Έντυπη Έκδοση

ΑΓΩΓΕΣ ΔΥΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της ΝΕΡΙΤ

Να τα και τα ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της ΝΕΡΙΤ! Τα κατέθεσαν στο Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας δύο από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία για την πρόσληψη δημοσιογράφων με συμβάσεις αορίστου χρόνου.

 Η αίτηση έχει ημερομηνία 15 Σεπτεμβρίου και οι δύο ενάγοντες εκπροσωπούνται από το δικηγορικό γραφείο του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Αντώνη Ρουπακιώτη. Θυμίζουμε ότι ο κ. Ρουπακιώτης αποχώρησε, μαζί με όλη τη ΔΗΜΑΡ, από την τρικομματική όταν βγήκε ο Σίμος Κεδίκογλου και εξήγγειλε το κλείσμο της ΕΡΤ. Μια ενδιαφέρουσα σύμπτωση, αν μη τι άλλο...

Ας δούμε όμως μερικά από τα σημεία των ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσαν οι δημοσιογράφοι Π.Μ. και Α.Β.:

«Η καθ' ης παρανόμως και κατά παράβαση των όρων της ΣΑΧΑ1/2014 προκήρυξής της δεν έλαβε υπόψη της την εμπειρία μας, βάσει του βιογραφικού μας, όπως αυτό αναλύεται ειδικότερα παραπάνω, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Α.Ε., ενώ αντιθέτως οι παραπάνω αναφερόμενοι, οι οποίοι κατατάγηκαν στον οριστικό πίνακα ως επιτυχόντες, είχαν προϋπηρεσία και εμπειρία σε τηλεοπτικό σταθμό και όχι στο ραδιόφωνο. Συνεπώς, γίνεται φανερό ότι η καθ' ης, παρά το γεγονός ότι στην προκήρυξή της ουδόλως κάνει διάκριση μεταξύ δημοσιογράφων με προϋπηρεσία στο ραδιόφωνο ή σε τηλεοπτικό σταθμό, στην πραγματικότητα δεν λαμβάνει υπόψη της κατά την αξιολόγησή μας στο δεύτερο και τρίτο στάδιο του διαγωνισμού τη δική μας εμπειρία ακριβώς επειδή προφανώς είχε διανυθεί στο ραδιόφωνο, ενώ όλων των υπολοίπων, οι οποίοι κατατάγηκαν οριστικά, ήταν σε τηλεοπτικό σταθμό. Ενώ η προκήρυξη είναι σαφής και ορισμένη ως προς τον τρόπο και των στοιχείων αξιολόγησής μας και δη βάσει του βιογραφικού μας, η καθ' ης κατά τη διενέργεια των τριών σταδίων του διαγωνισμού παραβίασε τους όρους της προκήρυξης, εφόσον γίνεται φανερό από τα παραπάνω ότι στο δεύτερο και τρίτο στάδιο του διαγωνισμού αξιολογήθηκαν με περισσότερα μόρια δημοσιογράφοι μόνο και μόνο επειδή είχαν προϋπηρεσία και εμπειρία στην τηλεόραση (οι περισσότεροι μικρότερη από τη δική μας) και όχι στο ραδιόφωνο, γεγονός το οποίο από ουδέν στοιχείο της προκήρυξης προκύπτει, επιπλέον παραβιάζεται έτσι η αρχή της ίσης μεταχείρισης».

Κι επειδή οι δύο δημοσιογράφοι θεώρησαν ότι αδικήθηκαν κατάφωρα, προχώρησαν μετά τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων στις εξής ενέργειες: «Υποβάλαμε την από 21-7-2014 αίτησή μας προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., για να μας δοθούν τα πρακτικά αξιολόγησής μας και στα τρία στάδια του διαγωνισμού (αξιολόγηση τυπικών προσόντων, βαθμολόγηση υποψηφίου από ανεξάρτητους αξιολογητές, προσωπική συνέντευξη), όπως προβλεπόταν στη σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., πλην, όμως, περιέργως το αίτημά μας αυτό δεν ικανοποιήθηκε και έτσι η υποχρέωση της ΝΕΡΙΤ προς εμάς δεν εκπληρώθηκε.

»Για το λόγο αυτό αναγκαστήκαμε να υποβάλουμε τις από 10-9-2014 αιτήσεις μας προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημ/κών Αθήνας και ζητήσαμε να δοθεί εντολή στους αρμοδίους της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. να μας παραδώσουν τα πρακτικά αξιολόγησής μας και στα τρία στάδια του διαγωνισμού, ώστε να έχουμε δυνατότητα να λάβουμε γνώση των στοιχείων αυτών και να προβούμε σε κάθε νόμιμο μέσο. Ετσι δόθηκαν οι 45601/10-9-2014 για τον πρώτο και 45602/10-9-2014 για τον δεύτερο εισαγγελικές εντολές προς τη ΝΕΡΙΤ Α.Ε., για την ικανοποίηση όσων αναφέρονται στις παραπάνω αιτήσεις μας.

Ωστόσο αν και εμείς καταθέσαμε τις εισαγγελικές εντολές στη Νομική Υπηρεσία της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., η Νομική Υπηρεσία της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. αρνήθηκε να μας παραδώσει τα πρακτικά αξιολόγησής μας».

Και πάμε τώρα και στο διά ταύτα. Σε αυτά που ζητούν από το δικαστήριο οι δύο δημοσιογράφοι:

«Να εκδοθεί προσωρινή διαταγή με την οποία να υποχρεωθεί η καθ' ης να αναστείλει τη διαδικασία των προσλήψεων και την υπογραφή των συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου των φερόμενων ως επιτυχόντων συναδέλφων μας στο διαγωνισμό βάσει της ΣΑΧ Α1/2014, που αφορά στο οικονομικό ρεπορτάζ (4 θέσεις για την Αθήνα) και στο πολιτικό-κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ (8 θέσεις για την Αθήνα), όπως αυτοί αναφέρονται ειδικότερα παραπάνω στους οριστικούς πίνακες μέχρι την έκδοση απόφασης επί της παρούσας αίτησής μας.

»Να εκδοθεί προσωρινή διαταγή με την οποία να υποχρεωθεί η καθ' ης να μας απασχολεί προσωρινά, καταβάλλοντας πλήρως τις νόμιμες αποδοχές μας, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησής μας, επί ποινή τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε ημέρα άρνησης συμμόρφωσης προς την απόφαση του Δικαστηρίου σας».

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
TV & Media
Εργασιακά θέματα
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση