό δυναμικό. Τη συμμετοχή του Ινστιτούτου σε προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, ώστε να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο, σχεδιάζοντας τη στρατηγική των επόμενων ετών. Τη συμβολή του ΙΓΜΕ στη χάραξη εθνικής πολιτικής για τις Σπάνιες Γαίες, στα πρότυπα της πολιτικής έρευνας και αξιοποίησης των υδρογονανθράκων. Τη δημιουργία κινήτρων για νέους επιστήμονες, μέσα από υποτροφίες του Πράσινου Ταμείου σε μεταπτυχιακά προγράμματα που έχουν αντικείμενο τον ορυκτό πλούτο.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)