Έντυπη Έκδοση

Αναδρομικοί έλεγχοι στα ασφαλιστικά ταμεία

Ελέγχους σε βάθος δεκαετίας στα ασφαλιστικά ταμεία και τους φορείς ασφάλισης που δεν κατέθεταν, με βάση τις υποχρεώσεις τους, ισολογισμούς έτους σχεδιάζει η κυβέρνηση.

Τις σχετικές οδηγίες θα περιλαμβάνει απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, η οποία προβλέπει τον αναδρομικό διαχειριστικό έλεγχο των οικονομικών των ασφαλιστικών ταμείων.

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου, πολλοί από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης δεν προέβαιναν επί σειρά ετών σε έλεγχο των οικονομικών χρήσεων κάθε έτους και δεν συνέτασσαν ισολογισμούς. Το αποτέλεσμα ήταν να μην υπάρχει καθαρή εικόνα, κυρίως σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των δαπανών, αλλά και το θέμα των υποχρεώσεων προς τα δημόσια νοσοκομεία ή τις ιδιωτικές κλινικές. Η πολυδιάσπαση δε και ο κατακερματισμός του ασφαλιστικού συστήματος καθιστούσε ακόμη δυσκολότερη τη διαφάνεια και τον αποτελεσματικό έλεγχο των οικονομικών των φορέων.

Συνολικά θα επανεξεταστούν οι εκκρεμότητες 93 κλάδων ή τομέων ασφαλιστικών ταμείων με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για το κλείσιμο 339 οικονομικών χρήσεων παρελθόντων ετών και τη σύνταξη των ισολογισμών-απολογισμών, των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων βάσει του διπλογραφικού συστήματος.

Στην πλειονότητά τους, οι εκκρεμείς χρήσεις αφορούν την περίοδο 2008-2012, σε αρκετές ωστόσο περιπτώσεις καλύπτουν το κλείσιμο και παλαιότερων χρήσεων. Περιλαμβάνουν δε μεγάλους ασφαλιστικούς φορείς, όπως το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), τα Ταμεία των εργαζομένων στις τράπεζες (ΤΑΥΤΕΚΩ) και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) και το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ).

Το υπουργείο Εργασίας εκτιμά ότι μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου θα διαθέτει μια «κρυστάλλινη εικόνα» για την οικονομική κατάσταση των Ταμείων και τα αποτελέσματα της οικονομικής τους διαχείρισης στο παρελθόν, κάτι που θα επιτρέψει να χαραχθούν οι κατάλληλες πολιτικές που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του συστήματος στο μέλλον.

Αναλυτικότερα, θα υπάρχει η πλήρης αποτύπωση απαιτήσεων ή υποχρεώσεων από και προς διάφορους δημόσιους φορείς (π.χ. δημόσια νοσοκομεία, ελληνικό Δημόσιο, άλλα ασφαλιστικά ταμεία) ώστε στη συνέχεια αυτές να διακανονιστούν.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση
Επιθεωρήσεις/Ελεγχοι
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης