Έντυπη Έκδοση

Νέες ενέσεις ρευστότητας από Πειραιώς

Νέες πρωτοβουλίες από την Τράπεζα Πειραιώς για ενίσχυση της ρευστότητας και την επανεκκίνηση της οικονομίας ανακοίνωσε ο Μιχάλης Σάλλας, μιλώντας στο Εμπορικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ομίλου ανακοίνωσε:

* «Για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, αλλά και την επιβράβευση 100.000 και πλέον πελατών, επαγγελματιών, μικρών επιχειρήσεων και αγροτών, με υπόλοιπα δανείων μέχρι 200 χιλ. ευρώ, που παρά τις δυσκολίες των τελευταίων χρόνων είναι ενήμεροι προς τις τραπεζικές τους υποχρεώσεις, προχωρούμε από την 1η Νοεμβρίου σε μείωση όλων των περιθωρίων επιτοκίου κατά 100 μονάδες βάσης».

* «Τη δημιουργία ενός Ιδιωτικού Επενδυτικού Ταμείου -το πρώτο του είδους του στη χώρα- με αντικείμενο τη μεσομακροπρόθεσμη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με στόχο στην άντληση 500 εκατ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές με συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς, με την εκτίμηση πως η όλη διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2015».

Το Ταμείο θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη οντότητα και υπολογίζεται να καλύψει με δανειοδότηση μέχρι 7 χρόνια τα επενδυτικά και αναπτυξιακά σχέδια περίπου 200 μικρού και μεσαίου μεγέθους εταιρειών -από ένα σύνολο 2.000 περίπου- με τζίρο 5-75 εκατ., με επικέντρωση στις δυναμικές-εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Επίσης θα διαμορφωθεί ένα πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων ύψους 700 εκατ. ευρώ για το επόμενο 12μηνο για την υποστήριξη υγιών, συνεπών και δυναμικών επιχειρήσεων με προτεραιότητα στις μικρομεσαίες, εξαγωγικές και μεταποιητικές, με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Ο Ομιλος Τραπέζης Πειραιώς για την υποστήριξη του κατασκευαστικού κλάδου και την τόνωση της αγοράς ακινήτων έχει εγκρίνει πρόγραμμα στεγαστικών δανείων συνολικού ύψους 500 εκατ. για το επόμενο δεκαπεντάμηνο, για δάνεια μέχρι 300 χιλ. με περιθώριο 3% και περίοδο χάριτος ενός έτους. Ειδικότερα για τα νέα ζευγάρια η περίοδος χάριτος θα είναι δύο χρόνια.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Τράπεζες
Τράπεζες & χρηματοπιστωτικό σύστημα
Τράπεζα Πειραιώς